Bendruomenė - Vilniaus verslo kolegija

Bendruomenė

Mūsų akademinė bendruomenė yra kūrybinga, darbšti, aktyviai dalyvaujanti kolegijos veikloje. Kolegijos valdymas pagrįstas inovatyviu projektinės organizacijos verslo modeliu ir komandiniu darbu. Tokie darbo principai leidžia mums greitai reaguoti į iššūkius, būti lankstiems ir dėmesingiems, išnaudoti savo stipriąsias savybes, pritraukti geriausius savo srities specialistus, taip pat teikti kokybiškas studijų paslaugas.

Kolegijos siūlomoms studijų programoms vykdyti pasitelkiami kvalifikuoti specialistai, dažnai atvyksta svečių iš užsienio. Daugelis dėstytojų yra praktikai, savo turimas žinias tiesiogiai perduodantys studentams: tai verslo konsultantai, firmų vadovai, ekonomistai, finansininkai, teisininkai, kompiuterinių žaidimų kūrėjai, IT specialistai, sociologai, psichologai, užsienio kalbų specialistai. Visi dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro laipsnį, dalis jų – įvairių mokslo sričių daktarai, turintys ir pedagoginius docento ar profesoriaus vardus.

Administracija

Kolegijos administracija – komandinio darbo pavyzdys, įkvepiantis visą bendruomenę tikslingam ir rezultatyviam darbui. Optimizmas, kūrybiškumas ir kitoks požiūris į iššūkius – mūsų veiklos pagrindas, kurios rezultatas apibūdinamas vienu sakiniu darbuotojų, pedagoginio personalo ir studentų lūpose – „mums čia gera“.

Doc. dr. Gitana Neverienė

Direktorė

Laima Petrulionienė

Direktorės pavaduotoja akademinei veiklai

Aistė Užkuraitienė

Direktoriaus pavaduotoja mokslo taikomajai veiklai, vadovybės atstovė kokybei

dr. Mindaugas Kazlauskas

Verslo katedros vedėjas

dr. Violeta Jadzgevičienė

Informacinių technologijų katedros vedėja

Irena Seniut

Užsienio kalbų katedros vedėja

Dr. Bahman Peyravi

Tarptautinių verslo studijų programų vadovas

Mantas Barkauskas

Komunikacijos skyriaus vadovas

+370 603 83 493

Marius Zalieckas

Tarptautinių studentų priėmimo vadovas

+370 603 83 398

Monika Klimašauskaitė

Tarptautinių studijų koordinatorė

+370 604 02 791

Gitana Čechamirienė

Nuotolinių studijų vadovė

Neringa Balvočiūtė

Informacinių sistemų administratorė

Loreta Pivoriūnaitė

Tarptautinių produktų vystytoja, dėstytoja

Aušra Gaivenienė

Team Academy koučerė

Justina Zaicevienė

Dieninių studijų vyr. koordinatorė

+370 675 32 770

Laima Kregždienė

Savaitgalinių ir nuotolinių studijų koordinatorė

+370 615 96 680

Rita Želvytė

Biblioteka

+370 605 27 125

Jolanta Davidovič

Buhalterija

+370 675 32 723

Katedros

Katedros yra specifinę mokslo taikomąją ir studijų veiklą realizuojančios profesionalų komandos, kurios kolegijoje kuruoja tam tikrų mokslo ir studijų krypčių: verslo ir vadybos, humanitarinių ir informatikos – grupes.

Verslo katedra

Atsakinga už Verslo vadybos ir marketingo, Logistikos verslo, E.verslo* studijų programas. Ji kuruoja studijas ir vykdo taikomuosius tyrimus verslo bei su juo susijusių funkcijų srityse. Katedros komanda sudaryta iš praktikų ir tyrimus vykdančių pedagoginių darbuotojų, kurie skatina pažinti verslą ir ugdytis verslumo kompetencijas visus studijuojančiuosius.

Studijų programos:

Informacinių technologijų katedra

Atsakinga už Programavimo ir internetinių technologijų, Interaktyvių Medijų ir technologijų, Žaidimų kūrimo, Programavimo finasinėms technologijoms studijų programas. Katedros vykdomų taikomųjų tyrimų tematika – IT ir IT taikymas. Katedros komanda sudaryta iš praktikų ir tyrimus vykdančių pedagoginių darbuotojų, kurie supažindina studentus su naujausiomis informacinėmis technologijomis ir jų taikymu.

Studijų programos:

Užsienio kalbų katedra

Atsakinga už studentų užsienio kalbų studijas ir jų taikymą įvairiose sferose. Katedros vykdomų taikomųjų tyrimų tematika – lingvistika (anglų kalba). Katedros komanda sudaryta iš užsienio kalbų žinovų, kurie skatina studentus plėsti užsienio kalbų žinias ir suprasti globalaus pasaulio iššūkius.

Studijų programos:

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983