VVK komanda Širvintose dalijosi patirtimi

2018-06-01

2018 m. gegužės 8 d. Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriuje buvo surengtas pirmasis praktinis edukacinis seminaras „Šiuolaikinės karjeros orientyrai: galimybės ir sprendimai“ miesto bei rajono mokyklų pedagogams, dirbantiems mokinių ugdymo karjerai ir planavimo srityje. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo aptarti bei analizuoti šiuolaikinės karjeros modeliavimo aspektus individualiu lygmeniu, o taip pat tobulinti mokytojų ir karjeros specialistų kompetencijas pristatant šiuolaikines karjeros kūrimo galimybes ir jauno žmogaus (vyresnių klasių mokinių) priimamų sprendimų iššūkius. Seminare dalyvavo pedagogai tiek iš Širvintų miesto, rajono, tiek ir iš Ukmergės profesinio rengimo centro.

Savo įžvalgomis karjeros modeliavimo klausimais dalijosi ir diskusijai kvietė seminaro svečiai iš Vilniaus – VšĮ „Vilniaus verslo kolegija“ (lekt. D. Vilčinskaitė, lekt. T. Butvilas, studentai K. Noreikaitė ir O. K. Chukwukelue – „KC“); taip pat ir iš Kauno – VšĮ „Synergy LT“ (psichologė, psichoterapeutė A. Žvikaitė).

Diskusijų provokacijai atsiliepė ir seminaro dalyviai pateikdami savo asmenines patirtis dirbant su mokiniais bei ieškojo sprendimų, įgalinančių šių dienų jauną žmogų sąmoningai ir konstruktyviai pasirinkti savitus karjeros kelius bei kurti pridėtinę vertę pirmiausiai savo artimiausioje aplinkoje.

Tikimasi, tokio edukacinio pobūdžio seminarus organizuoti kelis kartus metuose ir paversti tai gražia bendradarbiavimo tradicija su švietimo srities specialistais siekiant vieningo tikslo – jauno žmogaus kryptingo orientavimo(-si) asmeninės karjeros projektavime.