Excel pažengusiems

Kursas skirtas norintiems praktinių užsiėmimų metu įgyti nuoseklių bazinių žinių, reikalingų darbui su Microsoft Excel programa. Mokymų metu susipažinsite su duomenų formatais, formulių rašymo ypatumais, funkcijomis, duomenų lentelių tvarkymo įrankiais.

Kursų programa:

Microsoft Excel programos lango struktūra, pagrindinės sąvokos: darbo knyga, darbo lapas, diagramos lapas, eilutės, langeliai (ląstelės, narveliai) ir kt.;

 • Veiksmai su darbo knygomis ir darbo lapais. Darbo lapų pildymas ir redagavimas: darbas su eilutėmis ir stulpeliais, duomenų įvedimas, formatavimas.
 • Duomenų sekos;
 • Sąlyginis formatavimas (Conditional Formating), lentelės formatavimas (Format as Table);
 • Specifiniai skaičių formatai, specialiojo įklijavimo galimybės. Formatai, jų kopijavimas;
 • Formulių sudarymas, formulių kopijavimas (koordinačių tipai);
 • Populiarios funkcijos ir jų taikymai formulėse (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, loginė funkcija IF, bei COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF);
 • Datos ir teksto funkcijos;
 • Diagramos: jų kūrimas ir redagavimas;
 • Duomenų rūšiavimas, (stadartinis ir išplėstinis) filtravimas;
 • Duomenų teisingumo tikrinimas (Validation);
 • Teksto konvertavimas į stulpelius;
 • Darbo knygos peržiūros (vaizdavimo) režimai (Workbook Views);
 • Darbo lapo valdymas (Freeze panes, split);
 • Duomenų grupavimas (Group), grupavimas, pateikiant grupių tarpinius skaičiavimus (Subtotals);
 • Suvestinės lentelės (Pivot Tables) ir suvestinės diagramos (Pivot Charts);
 • Duomenų apsauga (darbo knygų, darbo lapų, langelių apsauga).

Kursų trukmė: 20 akademinių valandų
Kursai vyksta vakarais, po 2 ak.val.(1,5 val.)

Kursų kaina: 120 EUR