Bendruomenė

Mūsų akademinė bendruomenė yra kūrybinga, darbšti, aktyviai dalyvaujanti kolegijos veikloje. Kolegijos valdymas pagrįstas inovatyviu projektinės organizacijos verslo modeliu ir komandiniu darbu. Tokie darbo principai leidžia mums greitai reaguoti į iššūkius, būti lankstiems ir dėmesingiems, išnaudoti savo stipriąsias savybes, pritraukti geriausius savo srities specialistus, taip pat teikti kokybiškas studijų paslaugas.

Kolegijos siūlomoms studijų programoms vykdyti pasitelkiami kvalifikuoti specialistai, dažnai atvyksta svečių iš užsienio. Daugelis dėstytojų yra praktikai, savo turimas žinias tiesiogiai perduodantys studentams: tai verslo konsultantai, firmų vadovai, ekonomistai, finansininkai, teisininkai, kompiuterinių žaidimų kūrėjai, IT specialistai, sociologai, psichologai, užsienio kalbų specialistai. Visi dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro laipsnį, dalis jų – įvairių mokslo sričių daktarai, turintys ir pedagoginius docento ar profesoriaus vardus.

Administracija

Kolegijos administracija – komandinio darbo pavyzdys, įkvepiantis visą bendruomenę tikslingam ir rezultatyviam darbui. Optimizmas, kūrybiškumas ir kitoks požiūris į iššūkius – mūsų veiklos pagrindas, kurios rezultatas apibūdinamas vienu sakiniu darbuotojų, pedagoginio personalo ir studentų lūpose – „mums čia gera“.


Direktorė
dr. Gitana Neverienė
gitana.neveriene@kolegija.lt


Direktorės pavaduotoja akademinei veiklai
Joana Lapkovskaja
joana@kolegija.lt


Mokymo inovacijų ir verslo vystymo skyriaus vadovas
Andrejus Račkovskis
a.rackovskis@kolegija.lt


Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovas
Mantas Barkauskas
mantas.barkauskas@kolegija.lt

Nuotolinių studijų vadovė
Gitana Čechamirienė
gitana.cechamiriene@kolegija.lt


Tarptautinių studentų ir Erasmus+ programos koordinatorė
Jurgita Mickevičiūtė
jurgita.mickeviciute@kolegija.lt

Dieninių studijų koordinatorė
Justina Zaicevienė
justina@kolegija.lt

Nuotolinių studijų koordinatorė
Eglė Stankevičienė
egle.stankeviciene@kolegija.lt

Ištęstinių savaitgalinių studijų koordinatorė
Rasa Degimaitė
rasa.degimaite@kolegija.lt

Informacinių sistemų administratorė
Gustė Skirgailė
guste@kolegija.lt


Biblioteka
Rita Želvytė
rita@kolegija.lt

 alt=
Buhalterija
Lilija Samborskaja
lile@kolegija.lt

Buhalterija
Jolanta Davidovič

buhalterija@kolegija.lt


IT infrastruktūros skyrius
Robertas Narkevičius
robertas@kolegija.lt


Infrastruktūros skyrius
Ivan Stsiapuro
ivan@kolegija.lt

Katedros

Katedros yra specifinę mokslo taikomąją ir studijų veiklą realizuojančios profesionalų komandos, kurios kolegijoje kuruoja tam tikrų mokslo ir studijų krypčių: verslo ir vadybos, humanitarinių ir informatikos – grupes.

Ekonomikos ir verslo katedra atsakinga už Verslo vadybos ir marketingo, Logistikos verslo, Turizmo ir renginių studijų programas. Ji kuruoja studijas ir vykdo taikomuosius tyrimus verslo bei su juo susijusių funkcijų srityse. Katedros komanda sudaryta iš praktikų ir tyrimus vykdančių pedagoginių darbuotojų, kurie skatina pažinti verslą ir ugdytis verslumo kompetencijas visus studijuojančiuosius.

Studijų programos:

Informacinių technologijų katedra atsakinga už Programavimo ir internetinių technologijų, Interaktyvių Medijų ir technologijų bei Žaidimų kūrimo programas. Katedros vykdomų taikomųjų tyrimų tematika – IT ir IT taikymas. Katedros komanda sudaryta iš praktikų ir tyrimus vykdančių pedagoginių darbuotojų, kurie supažindina studentus su naujausiomis informacinėmis technologijomis ir jų taikymu.

Studijų programos:

Užsienio kalbų katedra atsakinga už studentų užsienio kalbų studijas ir jų taikymą įvairiose sferose. Katedros vykdomų taikomųjų tyrimų tematika – lingvistika (anglų kalba). Katedros komanda sudaryta iš užsienio kalbų žinovų, kurie skatina studentus plėsti užsienio kalbų žinias ir suprasti globalaus pasaulio iššūkius.

Studijų programa:


Ekonomikos ir verslo
katedros vedėja
dr. Jūratė Butvilė
jurate@kolegija.lt


Informacinių technologijų
katedros vedėja
dr. Violeta Jadzgevičienė
violeta@kolegija.lt


Užsienio kalbų katedros
vedėja
Irena Seniut
irena@kolegija.lt