Kolegija

Blog'as

PASAULIS PRO LANGĄ

Šiemet didžiąją kalendorinio pavasario dalį praleidome įrėminti savo namų erdvėje, į pasaulį žvelgdami pro langą arba kompiuterio ekraną – taip pat savotišką langą. Iš naujo „atrasdama“ savo namus ir stabtelėdama prie lango vis stebėjau, kuriuos medžius pavasaris žadino anksčiau ir sparčiau nei kitus. Ilgainiui tai virto savotiškai džiugiu užsiėmimu: pašoki rytą iš lovos ir – prie lango: na, kaip ten jie, mano medžiai, kiek per parą pasikeitė jų išvaizda? Anksčiau kasdien eidavau pro tuos medžius ir nė nepastebėdavau, ir staiga jie – jau mano medžiai… O kompiuterio langas tapo ne tik nuolatine darbo užduočių atlikimo erdve, jis neretai atstoja ir įprastą knygų skaitymą, nes, skirtingai nei būdavo anksčiau, kai iš kažkur atklysta tingulys ir trukdo paimti knygą į rankas, tai ir toliau lieki interneto valdose. Turėčiau sutikti su teigiančiais, jog karantinas – ne pats palankiausias metas romantiškiems skaitiniams. Bet proto ir mąstymo juk neuždarysi į karantiną, ir tai yra pats geriausias dalykas šiomis sąlygomis.

Interneto platybėse gali pasirinkti, kas konkrečiu momentu atrodo svarbu ir įdomu. Prisimenu, jog praeitais metais su studentais žiūrėjome Penguin Talks video įrašą – Russello Brando pokalbį su Y. N. Harari apie švietimo ateitį dvidešimt pirmajame amžiuje, o šįkart stabtelėjau ties Evano Carmichaelo surinktomis ištraukomis iš kelių Harari pokalbių, su įvairiausiais pašnekovais ir skirtingomis progomis, bendru pavadinimu Learn HOW to Deal with Failure. 2017 metų pabaigoje Evanas Carmichaelas išleido knygą The Top 10 Rules for Success, ir šįkart jis pasirinkęs pateikti, ką Harari sako Carmichaelo suformuluotais dešimties sėkmės taisyklių punktais. Na, pažiūrėkim, ką galėtume pritaikyti sau šiuo karantino laikotarpiu, gal kils noras ir padiskutuoti su kai kuriais teiginiais.

Pirmoji taisyklė: Be adaptive. Gebėk prisitaikyti ir adaptuotis; ugdyk savo proto lankstumą (nors diplomo šioje srityje kol kas įgyti neįmanoma); būk pasirengęs savyje nuolat atrasti ką nors iš naujo. Net jei ir atrodo, jog gyvenimas teka ramia vaga, kas dešimt metų, teigia Harari, įvyksta didelis pokytis. Šiuo metu jau priartėjome prie maksimalaus dirbtinio intelekto potencialo panaudojimo, ir tai neišvengiamai atsilieps profesijų pobūdžiui ir jų poreikio mastams. (Na, taip, galvoju sau, juk pastaruoju metu nuolat girdime tvirtinant, jog dėl COVID-19 ištikusi mus krizė yra ne tik sunkus išbandymas, bet ir nauja galimybė. Bet – norint tą galimybę paversti tikrove reikia būti psichologiškai pasirengus skirti nemažas pastangas).

Antroji taisyklė: Learn to deal with failure. Kokia ta anglų kalba talpi ir kaip taikliai angliškai skamba: deal with failure! Lietuvių kalboje mes greičiausiai „stengiamės nepasiduoti, priešinamės mus ištikusioms nesėkmėms”. Ko dar griebiamės? Stengiamės kuo greičiau nesėkmes įveikti, pamiršti, išbraukti iš atminties, nuryti kartėlį? Ką nors kaltinam. O jei nėra, į ką durti pirštu, ar ieškom priežasčių ir paaiškinimo savyje? Harari mano, kad nesėkmė per egzaminą mums gali būti daug vertingesnė nei pirmu bandymu gautas puikus įvertinimas.

