Projektai

Nuo 2004 metų Vilniaus verslo kolegija aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje tiek tarptautinėse, tiek nacionalinėse programose bei iniciatyvose. Kolegijos projektinės veiklos skyrius inicijuoja naujus projektus, sėkmingai koordinuoja bei dalyvauja kaip partneris. Projektų rezultatai yra sėkmingai integruojami į studijų programas, skatina studijų kokybės tobulinimą, tarptautinį mokymo institucijų bendradarbiavimą, naujovių kūrimą bei diegimą.

Šiuo metu Vilniaus verslo kolegija dalyvauja šiuose tarptautiniuose projektuose:

Įvykdyti projektai:

  • PROVYP (Professional Orientation of Vulnerable Young People) / 2015-2017 / http://provyp.eu/lt/
  • IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) / 2013-2016 / http://ideate.me
  • LLO (Kalbų mokymosi galimybės, siekiant mažinti nedarbo riziką) / 2012-2014 / www.language-learning-opportunities.com
  • ADUQUA (Suaugusiųjų migrantų integracijos mokymų kokybės užtikrinimas) / 2011-2014 / www.aduqua.eu
  • RELESE (Reintegracija į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius) / 2010-2012 / www.relese.eu
  • Mokymas skaitmeniniame amžiuje: suaugusiųjų mokytojų mokymas diegiant mišraus mokymosi modulius / 2010-2011
  • In Charge of My World (Mišrus anglų kalbos (A2/B1) mokymo modulis suaugusiems) / 2009-2010
  • 4 E-trainer (Svetainė E-mokytojui – geriausių e-mokymosi pavyzdžių valorizacijai tarp Europos mokytojų ir dėstytojų) / 2009-2011 / 2006-2008
  • ICT4T (ICT4T – IKT dėstytojų, dirbančių su vyresniojo amžiaus žmonėmis, rengimas) / 2006-2008
  • EIT* (E-mokymosi modulis – Anglų kalbos mokymas IT specialistams) / 2006-2008 / www.english-it.eu

(*2009 m. gautas kokybės apdovanojimas)