Akademinė parama

Kolegijoje studijuojantiems studentams teikiame dėstytojų bei administracijos akademinę paramą. Akademinė parama padeda studijuojančiam tikslingai ir nuosekliai pasiekti studijų rezultatus. Gaudami akademinę paramą, studentai jaučiasi pilnaverčiais studijų proceso dalyviais, yra atsakingi ir reiklūs įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, bei ugdo savyje mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

Kolegijos dėstytojai teikia studentams akademinę paramą konsultacijų valandomis, elektroniniu paštu arba virtualioje mokymosi aplinkoje. Kolegijoje numatėme ir taikome studentų konsultavimo strategijas:

– privalomos konsultacijos, kurioms skiriamos kontaktinės valandos, numatytos dalykų aprašuose, o jų laikas skelbiamas viešai;

– esant poreikiui, dėstytojai konsultuoja studentus po paskaitų arba iš anksto sutartu laiku tiek individualiai, tiek grupėmis, elektroniniu paštu arba virtualioje mokymosi aplinkoje.

Studijų skyrius konsultuoja ir padeda dėstytojams ir studentams organizuoti nuoseklų studijų procesą. Koordinuojame ir vykdome projektinių darbų, baigiamųjų darbų, praktikų pasirinkimo procesų stebėseną, teikiame pirminę informaciją kandidatams dėl galimybės įvertinti jų neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus kolegijoje.