Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

Sparčiai populiarėjant anglų ir kitų užsienio kalbų vartojimui versle, politiniame ir kultūriniame gyvenime, didėja specialistų, gebančių dirbti tarptautinėse organizacijose ir projektuose, poreikis. Tokie specialistai ruošiami Vilniaus verslo kolegijoje  pagal tarpdisciplininę studijų programą „Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija“. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas verslo, anglų ir kitų kalbų studijoms bei komunikacijos gebėjimų ugdymui. Greta praktinio kalbos specialisto rengimo, į programą taip pat įtraukti kalbotyros, kalbos pragmatikos, vertimo, komunikacijos studijų, medijų, verslo, vadybos, rinkodaros ir viešųjų ryšių, projektų valdymo, psichologijos, komunikacijos teorijos bei kitų disciplinų pagrindai.

Studijų programa: Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Anglų kalbos profesinis bakalauras
Studijų kryptis: anglų filologija
Trukmė: nuolatinės 3 metai, ištęstinės (šeštadieninės) – trumpalaikių studijų programa vertėjams: http://www.kolegija.lt/mokymai/trumpalaikes-studijos/
Kreditai (ECTS): 180
Dėstymo kalbos: lietuvių ir anglų

Tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos daugiakalbius verslo ir tarptautinės komunikacijos specialistus, gebėsiančius efektyviai ir profesionaliai veikti ir teikti užsienio kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos, informacinių šaltinių kūrimo, vertimo ir platinimo tiksliniams adresatams srityse lokalioje ir globalioje dalykinio bendravimo aplinkoje.

Perspektyvos

Baigę šią programą, būsite įgiję tvirtus kalbos, tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo gebėjimus ir įgūdžius, išmanysite verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebėsite:

  • Laisvai bendrauti bendrine ir dalykine anglų kalba (C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis).
  • Bendrauti antrąja užsienio kalba (A2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis).
  • Kurti tekstus ir versti įmonei reikalingą informaciją, versti ir rengti dalykinę korespondenciją ir įmonės dokumentaciją,
  • Užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio partneriais, dalyvauti ir tarpininkauti dalykiniuose susitikimuose, forumuose, tarptautinėse konferencijose ir parodose.
  • Efektyviai dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje pasitelkdami įgytas kompetencijas.

Studijų dalykai

Bendrieji studijų dalykai

Psichologija
Informacinių technologijų taikymai
Teisės pagrindai
Medijų įvadas

1 - 4 moduliai

Šiuolaikinė anglų kalba
Filologiniai pagrindai
Tarptautinė komunikacija
Vertimas

Kiti dalykai

Projektų valdymas
Integruotos verslo studijos
Antroji užsienio kalba
Praktikos
Baigiamasis darbas
Pasirenkamieji dalykai

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,4
II dalykas
Istorija                                                              0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                0,2
IV dalykas
Užsienio kalba                                                 0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 600 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

  1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
  4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
  5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Baigę šią studijų programą, absolventai galės įsidarbinti pardavimo, paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo bei eksporto ir importo srityse šalies ir tarptautinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose, turizmo, gamybos, prekybos ir kito profilio organizacijose.