Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

Sparčiai populiarėjant anglų ir kitų užsienio kalbų vartojimui versle, politiniame ir kultūriniame gyvenime, didėja specialistų, gebančių dirbti tarptautinėse organizacijose ir projektuose, poreikis. Tokie specialistai ruošiami Vilniaus verslo kolegijoje  pagal tarpdisciplininę studijų programą „Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija“. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas verslo, anglų ir kitų kalbų studijoms bei komunikacijos gebėjimų ugdymui. Greta praktinio kalbos specialisto rengimo, į programą taip pat įtraukti kalbotyros, kalbos pragmatikos, vertimo, komunikacijos studijų, medijų, verslo, vadybos, rinkodaros ir viešųjų ryšių, projektų valdymo, psichologijos, komunikacijos teorijos bei kitų disciplinų pagrindai.

Studijų programa: Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų kryptis: anglų filologija
Trukmė: nuolatinės 3 metai, ištęstinės (šeštadieninės) 4 metai; trumpalaikių studijų programa vertėjams: http://www.kolegija.lt/mokymai/trumpalaikes-studijos/
Kreditai (ECTS): 180
Dėstymo kalbos: lietuvių ir anglų

Tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos daugiakalbius verslo ir tarptautinės komunikacijos specialistus, gebėsiančius efektyviai ir profesionaliai veikti ir teikti užsienio kalbos paslaugas įvairialypės komunikacijos, informacinių šaltinių kūrimo, vertimo ir platinimo tiksliniams adresatams srityse lokalioje ir globalioje dalykinio bendravimo aplinkoje.

Perspektyvos

Baigę šią programą, būsite įgiję tvirtus kalbos, tarpkultūrinės komunikacijos ir vertimo gebėjimus ir įgūdžius, išmanysite verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebėsite:

  • Laisvai bendrauti bendrine ir dalykine anglų kalba (C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis).
  • Bendrauti antrąja užsienio kalba (A2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis).
  • Kurti tekstus ir versti įmonei reikalingą informaciją, versti ir rengti dalykinę korespondenciją ir įmonės dokumentaciją,
  • Užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio partneriais, dalyvauti ir tarpininkauti dalykiniuose susitikimuose, forumuose, tarptautinėse konferencijose ir parodose.
  • Efektyviai dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje pasitelkdami įgytas kompetencijas.

Studijų dalykai

Bendrieji studijų dalykai

Psichologija
Informacinių technologijų taikymai
Teisės pagrindai
Medijų įvadas

1 - 4 moduliai

Šiuolaikinė anglų kalba
Filologiniai pagrindai
Tarptautinė komunikacija
Vertimas

Kiti dalykai

Projektų valdymas
Integruotos verslo studijos
Antroji užsienio kalba
Praktikos
Baigiamasis darbas
Pasirenkamieji dalykai

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,4
II dalykas
Istorija                                                              0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                0,2
IV dalykas
Užsienio kalba                                                 0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 800 €

Ištęstinės – 4 metai
1 350 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

  1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
  4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
  5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Baigę šią studijų programą, absolventai galės įsidarbinti pardavimo, paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo bei eksporto ir importo srityse šalies ir tarptautinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose, turizmo, gamybos, prekybos ir kito profilio organizacijose.

Susipažinkime

Gyvenimo kredo: „Nesuklydęs nežinosi“

Gyvenimo knyga: “The One Thing” (Gary Keller)

Pomėgiai: vienas iš jų – kelionės, imu savo „draugą“ – Foto aparatą ir fiksuoju tai, kas man gražu: https://app.box.com/s/49dxr6xi2yevea1y4ji00e6100i9utnv

 

Andrejus Račkovskis  sako, kad „kartą paragavęs negali sustoti“

Dar ketvirtoje klasėje paragavęs mokytojo „duonos“, Vilniaus verslo kolegijos Anglų kalbos ir komunikacijos dėstytojas Andrejus Račkovskis sako, kad profesija jį pasirinko, o ne jis ją.

