Motyvacijos vertinimas

Motyvacijos vertinimą atlieka direktoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija. Motyvacijos vertinimas nėra privalomas, tačiau tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas abiturientams gauti papildomus, į pagrindinį konkursinį balą įskaičiuojamus balus. Maksimalus balas už motyvaciją – 1,5 balo (galimybė gauti papildomai 0,5  balo, 1 balą arba 1,5 balo).

Motyvacijos vertinimą sudaro struktūruotas motyvacinis laiškas, pusiau struktūruotas pokalbis ir papildomi neformalaus mokymo dokumentai (jeigu yra).

Motyvacijos vertinimo datos, stojant per bendrąjį priėmimą LAMA BPO:

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Stojančiųjų į Vilniaus verslo kolegiją motyvacijos vertinimas

 • 2019-06-18;
 • 2019-06-20;
 • 2019-06-25;
 • 2019-06-27;
 • 2019-07-02 – 2019-07-10

Papildomas stojančiųjų į Vilniaus verslo kolegiją motyvacijos vertinimas tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje

 • 2019-07-17
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Papildomas stojančiųjų į Vilniaus verslo kolegiją motyvacijos vertinimas

 • 2019-08-14

Motyvacijos vertinimas, stojant tiesiogiai, vyksta Vilniaus verslo kolegijoje nuo 2019 m. kovo 22 d. iki 2019-09-30 dokumentų pateikimo metu. Jei dokumentai pateikiami el. paštu, vertinimo laiką paskiria Priėmimo komisija.

Studentas, norėdamas dalyvauti motyvacijos vertinime, turi išsiųsti el. paštu priemimas@kolegija.lt arba pristatyti priėmimo komisijai Kalvarijų g. 129401 (4 aukštas), Vilnius, šiuos dokumentus:

 • Struktūruotą MOTYVACINĮ LAIŠKĄ (DOC). Motyvacinis laiškas prilyginamas stojančiojo prašymui dalyvauti motyvacijos vertinime. Motyvacinio laiško struktūra/klausimai:

Kodėl pasirinkote Vilniaus verslo kolegiją?

Kodėl pasirinkote konkrečią studijų programą?

Atskleiskite savo stiprybes ir pasirengimą/patirtį veikti profesinėje ir visuomeninėje-socialinėje plotmėje.

Atskleiskite savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse.

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Brandos atestatą (jeigu jis dar nėra išduotas, jį galima pristatyti vėliau).

Priėmimo komisija per 24 val. susisiekia su motyvacinį laišką ir kitus privalomus dokumentus pateikusiu el. paštu abiturientu ir kviečia jį į pokalbį.

Stojantiesiems individualaus pokalbio su komisijos nariais metu pateikiami klausimai, kurių temos:

 1. Aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvai.
 2. Profesinės veiklos srities pasirinkimo motyvai.
 3. Mokymosi patirtis.
 4. Mokymosi sunkumų įveikimas.
 5. Patirtis visuomeninėje-socialinėje plotmėje (savanoriavimas ir kt.).
 6. Bendradarbiavimo patirtis.
 7. Perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą.

Norėdamas pagrįsti savo patirtį, abiturientas gali papildomai pridėti neformalaus mokymo dokumentus (neprivaloma).