Kolegija

Naujienos

COVID-19 Patvirtinti reikalavimai aukštojo mokslo studijoms naujais mokslo metais

Mieli Stojantieji ir Kolegijos bendruomenės nariai,

Vilniaus verslo kolegija kaip ir visa Lietuva ruošiasi naujiems mokslo metams. Tiesioginis ir LAMA BPO priėmimas į kolegijos vykdomas programas vyksta ir tęsis rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais.  2020-tieji metai jau nuo kovo 16 d. mus moko gyventi kitaip, atsisakyti stereotipų ir ugdytis naujus įpročius.

Informuojame apie Operacijų vadovo, Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos patvirtintus reikalavimus aukštojo mokslo studijoms ir kitoms švietimo veikloms naujais mokslo metais.

  • Laikomės saugaus atstumo

Tarp  studijuojančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metrų atstumas. Jei tarp jų negali būti išlaikomas bent 2 metrų atstumas, uždarose erdvėse būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius, kitas priemones.

  • Parenkame kitas asmenines apsaugos priemones

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, jam gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Siekiant užtikrinti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo prevenciją bei saugią aplinką kolegijos darbuotojams, dėstytojams ir studentams, atkreipiame visų dėmesį į asmens higienos, kaukių dėvėjimo ir dalyvavimo veikloje karščiuojantiems asmenims reikalavimus:

  • Kolegijoje stebima darbuotojų ir veiklose dalyvaujančių asmenų sveikatos būklė. Jiems sudaromos sąlygos matuoti kūno temperatūrą. Į Kolegiją bus neįleidžiami asmenys, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Asmenys, kuriems pasireiškia šie požymiai, turi nedelsiant išvykti ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
  • Kolegijos darbuotojai, iš studijose dalyvaujančio asmens gavę informaciją apie jam nustatytą nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. Į Kolegiją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
  • Kolegijoje yra sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie jų patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. Sudaromos sąlygos rankų dezinfekcijai: gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės. Taip pat viešinamos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos.

Kolegijos patalpos nuolat vėdinamos prieš atvykstant jose dalyvaujantiems asmenims ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvieno panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, tokios priemonės bus valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas atliekamas atsižvelgiant į rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą galite rasti čia.

Taip pat norime iš anksto informuoti studentus dėl studijų pradžios datų:

  1. Nuolatinių dieninių studijų pradžia – 2020 m. rugsėjo 14 d.
  2. Nuolatinių nuotolinių studijų pradžia –  2020 m. rugsėjo 19 d.
  3. Ištęstinių savaitgalinių studijų pradžia –  2020 m. rugsėjo 26 d.
  4. Ištęstinių nuotolinių studijų pradžia –  2020 m. rugsėjo 19 d.

Studijų procesui vykdyti bus taikomas mišrus mokymosi būdas (blended – learning) t.y. paskaitos vyks ir auditorijose ir per nuotolį (išskyrus nuotolinių studijų studentus). Kiekviena grupė bus informuota dėl detalaus mokymosi plano ir tvarkaraščių.

Būkime atsakingi, rūpinkimės savimi ir kitais!

Vilniaus verslo kolegijos direktorė Jolanta Skirgailė

Kitos naujienos

Nuotolinė studijų paroda 2020

2020-12-18 d. 12-17 val. vyks nuotolinė studijų paroda, kurioje Vilniaus verslo kolegija pristatys 2021-2022 mokslo metams skirtas studijų programas!

Daugiau

Informacija dėl COVID-19

Vilniaus verslo kolegijos vadovybė Gruodžio 13 d. priėmė sprendimą tęsti studijų programų vykdymą nuotoliniu būdu.

Daugiau

Tarptautinių studentų dienos paminėjimo renginys

„Zoom“ platformoje įvyko tarptautinių studentų dienai skirtas renginys.

Daugiau