Kokybė

Vilniaus verslo kolegija - aukštoji akredituota mokykla, turinti teisę suteikti profesinio bakalauro laipsnį sėkmingai baigusiems kolegijoje filologijos, informatikos, vadybos ir verslo administravimo krypčių studijų programas. Kolegija rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus ir užtikrina, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir kokybė atitiktų darbo rinkos poreikius bei naujausias mokslo ir technologijų raidos tendencijas. Šiuo tikslu yra nuolat atnaujinamos, tobulinamos, periodiškai vertinamos studijų programos bei dėstytojų ir administracijos kvalifikacija. Kolegijos veikla remiasi sukurta Kokybės vadybos sistema, kuri atitinka ISO 9001:2008 standarto principus ir Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas.  KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA apima visas pagrindines Vilniaus verslo kolegijos veiklos sritis:

 • norinčių studijuoti prašymų registravimą;
 • studentų atranką, priėmimą ir jų įteisinimą;
 • studijų planavimą ir organizavimą;
 • studijų vykdymą;
 • praktikų organizavimą;
 • baigiamąjį studentų vertinimą;
 • absolventų informavimą apie galimybes įsidarbinti;
 • dėstytojų ir kitų darbuotojų atranką, samdymą, periodinį kompetencijos palaikymą;
 • metodinės studijų dalies paruošimą;
 • infrastruktūros (įskaitant ir IT) valdymą.

 

 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
 • kolegija.lt
Kitas Buvęs