PRIĖMIMAS 2017 Į VILNIAUS VERSLO KOLEGIJĄ

Priėmimas į Vilniaus verslo kolegiją vykdomas dviem būdais:  

1. Bendras priėmimas per LAMA BPO nuo birželio 1 d.. Peržiūrėkite pildymo pavyzdį.
2. Tiesioginis priėmimas į mokamas vietas - nuo vasario 1 d. Dokumentus priimame iki rugpjūčio 31 d.
 
 
 
 
 
 
2. UŽPILDYK PRAŠYMĄ atsisiųsk  
 
3. PRIDĖK DOKUMENTUS
 
 
Brandos atestatas ir priedai | Pasas ar ID kortelė | Foto nuotrauka | Registracijos mokestis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                priemimas@kolegija.lt  

 

SVARBU:

Baigę studijas Vilniaus verslo kolegijoje, įgysite bakalauro laipsnį ir galėsite tęsti magistro studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose. Kolegijoje studijos vyksta nuolatine ir ištęstine forma. 

NL – nuolatinės studijos. Dieninė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis. (3 metai)

– ištęstinės studijos. Savaitgalinė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu šeštadieniais. (4 metai)

Minimalus konkursinis balas į visas studijų programas (valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija) – 1,6.

Minimalus konkursinis balas į visas studijų programas (valstybės nefinansuojamas vietas) – 1.

Ar galiu studijuoti nemokamai? 

Taip, Vilniaus verslo kolegijoje galite studijuoti nemokamai. Pildant prašymą LAMABPO sistemoje turite nurodyti finansavimo šaltinį: valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST). Pildymo pavyzdys

Kolegijos adresas: 

Kalvarijų g. 129, Vilnius 
Telefonas pasiteiravimui +370 616 55 422

Reikalingi dokumentai: 
Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai 
Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija 
1 fotonuotrauka (3x4 cm) 
Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje): 
2017 m. prašymo priimti į VVK studentus forma
Registracijos mokestis 30 Eur.

2017 metų priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Studentams teikiama parama

_________________________________________________________________________________________

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. +370 5 215 4884, mob. +370 615 55 422.

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs