Programavimas ir internetinės technologijos

Nori valdyti internetines technologijas,  paversti jas savo “startap’u”, ar dirbti inovatyvioje, pažangioje bendrovėje? Baigęs mūsų studijas gebėsi daugiau nei programuoti, mokėsi kurti ir tai paversti savo konkurenciniu pranašumu.

Studijų programa: Programavimas ir internetinės technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų kryptis: Programų sistemos
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, ištęstinės 4 metai
Kreditai (ECTS): 180
Studijų programos šakos: kompiuterių tinklų administravimas, internetinės technologijos
Dėstymo kalbos: lietuvių, anglų

 

Tikslas

Ruošti kvalifikuotus IT specialistus, kurie gebėtų atlikti įvairias informacinių sistemų projektavimo, programavimo, techninės bei programinės įrangos diegimo ir valdymo, internetinių sistemų teikiančių e-paslaugas kūrimo ir valdymo, kompiuterių tinklų administravimo, įmonės (savo veikloje naudojančios arba kuriančios IT paslaugas) veiklos planavimo ir organizavimo užduotis.

Studijų programos tikslai siekiant išugdyti kompetencijas

Bendrosios kompetencijos:
 • Dirbti komandoje
 • Tikslingai naudoti įgytas dalykinės srities žinias
 • Naudoti verslumo kompetencijas, prisitaikant prie rinkos pokyčių
Dalykinės kompetencijos:
 • Prižiūrėti ir naudoti techninę bei programinę įrangą
 • Suprasti duomenų struktūras ir algoritmus
 • Kurti, testuoti ir derinti taikomąsias programas, naudojant šiuolaikiškas programines priemones ir technologijas
 • Užtikrinti informacijos saugumą
 • Projektuoti, kurti ir naudoti informacines sistemas

Perspektyvos

Baigę šią studijų programą, Jūs

 • Kursite sudėtingus programinius projektus
 • Projektuosite ir administruosite kompiuterių tinklus
 • Kursite ir prižiūrėsite kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės komercijos sistemas
 • Organizuosite ir vykdysite tradicinę bei elektroninę leidybą.

TOMAS PARNARAUSKAS

UAB „NOD Baltic“ direktorius“:

„Vilniaus verslo kolegijoje ruošiami studentai išsiskiria savo kūrybiškumu ir galimybe dirbti su išskirtinai praktinėmis užduotimis. Bendradarbiavimas su kolegija yra abipusiai naudingas – mes, NOD Baltic įmonėje labai vertiname ne tik sklandžią komunikaciją su dėstytojais bet ir jaunus specialistus, kurie atlieka savo praktikos užduotis mūsų įmonėje. Galime pagirti žaidimų kūrimo ir programavimo bei internetinių technologijų studijų programų studentus, kurie mūsų įmonėje prisidėjo prie įvairių kibernetinio saugumo renginių, įmonės vidaus valdymo bei CRM sistemų kūrimo. Atėję atlikti praktiką studentai pasižymi ne tik studijų metu įgytomis žiniomis, bet ir žingeidumu, noru mokytis, savarankiškai išsikeltais tikslais, net ir nebaigus studijų jau savarankiškai įgyta didele patirtimi“.

Studijų dalykai

1 metai

Kalbos kultūra ir rašytinė komunikacija;
Specialybės užsienio kalba (anglų k.);
Psichologija;
Informacinės technologijosi;
Matematika;
Programavimo pagrindai (C++);
Užsienio (anglų) kalba;
Taikomųjų programų kūrimo projektas;
Duomenų bazių įvadas;
Kompiuterinė grafika ir animacija;
Kompiuterių architektūra;
Sisteminis programavimas;
Operacinės sistemos ir sisteminė programinė įranga;
Laisvai pasirenkamas dalykas;
Mokomoji praktika.

2 metai

Specialybės užsienio kalba (anglų k.);
Hipertekstinės sistemos;
Programavimas grafinei aplinkai (C#);
OS ir sisteminė programinė įranga;
Duomenų struktūros ir algoritmai;
Projektas;
Teisės pagrindai;
Informacinių sistemų projektavimas;
Interaktyvių interneto svetainių kūrimas + projektas;
Kompiuterių tinklai;
Dinaminių interneto svetainių kūrimas;
SPEC1: Internetinių technologijų specializacija: Dinaminių interneto svetainių kūrimas;
Kompiuterių tinklų administravimo specializacija: Atvirojo kodo operacinės sistemos;
Gamybinė-profesinė praktika.

3 metai

Integruotos verslo studijos;
Žiniatinklio svetainių optimizavimas;
Objektinis programavimas;
Projektų valdymas;
SPEC2: Internetinių technologijų specializacija: Interaktyvūs daugialypės terpės komponentai;
Kompiuterių tinklų administravimo specializacija: TCP/IP technologijos ir saugumas;
SPEC3: Internetinių technologijų specializacija: Naujos svetainių kūrimo technologijos;
Kompiuterių tinklų administravimo specializacija: Kompiuterių tinklų ir serverių administravimas;
Laisvai pasirenkamas dalykas;
Baigiamasis darbas;
Baigiamoji praktika.

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Matematika                                                     0,4
II dalykas
Informacinės technologijos
arba fizika                                                         0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                0,2
IV dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 800 €

Ištęstinės – 4 metai
1 350 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

 1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
 4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Studentai studijų metu konsultuojami dėl praktikos įmonėje galimybių, vyksta susitikimai su kolegijos praktikos vadovu bei nuolatiniai susitikimai su IT įmonių atstovais, socialiniais partneriais ir programos absolventais: BTT Cloud, NOD Baltic, NRD CyberSecurity, Albars, LR Energetikos ministerija, Informacinės konsultacijos, 3D idėja, Albars, Western Union, Barclays technologijų centras.
Programos absolventai dirba: Alna Sotfware, Tesonet, KG Group, NFQ, Forbis, Metasite, FreshMedia, Go-ERP, Trade Pro, Credit Info, Barclays technologijų centre ir kitose.

Patirtys

Dabar dirbu PHP/JavaScript programuotoju vienoje greitųjų kreditų įmonėje. Per savo programuotojo karjerą jau padirbėjau 5 įmonėse. Džiaugiuosi savo  specialybe, kolegija davė gan gerus pagrindus, tačiau norint siekti aukštesnio programavimo lygio reikėjo mokytis papildomai programuoti.

Tomas Ragaišis

Penkis metus dirbau Barclays, dabar Tesonet.

Darius Šimanel

Dveji metai KG group gamybinėje įmonėje, po to jau beveik metai GO-ERP. Sritis – Microsoft verslo valdymo sistemos.

Paulius Turevičius

Patirtys

Dabar dirbu PHP/JavaScript programuotoju vienoje greitųjų kreditų įmonėje. Per savo programuotojo karjerą jau padirbėjau 5 įmonėse. Džiaugiuosi savo  specialybe, kolegija davė gan gerus pagrindus, tačiau norint siekti aukštesnio programavimo lygio reikėjo mokytis papildomai programuoti.

Tomas Ragaišis

Penkis metus dirbau Barclays, dabar Tesonet.

Darius Šimanel

Dveji metai KG group gamybinėje įmonėje, po to jau beveik metai GO-ERP. Sritis – Microsoft verslo valdymo sistemos.

Paulius Turevičius