Tiesioginis priėmimas į VVK

Tiesioginis stojančiųjų priėmimas į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vyksta nuo 2019 m. kovo 22 d. iki rugsėjo 30 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Adresas: Kalvarijų  g. 129-401 (4 aukštas),  LT-08221 Vilnius

Apie dominančias studijas Vilniaus verslo kolegijoje galite sužinoti darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

PRIĖMIMUI REIKALINGI  DOKUMENTAI

Pateikiant prašymą

 1. Prašymas (pildomas Kolegijoje arba INTERNETU)
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. Registracijos mokesčio, sumokėto banke, kvitas arba registracijos mokestis (grynais)
 4. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), šių dokumentų kopijos (įteikti)
 5. 1 fotonuotrauka

Įforminant priėmimą

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)

Papildomi dokumentai: Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, ir visų papildomų išsilavinimą liudijančių dokumentų ir papildomų dokumentų, kopijos.

Registracijos mokestis, mokamas pateikiant dokumentus priėmimui – 30,00 eurų.

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje arba banke į kolegijos sąskaitą (AB  „Swedbank“, b. k. 73000, a. s. LT397300 010002431920, AB „Dnb NORD“, b. k. 40100, a. s. LT594010049500144594),  į. k. 191807983

Asmenims, atsiėmusiems priėmimo dokumentus arba neįstojusiems studijuoti, registracijos mokestis negrąžinamas.

MOTYVACIJOS VERTINIMAS

Motyvacijos vertinimas nėra privalomas, tačiau tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas abiturientams gauti papildomus, į pagrindinį konkursinį balą įskaičiuojamus balus. Maksimalus balas už motyvaciją – 1,5 balo (galimybė gauti papildomai 0,5 balo / 1 balą / 1,5 balo).

Studentas, norėdamas dalyvauti motyvacijos vertinime, turi išsiųsti el. paštu priemimas@kolegija.lt arba pristatyti priėmimo komisijai Kalvarijų g. 129-401 (4 aukštas), Vilnius, struktūruotą MOTYVACINĮ LAIŠKĄ (DOC).

Detali informacija apie motyvacijos vertinimą pateikta nuorodoje MOTYVACIJOS VERTINIMAS (PDF).

KONKURSINIO BALO SANDARA

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal kriterijus, nurodytus LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. V-948 ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus verslo kolegijos 2019 metų PRIĖMIMO TAISYKLĖSE.

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

 • Pagrindiniai kriterijai – konkursinio balo sandara:
 1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jei šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
 • Papildomi kriterijai (kiti pasiekimai), taikomi stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (vnf/st) ir valstybės nefinansuojamas vietas (vnf):
 1. Brandos darbo įvertinimas.
 2. Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
 3. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
 4. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją.
 • Papildomi kriterijai (kiti pasiekimai), taikomi stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf):
 1. Tos pačios arba kitos švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas.
 2. Bakalauro diplomas.
 3. Magistro diplomas.
 4. Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.
 5. Motyvacijos įvertinimas.

Papildomai balai už kitus pasiekimus, taip pat ir baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba, įsiskaičiuoja į minimalų konkursinį balą ir pridedami prie konkursinio balo stojant į visas studijų programas.