Turizmas ir renginiai

Šiuolaikinis turistas skiriasi nuo tradicinio, nes jis “apsiginklavęs” technologijomis ir “išmanus”, jam patinka renginiai – netradiciniai ir išskirtiniai. Ši programa padės tau ne tik gerai suprasti šiuolaikinio turisto poreikius, bet ir išmokys efektyvios turizmo vadybos bei renginių organizavimo.

Studijų programa: Turizmas ir renginiai

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Turizmo ir poilsio profesinio bakalauro laipsnis
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
Trukmė: Nuolatinės 3 metai, Ištęstinės 4 metai
Kreditai (ECTS): 180
Dėstymo kalbos: lietuvių ir anglų; rusų ir anglų

Tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos turizmo ir renginių industrijos specialistus, kurie gebėtų visapusiškai ir visaverčiai kurti, organizuoti, plėtoti ir tobulinti turizmo ir renginių industrijai priklausančias veiklas konkurencijos sąlygomis, taip pat spręsti turizmo ir renginių industrijos problemas ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos kontekste.

Perspektyvos

Absolventai galės dirbti apgyvendinimo ir maitinimo, transporto organizavimo, turizmo informacijos, svetingumo bei laisvalaikio paslaugas teikiančiose įmonėse kaip administratoriai, projektų vadovai, konferencijų organizatoriai, šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistai, svetingumo paslaugų marketingo specialistai ir vadybininkai, laisvalaikio renginių organizatoriai.

Studijų dalykai

1 metai

Psichologija
Informacinių technologijų taikymai
Anglų kalba
Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija
Ekonomika
Verslo organizavimas
Antroji užsienio kalba
Vadyba ir organizacinė elgsena
Apskaitos pagrindai
Teisės pagrindai
Turizmo ištekliai ir geografija
Turizmo organizavimas ir projektas
Laisvai pasirenkamas dalykas

2 metai

Specialybės anglų kalba
Antroji užsienio kalba
Marketingas
Apgyvendinimo paslaugų organizavimas ir projektas
Svetingumo informacinių technologijų sistemos
Projektų valdymas
Pardavimų valdymas
MICE ir dalykiniai renginiai
Klientų aptarnavimas
Maistas ir gėrimai
Renginių organizavimas ir projektas
Laisvai pasirenkamas dalykas
Praktika verslo įmonėje

3 metai

Antroji užsienio kalba
Tarpkultūrinė komunikacija
Personalo vadyba
Marketingo komunikacija ir vartotojo elgsena
Svetingumo logistika
Laisvalaikio ir kultūrinių renginių organizavimas
Laisvai pasirenkamas dalykas
Baigiamoji praktika
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas/projektas

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Istorija                                                               0,4
II dalykas
Matematika arba
informacinės technologijos                          0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                 0,2
IV dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 500 €

Ištęstinės – 4 metai
1 100 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

  1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
  4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
  5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Absolventai galės dirbti apgyvendinimo ir maitinimo, transporto organizavimo, turizmo informacijos, svetingumo bei laisvalaikio paslaugas teikiančiose įmonėse kaip administratoriai, projektų vadovai, konferencijų organizatoriai, šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistai, svetingumo paslaugų marketingo specialistai ir vadybininkai, laisvalaikio renginių organizatoriai.