Trečioji taisyklė: Be a storyteller. Išmok kurti istorijas, ugdyk savyje gebėjimą patraukliai, rišliai ir įtikinamai papasakoti kitiems – apie pasaulį, žmones, save. Klausydami kitų žmonių pasakojimų, teigia Harari, mes, būdami socialinės būtybės, pasijuntame geriau, nes tos istorijos – it savotiška atrama, galynėjantis su savuoju gyvenimu ir jo problemomis. Kita vertus, istorijų kūrėjams tenka didžiulė atsakomybė dėl to, kokio pasaulio viziją jie siūlo žmonėms, kokią naudą ar žalą patirs kiti žmonės, įtikėję tomis istorijomis.

Ketvirtoji taisyklė: Get to know yourself. Stenkis pažinti save. Tai nėra paprasta, bet stengtis būtina (ir daugybė praeities mąstytojų ir kūrėjų skatino tuo užsiimti), nes, tvirtina Harari, susidaro pavojingas derinys, kai didelių galių tvarkyti kitų žmonių elgesį įgijęs asmuo nesusivokia savo reakcijose. Be to, geresnis savęs pažinimas leidžia ne tik sėkmingiau kontroliuoti savas emocijas (pvz.; pyktį), bet ir labiau atjausti kitus, suprasti jų elgsenos apraiškas.

Penktoji taisyklė: Practice vipassana meditation. Pasitelk protą išgryninančią meditaciją. Kai visai nurimsta protas ir kūnas, tampi pajėgus nešališkai stebėti aplinką ir paprasčiausius procesus. Tokia būsena atneša aiškumą, moko disciplinos, padeda sukoncentruoti dėmesį ir sumažina galimybę elgtis dogmatiškai – taip teigia Harari, remdamasis savo patirtimi.

Šeštoji taisyklė: Engage with spirituality. Užsiimkite dvasingumo paieškomis. Pirmiausia – tai moralės dalykai, ir jie nebūtinai susiję su religija, mano Harari. (Dabar, nuolatiniame mūsų žinių fone ne tik apie naujus susirgimus, bet ir ekonomikos gaivinimą, prisiminiau mintį, A. Maldeikienės išsakytą viename interviu apie tai, jog ekonomika yra moralės mokslas, nes tenka nuolat galvoti apie tai, kaip teisingiausiai organizuoti ir paskirstyti ribotus išteklių srautus). Dvasingumo paieškos verčia kelti klausimus apie tai, koks mūsų elgesys yra sąmoningas, kas yra gėris ar blogis man ir kitiems žmonėms. Harari teigia, jog dvasingumo klausimai kaip niekad anksčiau yra tapę mūsų kasdienybės praktinių sprendimų dalimi – kuriant išradimus ir naujus produktus, todėl didžiausių įmonių darbuotojų pareigybių sąraše būtinai turi atsirasti vietos ir filosofui.

Septintoji taisyklė: Study philosophy. Aktyviai domėkitės filosofija. Šioje vietoje Harari prajuokino pašnekovę, teigdamas, jog filosofai – labai kantrūs žmonės: nors filosofija buvo studijuojama nuo seniausių laikų, jos poveikis realiam gyvenimui prilygo nuliui. Gi dabar, mūsų ateitis yra atsidūrusi technologijų kūrėjų rankose, kurie tikrai nėra kantrūs, ir todėl filosofinis mąstymas būtinai turi tapti praktinių sprendimų pamatu. (Mintyse nuoširdžiai pasidžiaugiau, jog esu sau atradusi LRT Plius programos šeštadienio laidas ,,Brandūs pokalbiai” ir ,,Proto džiunglės”, kuriose mūsų amžininkai apmąsto šios dienos realybę).

