Interaktyvios medijos ir technologijos

Interaktyvi visuomenė naudoja naujausius ir nuolat atsinaujinančius informacijos sklaidos bei bendravimo būdus. Efektyvus jų panaudojimas yra vienas iš konkurencinių kiekvienos įmonės pranašumų. Inovatyvi VVK programa apjungia teorines žinias ir praktiką, studentai mokomi valdyti vaizdą ir garsą naudojant šiuolaikinius kompiuterinius įrankius.

Studijų programa: Interaktyvios medijos ir technologijos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų kryptis: Informatika
Trukmė: Nuolatinės 3 metai
Kreditai (ECTS): 180
Dėstymo kalbos: lietuvių

Tikslas

Ruošti kvalifikuotus IKT specialistus, gebančius projektuoti ir kurti interaktyvius medijų elementus, taikant skaitmeninio vaizdo ir garso, informacijos vizualizavimo, animacijos, dizaino ir programavimo žinias, gebančius bendradarbiauti medijų produktų kūrimo projektuose, gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, gebančius prisitaikyti prie atsinaujinančių ir greitai kintančių technologijų bei rinkos sąlygų.

Perspektyvos

Baigę šią programą:

  •  Tapsite paklausiausios IT profesijos atstovu.
  • Kursite interaktyvius medijų elementus įvairioms informacinėms terpėms.
  • Būsite įgiję saityno ir šiuolaikinių ryšio technologijų žinių.
  • Kursite patrauklias internetines informacines sistemas.
  • Dirbsite reklamos, marketingo ar dizaino agentūrose, elektroninės leidybos, kompiuterinių žaidimų kūrimo įmonėse, visuomenės informavimo, telekomunikacijų, viešosios komunikacijos ir kitose organizacijose.

Studijų dalykai

1 kursas

Studijų įvadas
Anglų kalba
Psichologija
Kompiuterinio dizaino pagrindai
Kompiuterinė grafikos pagrindai
Web dizainas
Taikomoji matematika
Web interaktyvumas
3D grafikos modeliavimas
Mokomoji praktika
Specialybės užsienio kalba
Laisvai pasirenkamas dalykas
Gamybinė - profesinė praktika

2 kursas

Projektų valdymas
Interaktyvūs medijų komponentai
Vaizdo įrašų technologijos
Garso technologijos
Naujosios skaitmeninės medijos
Elektroninė leidyba
Teisės pagrindai
Objektinis programavimas
Multimedijos technologijų projektas
Medijų etika ir teisė
Kompiuterinių žaidimų pagrindai ir technologijos
Specialybės užsienio kalba

3 kursas

3D grafika ir animacija
Vaizdo efektų redagavimas
Projektas
Web programavimas
Turinio valdymo sistemos
E-komercija
Virtuali ir papildyta realybė
Integruotos verslo studijos
Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas
Laisvai pasirenkamas dalykas

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Matematika                                                     0,4
II dalykas
Informacinės technologijos arba fizika      0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                 0,2
IV dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 800 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

  1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
  4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
  5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Baigę studijas absolventai galės dirbti organizacinį, vadybinį darbą, interaktyvių medijų kūrėjais (dizaineriais), produkto ar projekto vadovais, multimedijų, saityno sistemų projektuotojais, interneto dizaineriais, žaidimų dizaineriais ir kūrėjais, duomenų vizualizacijos specialistais, interaktyvių medijų dizaineriais, vaizdo ir garso įrašų redaktoriais ir kt.