„Nuo mažens su vyresniąja sese žaisdavome mokyklą, mokytoją ir mokinį, keisdavomės vaidmenimis. Manau šis žaidimas man suformavo įprotį mokytis, todėl mokykloje man buvo lengva būti pirmūnu, bet netokiu, kuris „kaldavo“, o kuriam lengvai sekėsi visi dalykai ir dar likdavo daug laiko dūkti su dvejetukininkais. Buvusi pradinių klasių mokytoja man ketvirtokui patikėdavo taisyti pradinukų namų darbus. Man tai buvo labai naudingas mokymosi procesas, nes kartu su mokytoja tardavomės, diskutuodavome, analizuodavome ir taisydavome klaidas“, – pasakoja Kolegijos dėstytojas.

Andrejus įsitikinęs, kad klaidos yra progresas, jeigu iš jų mokaisi, tu tobulėji. Lietuvių liaudies patarlė sako: „už vieną muštą, dešimt nemuštų duoda“. Kolegijoje mes mokome studentus per patirtį, per praktines užduotis, puoselėjame aplinką, kuri pakanti klaidoms ir nesekmėms, kurios labai svarbios efektyvaus mokymosi procese, o vėliau realizuojant savo projektus, kuriant nuosavą verslą ar dirbant pažangios įmonės viduje.

Dabartiniame darbe mane „veža“ suburta dėstytojų ir studentų bendruomenė, atviras, betarpiškas bendravimas, aplinka, kuri įkvepia ir įgalina. Manau gera darbo vieta turi būti tokia, kurioje pamiršti laiką. Man dažnai studentai primena, kad paskaitos laikas jau baigėsi ir prasidėjo pertrauka, o mes vis dar diskutuojame, analizuojame, fantazuojame. Čia jaučiamės kaip partneriai, kaip bendrasavininkai ir dirbame dėl pagrindinio tikslo – mokomės galimybes paversti sėkme, padedame studentams atrasti save ir realizuoti savo sumanymus.

Savo kaip dėstytojo vaidmenį labiau matau kaip fasilitatoriaus, kuris padeda studentams mokytis per patirtį, praktiškai sprendžiant problemas bei ieškant sprendimų. Ir taip jau 21 metai… nuo 1997 metų, kai pirmą kartą atėjau į Kolegiją, dar studijuodamas anglų kalbą magistrantūroje. Tačiau iki tol jau buvau paragavęs ir techninių mokslų, kurių žinios man labai šiandien praverčia. Mokykloje man buvo jau pabodę, norėjosi kažko labiau praktiško, todėl po aštuntos klasės įstojau į tuometinį Politechnikumą ir baigiau radio aparatūros konstravimą. Planavau toliau gilinti žinias šioje srityje, stoti į aukštąją ir įgyti perspektyvią anuomet inžinieriaus specialybę. Bet Lietuvai tapus Nepriklausoma 1991 m. daug kas keitėsi ir supratau, kad šios specialybės taip, kaip noriu, nepritaikysiu, todėl pradėjau studijuoti kalbas. O kalbos, kaip ir tikslieji mokslai man taip pat lengvai sekėsi. Be to, visuomet svajojau vaikystėje susitikti giminaičius, gyvenančius JAV ir Kanadoje, o kad bendravimas teiktų malonumą reikėjo gerai žinoti anglų kalbą. Tai buvo vienas iš motyvatorių pasirenkant anglų kalbos studijas, tačiau žinoma jų buvo ir daugiau – galimybė pažinti kitas kultūras, skaityti naujausią užsienio literatūrą ir pan.

Kadaise įgytos techninės žinios šiandien man puikus pagalbininkas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Technikos „nebijau“, ji visuomet buvo mano hobis, o namai ir šiandien pilni visokių gadget’ų (tech. įranga), naujausios technikos, kurią naudoju tobulindamas mokymo programas, dėstymo procesą.

Labai stengiuosi padėti studentams kuo efektyviau organizuoti mokymosi procesą, nes didžioji jų dalis ateina neturėdami mokymosi įgūdžių ir tai apsunkina žinių įsisavinimą. Esu tam, kad padėčiau studentui atrasti jam geriausią mokymosi būdą, suprasti ko jis iš tikrųjų nori iš studijų, kaip jas paversti galimybėmis planuojant savo karjerą – nuosekliai, kryptingai ir užtikrintai. Turime ribotą resursą – laiką, todėl jį būtina maksimaliai panaudoti prasmingai ir tikslingai. O jeigu šiandien būčiau absolventas ir man reikėtų rinktis ką studijuoti, vienareikšmiai rinkčiausi socialinius arba humanitarinius mokslus, nes suteikia platesnes galimybes ir perspektyvas.