A.K.I.S – atvira pokalbių erdvė

A.K.I.S 

ATEINU. KALBUOSI. IŠGIRSTU. SPRENDŽIU.

Vilniaus verslo kolegijoje jau kuris laikas gyvuoja atvirų pokalbių erdvė A.K.I.S (ateinu, kalbuosi, išgirstu ir sprendžiu).

Tai laikas kiekvienam VVK studentui atvirai pasidalinti savo rūpesčiais, klausimais ir mintimis, kurie kaskart mus užklumpa kasdienybės rutinose, o neretai nutinka, kad tiesiog nėra kam visa tai išsakyti, su kuom pasidalinti.

Todėl studentai gali kreiptis psichologinės pagalbos kai patiria emocinius sunkumus, kai yra sunku mokytis, kamuoja nerimas, vienišumo jausmas, liūdesys, motyvacijos stoka, kai atsiranda nesutarimų su aplinkiniais, sunku priimti sprendimus, aplanko slegiančios mintys, kai atrodo, kad nėra išeities. Taip pat esant paveiktiems asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, turintiems problemų darbe ar moksle, valgymo sutrikimų, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis.

Gaudami akademinę paramą, studentai jaučiasi pilnaverčiais studijų proceso dalyviais, yra atsakingi ir reiklūs įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, bei ugdo savyje mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

Kolegijoje numatėme ir taikome studentų konsultavimo strategijas:

– privalomos konsultacijos, kurioms skiriamos kontaktinės valandos, numatytos dalykų aprašuose, o jų laikas skelbiamas viešai;

– esant poreikiui, dėstytojai konsultuoja studentus po paskaitų arba iš anksto sutartu laiku tiek individualiai, tiek grupėmis, elektroniniu paštu arba virtualioje mokymosi aplinkoje.

Studijų skyrius konsultuoja ir padeda dėstytojams ir studentams organizuoti nuoseklų studijų procesą.

Koordinuojame ir vykdome projektinių darbų, baigiamųjų darbų, praktikų pasirinkimo procesų stebėseną, teikiame pirminę informaciją kandidatams dėl galimybės įvertinti jų neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus kolegijoje.

Dėl psichologinių konsultacijų kviečiame kreiptis ne tik asmeniniais, susijusiais su psichologine sveikata klausimais, bet ir su studijomis: laiko planavimo, efektyvaus mokymosi, motyvacijos stokos, viešo kalbėjimo klausimais.

Ar prisijungsi?

 

Kontaktai: 

Atvirų pokalbių moderatorius – Tomas Butvilas (tomas.butvilas@kolegija.lt)

Studijų organizavimo, konsultavimosi su dėstytojais klausimais:

Nuolatinių dieninių studijų koordinatorė
Justina Zaicevienė
justina@kolegija.lt Rašyti
Ištęstinių savaitgalinių studijų koordinatorė
dr. Jovita Ruseckaja
jovita.ruseckaja@kolegija.lt Rašyti
+370  Skambinti
Nuotolinių studijų koordinatorė
Eglė Stankevičienė
egle.stankeviciene@kolegija.lt Rašyti
+370  Skambinti