Aštuntoji taisyklė: Read a lot of books. Skaitykite knygas, daug knygų. Ar dar galima pasakyti ką nors nauja apie skaitymą ir jo naudą? Harari sako, jog vienu metu pasiima kokias 10 knygų iš skirtingų sričių, bet jei pirmieji dešimt puslapių jo nesudomina, tai neilgai trukus toliau skaitoma lieka gal tik viena iš tų dešimties knygų.

Devintoji taisyklė: Develop your social skills. Ugdykite savo socialinius gebėjimus. Harari pokalbiai man pirmiausia įdomūs tuo, kad jis pateikia kartais gana netikėtų pavyzdžių, kaip ir šiuo atveju, paminėdamas Popiežių Pranciškų, kai aiškina, jog žmogaus fizinis pajėgumas dažnai nesutampa su jo socialine svarba. (Na, dabartinės mūsų karantino taisyklės, panašu, griežtokai suskirstė visus gyventojus pagal amžių į rizikos grupes – ar šis skirstymas tuo pačiu reiškia ir mūsų socialinio reikšmingumo įvertinimą? Dar gerai, kad susigriebta su termino socialinė distancija vartojimu, jį jau keičiant terminu fizinis atstumas).

Dešimtoji taisyklė: Find your mission. Išsiaiškinkite, ką norite nuveikti gyvenime (kur jūsų vieta). Žodis misija skamba labai reikšmingai ir net iškilmingai, ypač mąstant apie save kaip konkretų, eilinį žmogų. Harari, pavyzdžiui, teigia, jog jis savo misiją mato dalijimesi istorijos tyrimais ir savo žiniomis, jam tai reiškia kalbėti ir rašyti apie didžiausius ateities pavojus, suteikiant žmonėms didesnio aiškumo ir keliant klausimus, nes jis nemano, jog istorija yra mokslas vien apie praeitį.

Savo prasmingos veiklos planą kaip galimybių žemėlapį, Harari žodžiais, galime įvardinti visaip, štai kolega Andrejus anądien taikliai paklausė: What is your destination and how are you planning to get there? Kokio dydžio langą į pasaulį kiekvienas renkamės sau atverti? Ką nauja savyje atradome per pastaruosius du karantino mėnesius ir kokio gylio ir pločio interpretacijų lauką tie atradimai mums siūlo?

 

VVK dėstytoja Birutė Bersėnienė

2020 m. gegužės 25 d.

Kiti blogo įrašai

Gyvenimas per nuotolį: kaip man sekasi mokytis ir bendrauti?

Jei paklaustume, ko šiuo metu labiausiai laukiate, turbūt atspėsime, jog karantino pabaigos. Apie savo patirtį, kaip pasikeitė kasdienybė per karantiną, pasakoja Arina Čepinskaitė, studijuojanti Anglų kalbą ir tarptautinę komunikaciją. Vertingais patarimais, kaip stiprinti motyvaciją ir išgyventi įvairias emocijas, dalinasi Vilniaus verslo kolegijos psichologijos dėstytojas Tomas Butvilas.

Daugiau

Dėstytojai iš pašaukimo: ko galima iš jų išmokti?

Dirbk tai, kas tau patinka, ir nereikės dirbti nė vienos dienos gyvenime? Apie tai, ką iš tiesų reiškia dirbti tai, ką labai myli, paklausėme dviejų Vilniaus verslo kolegijos dėstytojų Irenos Seniut ir Skaistės Didžiulienės. Nuoširdžios, mylimos studentų ir savo darbo patirtį skaičiuojančios dešimtmečiais abi dėstytojos papasakojo, kaip atrado savo profesiją, ko išmoksta iš studentų ir ar savo darbą jos iki šiol myli?

Daugiau

Mano pirmieji studijų metai kolegijoje

Naujus mokslo metus pradedame su Edvin Zuzanov, 2 kurso Anglų kalbos ir komunikacijos studento, tekstu. Edvin atvirai ir nuoširdžiai pasakoja, apie savo lūkesčius, kur norėjo studijuoti baigęs mokyklą, ir abejones prasidėjus mokslo metams. Kas čia manęs laukia? Ar daug reikės mokytis? Ar man čia patiks?

Daugiau