Studijų organizavimas

Vilniaus verslo kolegijoje vykdome verslo poreikius atitinkančias studijas, ugdome kvalifikuotus ir verslius savo srities specialistus, suteikiame aukštąjį koleginį išsilavinimą ir suteikiame profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Kolegijoje vykdome kolegines pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijas nuolatine ir ištęstine studijų formomis. Studijų formos skiriasi tvarkaraščio būdais bei studijų intensyvumu.

Studijų (tvarkaraščio) forma Aprašymas Studijų trukmė
Nuolatinės dieninės studijos Teoriniai bei praktiniai užsiėmimai vyksta dienos metu, kiekvieną darbo dieną (dėl covid-19 pandemijos mokymas perkeltas į internetinę platformą); 3 metai;
Ištęstinės savaitgalinės     Paskaitos organizuojamos savaitgaliais – šeštadieniais. Studijuojant savaitgaline tvarkaraščio forma, studijos vyksta lėtesne sparta, o besimokantys gali lengviau derinti darbą su studijomis; 4 metai;
Nuolatinės/ištęstinės nuotolinės studijos

Studijos vyksta virtualioje mokymo(-si) aplinkoje (VMA);

Studentai komunikuoja su dėstytoju sinchroniniu būdu VMA naudojant vaizdo konferencijos priemones (paskaitos, seminarai, diskusijos, konsultacijos, užduočių aptarimas ir kita mokymo(-si) veikla);

Sinchroninės konferencijos (paskaitos) organizuojamos darbo dienomis vakarais ir šeštadienians, todėl besimokantys gali lengviau derinti darbą su studijomis;

Studentai studijuoja virtualioje mokymosi aplinkoje pateiktą medžiagą savarankiškai bet kuriuo jiems patogiu laiku.

Nuolatinių studijų trukmė – 3 metai;

Ištęstinių studijų trukmė – 4 metai.

Skirtingų studijų formų suteikiamas išsilavinimas yra lygiavertis. Dėmesys studentui, dėstytojai praktikai ir savo srities profesionalai, ryšys su verslu ir inovatyvūs studijų metodai iš kurių svarbiausias projektinis mokymas, leidžia mums užtikrinti kokybišką studijų turinį, praktinių įgūdžių ugdymą ir sėkmingą absolventų karjerą.

Projektinis mokymas

Vilniaus verslo kolegija į studijų procesą yra integravusi Projektinio mokymosi metodą, kuris yra pagrįstas Suomijos, Danijos, Olandijos aukštųjų mokyklų gerosios patirties perėmimu. Projektinio mokymosi koncepcija yra į studentą orientuota metodologija, išplečianti galimybes suinteresuotoms šalims įsitraukti į studijų procesą įgyvendinant „studijų, verslo ir mokslo“ vienovę, kuri ilgalaikėje perspektyvoje lemia šalių ekonominį pajėgumą, inovacijų lygį, verslo objektų R&D veiklas. Projektinio mokymo metodas skatina studentų, dėstytojų, mokymosi įstaigos darbuotojų bei verslo subjektų atstovų artimesnį bendravimą ir bendradarbiavimą, iš esmės keičia studentų ir dėstytojų vaidmenis mokymosi procese.

Projektinio mokymosi tikslas – išmokyti studijuojančius VVK kūrybingai perimti mokslo žinias, jas taikyti praktiškai sprendžiant realias problemas, suvokti savo asmeninę ir komandinę atsakomybę kuriant rezultatą; ugdyti tokius įgūdžius kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas ir pan. Projektinio mokymo metu studentai sprendžia realias situacijas, jas vysto komandoje ir pristato komisijai pagrįsdami padarytus sprendimus, o tai skatina studentus aktyviai įsitraukti į kūrybinę veiklą ir ugdyti socialinius bei profesinius gebėjimus.

Projektines užduotis realizuoja ne tik verslo krypties, bet ir informatikos krypties programų studentai. Šiandien didžiausias mūsų laimėjimas – tai projektinio mokymo taikymas tarpdisciplininėse komandose, kai realias situacijas sprendžia skirtingų krypčių programų studentų komandos.

Sėkmingų projektų pavyzdžiai:

  • VVK Turizmo ir renginių programos studenčių projektas Smart Vilnius dalyvavo Jaunimo savaitės renginyje Idėja + ir užėmė antrą vietą.
  • Lietuvos restoranų ir viešbučių asociacijos užsakymu studentai pateikė projektinius pasiūlymus dėl Lietuvos viešbučių pritaikymo žmonėms su negalia poreikiams ir Lietuvos viešbučių standartų katalogo.
  • Verslo vadybos ir marketingo studentai padėjo padidinti UAB Peisas elektroninės parduotuvės muvio.lt lankytojų srautą ar spręsti lankytojų pritraukimo problemą japoniško maisto restorane „Labuki“.
  • Verslo vadybos ir marketingo bei Programavimo ir internetinių technologijų studentų komandos projektas ”Dviračiu be kliūčių“ sprendžia socialinę saugaus dviratininkų eismo problemą. Dauguma šio eismo dalyvių pripažįsta, kad Vilniaus miestas nėra pritaikytas saugiam eismui ir dviračių takuose pilna dviratininkų gyvybei ir sveikatai pavojingų ruožų, kuriuos būtina sutvarkyti. Spaudoje nuolat pasirodo pranešimų kai kelyje žūsta arba smarkiai nukenčia dviratininkai. Tai ir paskatino VVK studentus sukurti įrankį, kurio pagalba dviratininkas gali lengvai ir greitai informuoti atsakingas institucijas apie dviračių take egzistuojančią pavojingą kliūtį.