Vertybės

Įgyvendindami kolegijos Misiją ir vadovaudamiesi jos Vizija, puoselėjame vertybes, kurios padeda sukurti išskirtinę bendravimo ir mokymosi kultūrą bei aplinką Kolegijoje. Tai daugiau nei žodžiai, tai mūsų veiklos pamatas:

  • Pagarba kiekvienam – nuo jos prasideda produktyvus bei kūrybingas bendravimas ir bendradarbiavimas. Tikime, kad tik gerbdami vieni kitus sukursime aplinką, skatinančią kūrybiškumą, iniciatyvumą ir darnumą.
  • Dėmesys kiekvienam – žodžiams, darbams, idėjoms, jausmams. Esame pasirengę visuomet išklausyti, patarti, padrąsinti ir padėti.
  • Atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams – esame lankstūs, drąsūs, žingeidūs ir originalūs, nuolat ieškantys naujų galimybių…
  • Bendradarbiavimas – vertiname kiekvieno asmeninį indėlį, palaikome aktyvų tarpusavio dialogą, skatiname atsakingą komandinį darbą.
  • Skaidrumas – lygiateisiškumas, sprendimų nešališkumas ir vertinimo objektyvumas, santykių, teisių ir pareigų aiškumas kiekvienam.

Tikime, kad Vilniaus verslo kolegijos vizija taps realybe mūsų veikloje taikant šiuos veiklos principus:

  • Studentui – asmeninis dėmesys, supratimas ir dialogas, aukšto lygio informacinis ir technologinis studijų aprūpinimas;
  • Darbuotojui – asmeninio reikšmingumo pripažinimas, sąlygos kompetencijai ir iniciatyvai plėtoti bei kvalifikacijai kelti, asmeninių vertybių tolerancija ir suderinamumas su institucijos tikslais;
  • Darbdaviui – kvalifikuotas, iniciatyvus, sugebantis savarankiškai priimti sprendimus ir etiškas specialistas.