Žaidimų kūrimas

Iš visų informacijos ir komunikacijos technologijų specialybių paklausiausi išlieka kompiuterių programuotojai, o kompiuterinių žaidimų industrija pasaulio mastu jau pralenkia filmų industriją. Kompiuterinių žaidimų vystymas yra inovatyvus ir daug žadantis žiūrint iš technologinės ir kūrybinės perspektyvos. Tai turi suteikti karjeros galimybes energingiems ir kūrybingiems IT studentams.  VVK mokymų programa skirta norintiems ir siekiantiems būti šios rinkos dalimi.

Studijų programa: Žaidimų kūrimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Studijų kryptis: Informatika
Trukmė: Nuolatinės 3 metai
Kreditai (ECTS): 180
Dėstymo kalbos: lietuvių, anglų

Tikslas

Paruošti specialistą, kuris gebėtų kurti medijų sistemas, kompiuterinius žaidimus, patrauklias informacijos sistemas internete, profesionaliai programuotų, išmanytų žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, kompiuterinį garso ir vaizdo apdorojimą, turėtų meninio-vaizdinio mąstymo pagrindus. Toks specialistas gali dirbti programuotoju ar programuotoju-dizaineriu bet kurioje įmonėje, kuri kuria kompiuterinius žaidimus, kuria ir (arba) naudoja medija technologijas, savarankiškai arba įkūręs savo įmonę, o taip pat IT komandos nariu bet kurioje informacines technologijas naudojančioje įmonėje.

Perspektyvos

iš visų informacijos ir komunikacijos technologijų specialybių paklausiausi išlieka kompiuterių programuotojai, o kompiuterinių žaidimų industrija pasaulio mastu jau pralenkia filmų industriją. Kompiuterinių žaidimų vystymas yra inovatyvus ir daug žadantis žiūrint iš technologinės ir kūrybinės perspektyvos. Tai turi suteikti karjeros galimybes energingiems ir kūrybingiems IT studentams.

Studijų dalykai

1 metai

Psichologija;
Specialybės užsienio kalba;
Informacinių technologijų taikymai;
Matematika;
Programavimo pagrindai;
Objektinis programavimas;
Kompiuterinių žaidimų dizainas;
Žaidimo kūrimo projektas;
Kompiuterinė grafika ir animacija;
3D grafika ir animacija;
Kompiuterių architektūra ir priežiūra;
Operacinės sistemos ir sisteminė programinė įranga;
Mokomoji praktika

2 metai

Žmogaus kompiuterio sąveika;
Hipertekstinės sistemos;
Programavimas internetui ir duomenų bazės;
Kompiuterinių žaidimų fizika;
Kompiuterių tinklai ir saugumas;
Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai ir technologijos;
Audiovizualinės technologijos;
IT projektų valdymas;
Laisvai pasirenkamas dalykas;
Gamybinė-profesinė praktika;
Teisės pagrindai;
Duomenų struktūros ir algoritmai

3 metai

Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija;
Internetinių žaidimų programavimas;
Programų sistemų inžinerija;
Baigiamoji praktika;
Integruotos verslo studijos;
Tarpdisciplininis projektas;
Kompiuterinių žaidimų kūrimas;
Programavimas išmaniems įrenginiams;
Laisvai pasirenkami dalykai;
Baigiamasis darbas

Konkursinio balo sandara

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
I dalykas
Matematika                                                     0,4
II dalykas
Informacinės technologijos
arba fizika                                                        0,2
III dalykas
Bet kuris dalykas,
nesutampantis su kitais dalykais                0,2
IV dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra                           0,2

Metinė studijų kaina

Nuolatinės – 3 metai
1 800 €

Priėmimas

Reikalingi dokumentai:

  1. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
  3. 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
  4. Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
  5. Registracijos mokestis 30 €

Karjera

Baigę šią studijų programą, būsite:

  • Programuotoju
  • Garso ir vaizdo medžiagos apdorojimo specialistu
  • Kompiuterinių žaidimų kūrėju
  • IT komandos nariu bet kurioje informacines technologijas naudojančioje įmonėje
  • IT paslaugų įmonės vadovu