Kokios teikiamos lengvatos?

Kolegija suteikia galimybę gauti Valstybinio studijų fondo (www.vsf.lt) studentams teikiamą paramą:

 1. Valstybės remiama paskola Plačiau
 2. Socialinės stipendijos Plačiau
 3. Studijų stipendijos Plačiau 
 4. Parama užsienio lietuviams Plačiau 
 5. Studijų kainos kompensavimas Plačiau 
 6. Projektas (Tikslinės išmokos) Plačiau 
 7. Karo tarnybos kompensavimas Plačiau

Neįgalieji studentai, PAPILDOMAI (be Socialinės stipendijos) gauna finansinę paramą, kurią teikia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Paramos gavimą administruoja Kolegija. Kvietimai paramai gauti skelbiami tiek Kolegijos tinklapyje, tiek skelbimų lentoje.

Už ką studentui nereikia mokėti?

 • Dalykų konspektus, prieinamus el.keliu;
 • Galimybę naudotis informacinėmis technologijomis, Interneto ryšiu ir kita organizacine technika;
 • Visų kursų Kolegijos studentai nemokamai naudojasi bibliotekos fondais;
 • Interneto ryšiu (taip pat ir nepaskaitiniu metu);
 • Kolegijos studentai turi teisę naudotis Lietuvos universitetų bibliotekomis (pasirašytos sutartys).

Ką laimi dirbantys studentai?

 • Pagal pasirašytas trišales sutartis tarp studento, Kolegijos ir įmonės, kurioje studentas dirba, už studijas gali mokėti įmonė.
 • Dirbantiems studentams sudarytos sąlygos derinti studijas su darbu, vykstant vakarinėms bei neakivaizdinėms studijoms.
 • Kita vertus, skiriamai gana daug kontaktinių valandų, organizuojant šeštadienius užsiėmimus.
 • Dirbantys studentai gali patys siūlyti savo bagiamojo darbo temą, susiedami ją su savo darboviete.

Kolegija taip pat remia studentų organizuojamus renginius.

Kolegija, teikdama paramą studentui, stengiasi atsižvelgti į kiekvieno besikreipiančio studento individualią situaciją.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs