Excel pradedantiesiems

Kurse nagrinėjamos bazinės temos, atskleidžiančios Excel programos galimybes.

Kursų programa:

 • Microsoft Excel programos lango struktūra, pagrindinės sąvokos: darbo knyga, darbo lapas, diagramos lapas, eilutės, langeliai (ląstelės, narveliai) ir kt.;
 • Veiksmai su darbo knygomis ir darbo lapais;
 • Darbo lapų pildymas ir redagavimas: darbas su eilutėmis ir stulpeliais, duomenų įvedimas, formatavimas;
 • Duomenų sekos;
 • Elementarių formulių sudarymas;
 • Formulių kopijavimas (koordinačių tipai);
 • Populiarios funkcijos ir jų taikymai formulėse (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, loginė funkcija IF, bei COUNTIF, SUMIF);
 • Diagramos: jų kūrimas ir redagavimas;
 • Duomenų rūšiavimas, filtravimas;
 • Sąlyginis formatavimas (Conditional Formating), lentelės formatavimas (Format as Table);
 • Duomenų teisingumo tikrinimas (Validation);
 • Teksto konvertavimas į stulpelius;
 • Darbo knygos peržiūros (vaizdavimo) režimai (Workbook Views);
 • Darbo lapo valdymas (Freeze panes, split);
 • Spaudinių parengimas, peržiūra ir spausdinimas.

Kursų trukmė: 20 akademinių valandų.
Kursai vyksta vakarais, 2k. per savaitę
Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Kursų kaina: 120 EUR