PRIĖMIMAS 2016 Į VILNIAUS VERSLO KOLEGIJĄ

Priėmimas į Vilniaus verslo kolegiją vykdomas dviem būdais:  

1. Bendras priėmimas per LAMA BPO nuo birželio 1 d.. Peržiūrėkite pildymo pavyzdį.
2. Tiesioginis priėmimas į mokamas vietas vyksta jau DABAR! Dokumentus priimame iki RUGPJŪČIO 31 D.
 
 
 
 
 
 
2. UŽPILDYK PRAŠYMĄ atsisiųsk  
 
3. PRIDĖK DOKUMENTUS
 
 
Brandos atestatas ir priedai | Pasas ar ID kortelė | Foto nuotrauka | Registracijos mokestis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                priemimas@kolegija.lt  

2016 metų priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės

SVARBU:

Baigę studijas Vilniaus verslo kolegijoje, įgysite bakalauro laipsnį ir galėsite tęsti magistro studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose. Kolegijoje studijos vyksta nuolatine ir ištęstine forma. 

NL – nuolatinės studijos dieninė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis. (3 metai)

– ištęstinės studijos (savaitgalinė arba ciklinė)

Savaitgalinė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu šeštadieniais. (4metai)

Ciklinė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta 1 kartą per mėnesį penktadienį ir šeštadienį dienos metu. (4metai) 

Minimalus konkursinis balas į visas studijų programas (valstybės nefinansuojamas ir vietas su studijų stipendija) – 0,8.

 

Ar galiu studijuoti nemokamai? 

Vilniaus verslo kolegijoje galite studijuoti nemokamai. Pildant prašymą LAMABPO sistemoje turite nurodyti finansavimo šaltinį: valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST). Pildymo pavyzdys

Reikalavimai abiturientams, stojantiems į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (vnf/st) yra privalomi šie brandos egzaminų įvertinimai:

 1. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų - Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
 2. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų - Užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino, išlaikyto ne žemesniu nei B1 lygiu, įvertinimas;
 3. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų - Matematikos valstybinio brandos egzamino įvertinimas.

 

Kolegijos adresas: 

Kalvarijų g. 129, Vilnius 
Telefonas pasiteiravimui +370 616 55 422

Reikalingi dokumentai: 
Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai 
Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija 
1 fotonuotrauka (3x4 cm) 
Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje): 
2016 m. prašymo priimti į VVK studentus forma
Registracijos mokestis 30 Eur.

STUDIJŲ PROGRAMOS

2016 METŲ PRIĖMIMO Į VILNIAS VERSLO KOLEGIJĄ TAISYKLĖS

Studentams teikiama parama

_________________________________________________________________________________________

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. +370 5 215 4884, mob. +370 615 55 422.

Taip pat, susipažinkite su 2016 m. pagrindiniais stojimo dokumentais:

2016 metų priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs