Vilniaus-verslo-kolegija-slider

Priėmimas 2020

Priėmimą nustato 2020 m. Priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės.

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis stojančiųjų priėmimas į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vyks nuo 2021 m. kovo mėn. iki rugsėjo 30 d.

2021 m. tiesioginio priėmimo tvarka bus paskelbta artimiausiu metu.

Studijų programos

Studijų programa NL I
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija D¹, N² S³, N
Informatikos mokslai
Interaktyvios medijos ir technologijos D
Žaidimų kūrimas D
Programavimas ir internetinės technologijos D S, N
Verslo ir viešoji vadyba
Turizmas ir renginiai D, N N
Logistikos verslas D, N N
Verslo vadyba ir marketingas D, N S, N
Verslo vadyba ir marketingas, studijоs Team Academy® metodu, Suomija D

¹ Dieninė tvarkaraščio forma
² Nuotolinė tvarkaraščio forma
³ Savaitgalinė tvarkaraščio forma

Studijų kaina

Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba

Studijų programa NL I
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija 1 800 € 1 350 €
Informatikos mokslai
Interaktyvios medijos ir technologijos 1 800 € 1 350 €
Žaidimų kūrimas
Programavimas ir internetinės technologijos
Verslo ir viešoji vadyba
Turizmas ir renginiai 1 600 € 1 200 €
Logistikos verslas
Verslo vadyba ir marketingas
Verslo vadyba ir marketingas, studijоs Team Academy® metodu, Suomija 2 300 €

Metinė studijų kaina, studijuojantiems rusų ir/arba anglų kalbomis

Studijų programa ES⁴/EEB⁵ piliečiams Ne ES/EEB piliečiams
NL
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija (rusų-anglų kalbomis) 2 300 € 3 000 €
Informatikos mokslai
Interaktyvios medijos ir technologijos (anglų kalba) 2 300 € 3 000 €
Žaidimų kūrimas (anglų kalba)
Programavimas ir internetinės technologijos (anglų kalba)
Verslo ir viešoji vadyba
Turizmas ir renginiai (rusų-anglų kalbomis) 2 100 € 2 700 €
Logistikos verslas (rusų kalba)
Verslo vadyba ir marketingas (rusų-anglų kalbomis)
Verslo vadyba ir marketingas, studijоs Team Academy® metodu, Suomija (rusų-anglų kalbomis) 2 300 € 3 000 €

⁴ ES – Europos Sąjunga
⁵ EEB – Europos ekonominė bendrija

Reikalingi dokumentai

Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos vykdomas studijų programas turi pateikti reikalingus dokumentus.

Reikalingi dokumentai
Prašymas (pildomas Kolegijoje arba internetu)
Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija (originalą parodyti)
30 € registracijos mokestis, sumokėtas banke arba mokamas kolegijoje (grynais)
Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti), šių dokumentų kopijos (įteikti)*
1 fotonuotrauka
Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo (taikoma tik baigusiems mokyklą už LR ribų)
Pavardės ar vardo keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu

* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

Papildomi kriterijai

Papildomi balai už kitus pasiekimus, taip pat ir baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba, įsiskaičiuoja į minimalų konkursinį balą ir pridedami prie konkursinio balo stojant į visas studijų programas. Kitų pasiekimų įtaka konkursinei eilei sudaryti pateikiama LAMA BPO svetainėje.

Prie konkursinio balo pridedami ir Vilniaus verslo kolegijoje nustatyti papildomi kriterijai (kiti pasiekimai).

Kriterijus Kriterijaus vertė
Baigusiems profesinio mokymo programas 0,5 balo
Baigusiems bakalauro studijas 1,5 balo
Baigusiems magistro studijas 2,5 balo
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo
Motyvacijos vertinimas Iki 2 balų

Motyvacijos vertinimas

Stojančiuosius į VVK studijų programas kviečiame dalyvauti motyvacijos vertinime, nes tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas stojantiesiems gauti papildomus, į pagrindinį konkursinį balą įskaičiuojamus balus. Motyvacijos vertinimas gali būti taikomas, kai stojančiojo konkursinis balas žemesnis nei 4,3 balo. Maksimalus balas už motyvaciją – 2 balai.

Motyvacijos vertinimą sudaro struktūruotas motyvacinis laiškas, pusiau struktūruotas pokalbis ir papildomi neformalaus mokymo dokumentai, arba dokumentai, patvirtinantys darbo patirtį studijų kryptyje (jeigu yra).

Lietuvos ir užsienio studentų motyvacijos vertinimas, stojant tiesiogiai, vyksta nuo 2020-04-01 iki 2020-09-30, pateikus prašymą studijuoti, stojantysis informuojamas dėl motyvacijos vertinimo laiko, daugiau apie motyvacijos vertinimą skaitykite 2020 m. VVK Priėmimo taisyklėse. Motyvacijos vertinimo datos, stojant per bendrąjį priėmimą LAMA BPO, nurodytos LAMA BPO svetainėje.

Informacija apmokėjimui

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje grynais arba pavedimu bankuose:

Swedbankas AB, a. s. LT397300 010002431920,
Luminor Bank AB,  a. s. LT594010049500144594.

Pavedime nurodyti gavėją, gavėjo kodą, mokėjimo paskirtyje nurodyti – registracijos mokestis už stojantįjį (vardas, pavardė).

Gavėjas: VšĮ Vilniaus verslo kolegija
Gavėjo kodas: 191807983
Mokėjimo paskirtis: registracijos mokestis už Vardenį Pavardenį.

Kontaktai

+370 5 215 48 84 Skambinti
+370 616 55 422 Skambinti
priemimas@kolegija.lt Rašyti
Adresas
Vilniaus verslo kolegija
Kalvarijų g. 129-401,
LT – 08221,
Vilnius, Lietuva

LAMA BPO bendrasis priėmimas

Bendrasis LAMA BPO priėmimas į pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu nuo 2020 m. birželio 1 d. pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti numatomus terminus ir procedūras.