Vilniaus-verslo-kolegija-slider

Priėmimas 2021

Priėmimą nustato 2021 m. Priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis stojančiųjų priėmimas į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vyksta nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki rugsėjo 30 d. adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius, 4 aukštas (Studijų skyrius) arba internetu.

Elektroninė priėmimo studijuoti prašymo forma Pildyti
Registracija nuotolinei konsultacijai dėl studijų Registruotis

Studijų programos

Studijų programos lietuvių kalba

 Studijų programa

 Valstybinis kodas

Studijų (tvarkaraščio) forma1  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
 VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS  6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS(studijоs Team Academy metodu)  6531LX012  nuolatinė  dieninė  3 metai
 TURIZMAS IR RENGINIAI  6531LX013 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
 LOGISTIKOS VERSLAS  6531LX014 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
INFORMATIKOS MOKSLAI
PROGRAMAVIMAS IR INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS  6531BX037 nuolatinė dieninė 3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai
ŽAIDIMŲ KŪRIMAS 6531BX007 nuolatinė dieninė 3 metai
INTERAKTYVIOS MEDIJOS IR TECHNOLOGIJOS 6531BX025  nuolatinė  dieninė  3 metai
HUMANITARINIAI MOKSLAI
 ANGLŲ KALBA IR TARPTAUTINĖ KOMUNIKACIJA  6531NX001  nuolatinė  dieninė  3 metai Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai

1 Studijų (tvarkaraščių) formos:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.
  • Nuolatinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais (užimtumas iki 4 kartų per savaitę).
  • Ištęstinė (savaitgalinė) – užsiėmimai vyksta šeštadieniais Kolegijoje ir per nuotolį.
  • Ištęstinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais (užimtumas iki 2 kartų per savaitę).

Studijų programos anglų kalba

 Studijų programa  Valstybinis kodas Studijų (tvarkaraščio) forma2  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
 VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS  6531LX012  nuolatinė  dieninė  3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
INFORMATIKOS MOKSLAI
PROGRAMAVIMAS
IR INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS
 6531BX037  nuolatinė  dieninė  3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
ŽAIDIMŲ KŪRIMAS 6531BX007 nuolatinė dieninė 3 metai

2 Studijų (tvarkaraščio) forma:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.

Studijų programos rusų kalba

 Studijų programa  Valstybinis kodas Studijų (tvarkaraščio) forma3  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS 6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
LOGISTIKOS VERSLAS 6531LX014 nuolatinė dieninė 3 metai

3 Studijų (tvarkaraščio) forma:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.

Studijų kaina

Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba

Studijų programa Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
Verslo ir viešoji vadyba
Verslo vadyba ir marketingas 880 Eur 1760 Eur 660 Eur 1320 Eur
Verslo vadyba ir marketingas (studijоs Team Academy metodu)
Turizmas ir renginiai 660 Eur 1320 Eur
Logistikos verslas
Informatikos mokslai
Programavimas ir internetinės technologijos 980 Eur 1960 Eur 735 Eur 1470 Eur
Žaidimų kūrimas  – – 
Interaktyvios medijos ir technologijos –   –
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija 980 Eur 1960 Eur 735 Eur 1470 Eur

Metinė studijų kaina, studijuojantiems anglų kalba

 Studijų programa Nuolatinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
Verslo ir viešoji vadyba
Verslo vadyba ir marketingas 1050 Eur 2100 Eur
Informatikos mokslai
Programavimas ir internetinės technologijos  1150 Eur  2300 Eur
Žaidimų kūrimas

Metinė studijų kaina, studijuojantiems rusų kalba

 Studijų programa Nuolatinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
Verslo ir viešoji vadyba
Verslo vadyba ir marketingas  1050 Eur  2100 Eur
Logistikos verslas

Reikalingi dokumentai

Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos vykdomas studijų programas turi pateikti reikalingus dokumentus.

