Socialinė veikla

Vilniaus verslo kolegijos socialinės veiklos ir iniciatyvos skatina visą akademinę bendruomenę įsitraukti ir aktyviai dalyvauti visuomenės socialinėje veikloje bei tobulėti tiek asmenybės, tiek visos kolegijos bendruomenės mastu. Kodėl mums svarbi socialinė veikla? Socialinės veiklos yra bendra jungianti grandis realizuojanti kolegijos misiją ir vertybes, skatinanti ugdytis aktyvumą, lyderystę, atsakomybę, kūrybinį mąstymą, savanorystę bei pozityvų savęs pozicionavimą  visuomenėje. Mes tikime, kad socialiai aktyvios, atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymas yra investicija kurianti pridėtinę vertę verslo, organizacijos, bendruomenės mastu ir raktas į ateities kartų gyvenimo kokybės gerėjimą.