IT procesų valdymas ir optimizavimas, pakeitimų įgyvendinimas etapais

Mokymų aprašymas

Jūsų įstaigoje daug IT įrangos, taip  pat daug procesų ir darbų vyksta su jos atnaujinimu, remontu ir pan. Visa tai sunku kontroliuoti bei stebėti. Šių mokymų tikslas – supažindinti su IT procesų valdymo naudojamomis praktikomis, paaiškinti procesų kūrimo būdus ir priemones, IT procesų valdymo ir optimizavimo privalumus. Procesai dažnai neveikia, kaip tikimąsi, todėl juos reikia peržiūrėti ir įvertinti jų efektyvumą. Tam naudojami Lean metodologijos įrankiai. Pakeitimai įgyvendinami etapais. Tam naudojama Agile metodologija.

 

Mokymų temos:

 1. Kas yra IT infrastruktūra (1 val.)
 2. IT įrangos duomenų bazė ir auditas bei stebėjimas (1 val.)
 3. Veiksmų su IT įranga valdymas, gedimų, keitimų valdymas, help desk sistemos (2 val.)
 4. ITIL konceptas (1 val.)
 5. Serviso portfelis, serviso dizainas (1 val.)
 6. Serviso prieinamumas, serviso Operacijos (2 val.)
 7. Serviso tobulinimas (1 val.)
 8. Prieigos teisių ir tapatybės valdymas (2 val.)
 9. IT Procesų optimizavimas Lean, įrankiai, pavyzdžiai (5 val.)
 10. Agile manifestas (1 val.)
 11. Agile metodologijos (1 val.)
 12. SCRUM metodologija (1 val.)
 13. DEVOPS kultūra (1 val.)
 14. Darbas grupėse (4 val.)

 

Trukmė: 24 akademinės valandos. Kaina: 190 EUR

Mokymai vyksta vakarais, 2 kartus per savaitę.

Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Teirautis el. paštu mokymai@kolegija.lt