Vizitų metu tarp Vilniaus verslo kolegijos ir Urgench valstybinio universiteto (Uzbekistanas) buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Sutartį pasirašė VVK dirktorė Jolanta Skirgailė ir Urgench valstybinio universiteto rektorius Bakhrom Abdullaev. VVK direktorė Jolanta Skirgailė džiaugiasi, kad plečiasi kolegijos tarptautinė veikla ir galimybės. Remiantis sutartimi aukštosios mokyklos aktyviai bendradarbiaus įvairiose studentų, dėstytojų, personalo mainų programose, taip pat keisis praktine patirtimi sprendžiant įvairias su švietimo ir mokslo politika susijusias problemas, organizuos jungtines konferencijas, seminarus, tobulins mokymosi metodikas ir kt.

Urgench valstybinio universiteto rektorius Bakhrom Abdullaev ir VVK direktorė Jolanta Skirgailė.