 
  Pateikiant prašymą   Įforminant priėmimą
  1. Prašymas (pildomas Kolegijoje arba internetu). El. prašymo formą rasite   priemimas.kolegija.lt  1. Pasas ar asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti)
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija  2. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (originalus parodyti)
  3. Registracijos mokesčio (50 Eur), sumokėto banke, kvitas arba grynais Kolegijoje         apmokėtas registracijos mokestis  3. Kiti formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentai (originalus parodyti)
  4. Brandos atestato ir jo priedo kopijos  4. Kiti dokumentai, kurių  pagrindu suteikiami papildomi balai (originalus parodyti)
  5. 1 fotonuotrauka  5. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo   kopija (originalą parodyti, taikoma       baigusiems mokyklą už LR ribų)
  6. Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos (jeigu yra)  6. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ne visi pateikiami   dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu  (originalą parodyti)
  7. Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos (jeigu yra)
  8. Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio   pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų)
  9. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami     dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija

* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

Papildomi kriterijai

Prie konkursinio stojančiojo balo papildomai pridedami balai už pasiekimus Vilniaus verslo kolegijoje nustatyta papildomų kriterijų (kiti pasiekimų) tvarka, nurodyta lentelėje apačioje.

Eil. Nr. Kriterijus Kriterijaus vertė
1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
3. Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
4. Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo; sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas; bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
5. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
6. Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 0,25 balo
7. Baigusiems profesinio mokymo programas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal 5 lentelės kriterijų) 0,5 balo
8. Baigusiems bakalauro studijas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 9 kriterijų) 1,5 balo
9. Baigusiems magistro studijas 2,5 balo
10. Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo
11. Motyvacijos vertinimas (motyvacijos vertinimo tvarka pateikta šių Taisyklių V skyriuje, El. registracijos formą rasite motyvacija.kolegija.lt) Iki 2 balų

Kitų pasiekimų įtaka konkursinei eilei sudaryti pateikiama LAMA BPO svetainėje.

Motyvacijos vertinimas

Stojančiuosius į VVK studijų programas kviečiame dalyvauti motyvacijos vertinime, nes tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas stojantiesiems gauti papildomus, į pagrindinį konkursinį balą įskaičiuojamus balus. Motyvacijos vertinime rekomenduojama dalyvauti visiems stojantiesiems. Maksimalus balas už motyvaciją – 2 balai.

Motyvacijos vertinimą sudaro struktūruotas motyvacinis laiškas, pusiau struktūruotas pokalbis ir papildomi neformalaus mokymo dokumentai, arba dokumentai, patvirtinantys darbo patirtį studijų kryptyje (jeigu yra).

Lietuvos ir užsienio studentų motyvacijos vertinimas, stojant tiesiogiai, vyksta nuo 2021-04-15 iki 2021-09-30, pateikus prašymą studijuoti, stojantysis informuojamas dėl motyvacijos vertinimo laiko, daugiau apie motyvacijos vertinimą skaitykite 2021 m. VVK Priėmimo taisyklėse. Motyvacijos vertinimo datos, stojant per bendrąjį priėmimą LAMA BPO, nurodytos LAMA BPO svetainėje.

Informacija apmokėjimui

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje grynais arba pavedimu bankuose:

Swedbankas AB, a. s. LT397300 010002431920,
Luminor Bank AB,  a. s. LT594010049500144594.

Pavedime nurodyti gavėją, gavėjo kodą, mokėjimo paskirtyje nurodyti – registracijos mokestis už stojantįjį (vardas, pavardė).

Gavėjas: VšĮ Vilniaus verslo kolegija
Gavėjo kodas: 191807983
Mokėjimo paskirtis: registracijos mokestis už Vardenį Pavardenį
Suma: 50 Eur

Kontaktai

+370 5 215 48 84 Skambinti
+370 616 55 422 Skambinti
priemimas@kolegija.lt Rašyti
Registracija nuotolinei konsultacijai dėl studijų Registruotis
Adresas
Vilniaus verslo kolegija
Kalvarijų g. 129-401,
LT – 08221,
Vilnius, Lietuva

LAMA BPO bendrasis priėmimas

Bendrasis LAMA BPO priėmimas į pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu nuo 2021 m. birželio 1 d. pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti numatomus terminus ir procedūras.