Erasmus+ programa

Vilniaus verslo kolegija dalyvauja Erasmus+ programoje, kuri yra skirta studentų mobilumui skatinti bei dėstytojų ir personalo profesinio tobulėjimo stiprinimui. Erasmus+ programa siekia supažindinti studentus su kitų pasaulio šalių aukštųjų mokyklų disciplinomis ir padeda pažinti kitų šalių kultūras, suteikia daug gyvenimiškos ir akademinės patirties, išmoko savarankiškumo ir suteikia dar daugiau pasitikėjimo savimi.

Vilniaus verslo kolegijai suteikta Erasmus+ Chartija, kuri patvirtina, kad šios programos tikslai yra kolegijos tarptautinės strategijos dalis ir, kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Daugiau apie Erasmus+: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/svietimas-ir-mokymas-10

Erasmus Partners_2018

Erasmus+ mobilumo programoje dalyvauja:

 • Programos šalys: 28 ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija ir 6 ne ES šalys: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija
 • Šalys Partnerės – ne ES šalys, su kuriomis VVK turi pasirašytas bendradarbiavimo sutartis: Gruzija, Ukraina, Baltarusija, Sirija.

Erasmus+ programos tikslas – skatinti studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Daugiau apie Erasmus+ mainus

ATVYKSTANTIEMS STUDENTAMS

Erasmus+ programos tikslas – skatinti atvykstančių studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Teikti paraiškas Erasmus+ studijoms ar praktikai VVK gali nuolatinių studijų studentai, su kurių AM VVK turi pasirašytas bendradarbiavimo sutartis
 • Mobilumo trukmė: studijoms nuo 3 iki 12 mėn., praktikai nuo 2 iki 12 mėn. (bendras laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėn.)
 • Dėstomoji kalba atvykstantiems studentams anglų arba rusų
 • Studentų atranką vykdo siunčiančioji institucija ir atrinktų kandidatų – nominantų sąrašą pateikia VVK
 • Atrinkti dalyviai VVK KTRS turi pateikti:
  • paraišką studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą
  • motyvacinį laišką
  • akademinę pažymą
  • su AM suderintą LA (learning agreement)
  • paso kopiją
  • nuotrauką
 • Su atvykstančiais studentais Erasmus+ studijoms ar praktikai gali būti suorganizuotas pokalbis Skype ar tel. prieš mobilumo laikotarpį

VVK vykdomos Erasmus+ mainams studijų programos
Erasmus+ studento chartija
Paraiška dalyvauti Erasmus+ programoje
Erasmus+ motyvacinis laiškas
Erasmus+ studijų mobilumo sutartis (LA_studies)
Erasmus+ praktikos mobilumo sutartis (LA_internship)

Naudingos nuorodos

Erasmus+ programos tikslas – skatinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų tarptautinį mobilumą, suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti žinių ir gerosios patirties mainus tarp akademinio ir administracinio personalo bei jų kompetencijų plėtrą.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Visi VVK dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali dalyvauti Erasmus+ personalo mobilumo programoje
 • Mobilumo trukmė: nuo 2 d. iki 2 mėn. (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau 8 dėstymo val. per savaitę
 • Personalo atranka dėstymui arba mokymuisi vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
 • Gali būti vykdoma individuali atranka, esant poreikiui, remiantis patvirtinta darbo programa
 • Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems dėstytojams ir darbuotojams el. paštu
 • Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • mobilumo programos turinys ir aktualumas kolegijos veiklai
  • užsienio kalbos mokėjimas
 • Prioritetas teikiamas dėstytojams ir darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą arba mobilumams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami kolegijos ryšiai ir/arba aptariami būsimi bendradarbiavimo projektai
 • Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija
 • Laimėjus konkursą, dėstytojui ir darbuotojui skiriama Erasmus+ dotacija padengti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas

Personalo mobilumo projektams Programos šalyse nustatytos fiksuotos normos kelionės išlaidoms padengti, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

Darbuotojų kelionei

Kelionės atstumas Suma
Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba:    Stulpelyje „Kelionės atstumas“ pasirenkamas atstumas tik nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos (t. y. atstumas į vieną pusę), tačiau atitinkamame stulpelyje „Suma“ numatytos lėšos apima lėšas už kelionę tiek į, tiek iš veiklos vykdymo vietos (t. y. suma skirta į abi puses).

Kelionės atstumo skaičiuoklė: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Darbuotojų pragyvenimo išlaidoms

Aukštųjų mokyklų darbuotojai iš Programos šalių
Priimanti šalis

 

Suma per dieną, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 153
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 136
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 119

 Pastaba:    Suma dienai skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos imtinai: suma vienam dalyviui dienai, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje;
+
nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% anksčiau lentelėje nurodytos sumos (neapvalinant) vienam dalyviui dienai.

Erasmus+ dokumentai personalui

Dėstytojus ir darbuotojus, pageidaujančius dalyvauti Erasmus+ programoje, kviečiame susipažinti su Erasmus+ nuostatais, VVK personalo judumo tvarka, pateikiamais dokumentais ir kt.

Erasmus+ nuostatos
VVK personalo judumo tvarka
Paraiška dalyvauti Erasmus+ mobilumo programoje
Erasmus+ dėstymo programa
Erasmus+ mokymosi programa
Prašymas direktorei dalyvauti Erasmus+ mobilume
Erasmus+ mobilumo sutartis dėstymui (MA_teaching)
Erasmus+ mobilumo sutartis mokymuisi (MA_training)
Erasmus+ dotacijos sutartis (Finansinė sutartis)
Komandiruotės ataskaita

Naudingos nuorodos