Защита данных

Vilniaus verslo kolegija (VVK) tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. VVK asmens duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) reikalavimų ir taikytinus nacionalinius teisės aktus.

Duomenų apsaugos dokumentai
ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ скачать
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės скачать
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės скачать

Šiuose teisės aktuose yra nurodyta, kaip VVK tvarko jūsų Asmens duomenis, abiejų šalių teisės ir pareigos.

VVK yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti duomenų tvarkymo atitiktį BDAR keliamiems reikalavimams:
el. paštas dap@vvk.lt.

Privatumo politika - slapukai

VšĮ Vilniaus verslo kolegija (toliau – duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – privatumo politika) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Vilniaus verslo kolegija

Buveinės adresas: Kalvarijų g. 129-401, LT-08221, Vilnius

Telefonas: +370 5 215 48 84

El. paštas: info@kolegija.lt

Įmonės kodas: 191807983

Primygtinai rekomenduojame perskaityti privatumo politiką, kadangi kiekvieną kartą lankydamiesi duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje privatumo politikoje. Jei vis dėl to nesutinkate su šiomis sąlygomis, jūsų apsilankymas šioje svetainėje gali būti apribojamas ir kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Pabrėžiame, kad duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Jeigu jums nėra 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Asmenys, kuriems nėra sukakę 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.