Linux OS

Kurso tikslas – susipažinti su Linux versijomis, išmokti paruošti sistemą serveriams, interneto paslaugoms. Dalyviai supažindinami su Linux valdymo pagrindais, išmoksta paruošti darbui Linux. Pabaigę kursą, dalyviai supras Linux paslaugų teikimo pagrindus, išmoks naudotis informacinėmis paslaugomis.

Kursų programa:

 • Kas tai yra Linux.
 • Komandos. Bash metasimboliai, komandinė eilutė.
 • Darbas su failais.
 • Komandiniai failai.
 • Vartotojai, grupės, teisės. Vartotojų valdymas.
 • Vartotojų teisės failams ir katalogams, keitimas, tikrinimas.
 • Teksto filtrai. grep, awk, sed, uniq, sort.
 • Procesai ir jų valdymas.
 • Procesai. Signalai.
 • Procesai. uptime komanda.
 • Suplanuoti procesai, crond, crontab.
 • Bash komandos. Sesijos failai.
 • Sistemos paleidimas. SysV. Servisai. inittab.
 • Sistemos paleidimas. SystemD. Servisai.
 • Failų sistema.
 • Nuorodos. Kietosios ir minkštosios.
 • Failų sistema. HVS standartas.
 • Failų sistema. dd komanda.
 • Failų sistema. free komanda.
 • Pagrindinės kompiuterių tinklo komandos, nustatymai
 • Kitos komandos

Kursų trukmė: 30 akademinių valandų
Kursai vyksta dienomis arba vakarais, 2k. per savaitę
Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Kaina: 230 EUR