3D grafika ir animacija 2 lygis

Kursas skirtas itin detaliam personažų ir aplinkos objektų modeliavimui (sculpting), bei specifinių tekstūrų (ambient oclussion,nnormal map, specular map ir t.t.) kūrimui
naudojant itin detalius 3D modelius. Šios papildomos tekstūros skirtos itin realistiškai žaidime atvaizduoti modelių medžiagiškumą. Mokysimės pritaikyti įrašytą aktorių judesį
žaidimo personažams (motion capture).

Baigęs kursą žmogus gebės:

Kurti ar modifikuoti esamus labai detalius ir realistiškus 3D modelius, kurti ar modifikuoti specifines paviršiaus nelygumų (normal maps), "šešėlių" (ambient oclussion), paviršiaus“blizgumo“ (specular) tekstūras, skirtas padidinti 3D modelių detalumą ir realistiškumą.
Dirbsime naudodami Autodesk 3D studio max 2013, Autodesk Mudbox ir Adobe Photoshop programinę įrangą.
Dalyviams bus išduoti pažymėjimai patvirtinantys apie išklausytus mokymus.

Kursų trukmė: 24 akademinės valandos
Kursai vyksta vakarais, 2 k. per savaitę
Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Kaina: 200 EUR