Programavimas ir internetinės technologijos

Nori valdyti internetines technologijas,  paversti jas savo “startap’u”, ar dirbti inovatyvioje, pažangioje bendrovėje? Baigęs mūsų studijas gebėsi daugiau nei programuoti, mokėsi kurti ir tai paversti savo konkurenciniu pranašumu.

Studijų programa: Programavimas ir internetinės technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų kryptis: Informatika
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės 4 metai
Kreditai (ECTS): 180
Studijų programos šakos: kompiuterių tinklų administravimas, internetinės technologijos
Dėstymo kalbos: lietuvių, anglų

 

Tikslas

Ruošti kvalifikuotus IT specialistus, kurie gebėtų atlikti įvairias informacinių sistemų projektavimo, programavimo, techninės bei programinės įrangos diegimo ir valdymo, internetinių sistemų teikiančių e-paslaugas kūrimo ir valdymo, kompiuterių tinklų administravimo, įmonės (savo veikloje naudojančios arba kuriančios IT paslaugas) veiklos planavimo ir organizavimo užduotis.

Studijų programos tikslai siekiant išugdyti kompetencijas

Bendrosios kompetencijos:
 • Dirbti komandoje
 • Tikslingai naudoti įgytas dalykinės srities žinias
 • Naudoti verslumo kompetencijas, prisitaikant prie rinkos pokyčių
Dalykinės kompetencijos:
 • Prižiūrėti ir naudoti techninę bei programinę įrangą
 • Suprasti duomenų struktūras ir algoritmus
 • Kurti, testuoti ir derinti taikomąsias programas, naudojant šiuolaikiškas programines priemones ir technologijas
 • Užtikrinti informacijos saugumą
 • Projektuoti, kurti ir naudoti informacines sistemas

Perspektyvos

Baigę šią studijų programą, Jūs

 • Kursite sudėtingus programinius projektus
 • Projektuosite ir administruosite kompiuterių tinklus
 • Kursite ir prižiūrėsite kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės komercijos sistemas
 • Organizuosite ir vykdysite tradicinę bei elektroninę leidybą.

Studijų dalykai

1 metai

Psichologija;
Specialybės užsienio kalba;
Įvadas į IT studijas;
Matematika;
Programavimo pagrindai (procedūrinis programavimas, objektinis programavimas, programavimas grafinei aplinkai);
Taikomųjų programų kūrimo projektas;
Internetinių technologijų pagrindai (tinklalapių kūrimo pagrindai, vidinės sąsajos programavimas ir duomenų bazių valdymas);
Kompiuterinė grafika ir animacija;
Kompiuterių architektūra;
Operacinės sistemos ir sisteminė programinė įranga

2 metai

Internetinių technologijų pagrindai (Išorinės naudotojo sąsajos programavimas);
Internetinių technologijų projektas;
Mikrokompiuterių ir valdiklių programavimas;
Sisteminis programavimas;
Kompiuterių tinklai ir saugumas;
Java programavimas;
Turinio valdymo sistemų programavimas;
IT projektų valdymas;
Laisvai pasirenkamas dalykas;
Gamybinė-profesinė praktika

3 metai

Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija;
Duomenų struktūros ir algoritmai;
Naujos svetainių kūrimo technologijos;
Programų sistemų inžinerija;
Baigiamoji praktika;
Integruotos verslo studijos;
Tarpdisciplininis projektas;
Teisės pagrindai;
Studijų krypties pasirenkamas dalykas;
Programavimas išmaniems įrenginiams;
Laisvai pasirenkami dalykai;
Baigiamasis darbas

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Matematika                                                     0,4
II dalykas
Informacinės technologijos
arba fizika                                                         0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                0,2
IV dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 600 €

Ištęstinės – 4 metai
1 200 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Studentai studijų metu konsultuojami dėl praktikos įmonėje galimybių, vyksta susitikimai su kolegijos praktikos vadovu bei nuolatiniai susitikimai su IT įmonių atstovais, socialiniais partneriais ir programos absolventais: BTT Cloud, NOD Baltic, NRD CyberSecurity, Albars, LR Energetikos ministerija, Informacinės konsultacijos, 3D idėja, Albars, Western Union, Barclays technologijų centras.
Programos absolventai dirba: Alna Sotfware, Tesonet, KG Group, NFQ, Forbis, Metasite, FreshMedia, Go-ERP, Trade Pro, Credit Info, Barclays technologijų centre ir kitose.

Patirtys

Dabar dirbu PHP/JavaScript programuotoju vienoje greitųjų kreditų įmonėje. Per savo programuotojo karjerą jau padirbėjau 5 įmonėse. Džiaugiuosi savo  specialybe, kolegija davė gan gerus pagrindus, tačiau norint siekti aukštesnio programavimo lygio reikėjo mokytis papildomai programuoti.

Tomas Ragaišis

Penkis metus dirbau Barclays, dabar Tesonet.

Darius Šimanel

Dveji metai KG group gamybinėje įmonėje, po to jau beveik metai GO-ERP. Sritis – Microsoft verslo valdymo sistemos.

Paulius Turevičius

Patirtys

Dabar dirbu PHP/JavaScript programuotoju vienoje greitųjų kreditų įmonėje. Per savo programuotojo karjerą jau padirbėjau 5 įmonėse. Džiaugiuosi savo  specialybe, kolegija davė gan gerus pagrindus, tačiau norint siekti aukštesnio programavimo lygio reikėjo mokytis papildomai programuoti.

Tomas Ragaišis

Penkis metus dirbau Barclays, dabar Tesonet.

Darius Šimanel

Dveji metai KG group gamybinėje įmonėje, po to jau beveik metai GO-ERP. Sritis – Microsoft verslo valdymo sistemos.

Paulius Turevičius