Priėmimas 2022

Priėmimą nustato 2022 m. Priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės

2022 m. VVK Priėmimo taisyklės

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis stojančiųjų priėmimas į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vyksta nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius, 4 aukštas (Studijų skyrius) arba internetu.

Elektroninė priėmimo studijuoti prašymo forma

Konsultacijos vykdomos el.paštu ir telefonu šiais kontaktais:

priemimas@kolegija.lt

+370 615 96 680

+370 616 55 422

 

Studijų programos lietuvių kalba

 Studijų programa

 Valstybinis kodas

Studijų (tvarkaraščio) forma1  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
 VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS  6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS (studijоs Team Academy metodu)  6531LX012  nuolatinė  dieninė  3 metai
E.VERSLAS

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

6531LX124 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
 LOGISTIKOS VERSLAS  6531LX014 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
INFORMATIKOS MOKSLAI
PROGRAMAVIMAS IR INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS  6531BX037 nuolatinė dieninė 3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai
ŽAIDIMŲ KŪRIMAS 6531BX007 nuolatinė dieninė 3 metai
INTERAKTYVIOS MEDIJOS IR TECHNOLOGIJOS 6531BX025  nuolatinė  dieninė  3 metai
PROGRAMAVIMAS IR FINANSINĖS TECHNOLOGIJOS NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
HUMANITARINIAI MOKSLAI
 ANGLŲ KALBA TARPTAUTINEI KOMUNIKACIJAI  6531NX001  nuolatinė  dieninė  3 metai Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai

 

1 Studijų (tvarkaraščių) formos:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.
  • Nuolatinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais (užimtumas iki 4 kartų per savaitę).
  • Ištęstinė (savaitgalinė) – užsiėmimai vyksta šeštadieniais Kolegijoje ir per nuotolį.
  • Ištęstinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais (užimtumas iki 2 kartų per savaitę).

Studijų programos anglų kalba

 Studijų programa  Valstybinis kodas Studijų (tvarkaraščio) forma2  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS  6531LX012  nuolatinė  dieninė  3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
E.VERSLAS

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

6531LX124  nuolatinė  dieninė 3 metai
INFORMATIKOS MOKSLAI
 PROGRAMAVIMAS
IR INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS 
 6531BX037  nuolatinė  dieninė  3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
ŽAIDIMŲ KŪRIMAS 6531BX007  nuolatinė  dieninė 3 metai
PROGRAMAVIMAS IR FINANSINĖS TECHNOLOGIJOS NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! nuolatinė dieninė 3 metai

2 Studijų (tvarkaraščio) forma:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.

Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba

Studijų programa Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
Verslo ir viešoji vadyba
Verslo vadyba ir marketingas 980 Eur 1960 Eur 750 Eur 1500 Eur
Verslo vadyba ir marketingas (studijоs Team Academy metodu)
Logistikos verslas 750 Eur 1500 Eur
E.verslas – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA
Informatikos mokslai
Programavimas ir internetinės technologijos 1100 Eur 2200 Eur 850 Eur 1700 Eur
Žaidimų kūrimas  –   – 
Interaktyvios medijos ir technologijos   –   –
Programavimas ir finansinės technologijos – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA 850 Eur 1700 Eur
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba tarptautinei komunikacijai 1100 Eur 2200 Eur 850 Eur 1700 Eur

*Naujai registruojama studijų programa ir bus vykdoma įregistravus.

 

Metinė studijų kaina, studijuojantiems anglų kalba

 Studijų programa Nuolatinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
Verslo ir viešoji vadyba
Verslo vadyba ir marketingas 1550 Eur 3100 Eur
E.Verslas – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA
Informatikos mokslai
Programavimas ir internetinės technologijos 1700 Eur 3400 Eur
Žaidimų kūrimas
Programavimas ir finansinės technologijosNAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

 

Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos vykdomas studijų programas turi pateikti reikalingus dokumentus.

  Pateikiant prašymą   Įforminant priėmimą
  1. Prašymas (pildomas Kolegijoje arba internetu). El. prašymo formą rasite   priemimas.kolegija.lt  1. Pasas ar asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti)
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija  2. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (originalus parodyti)
  3. Registracijos mokesčio (60 Eur), sumokėto banke, kvitas arba grynais Kolegijoje         apmokėtas registracijos mokestis  3. Kiti formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentai (originalus parodyti)
  4. Brandos atestato ir jo priedo kopijos  4. Kiti dokumentai, kurių  pagrindu suteikiami papildomi balai (originalus parodyti)
  5. 1 fotonuotrauka  5. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo   kopija (originalą parodyti, taikoma       baigusiems mokyklą už LR ribų)
  6. Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos (jeigu yra)  6. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ne visi pateikiami   dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu  (originalą parodyti)
  7. Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos (jeigu yra)
  8. Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio   pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų)
  9. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami     dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija

* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

Eil.  Nr. Kriterijus Kriterijaus vertė
1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
3. Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;

sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;

bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas

4. Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo; sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas; bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
5. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
6. Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 0,25 balo
7. Baigusiems profesinio mokymo programas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 5 kriterijų). 0,5 balo
8. Baigusiems bakalauro studijas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 9 kriterijų) 1,5 balo
9. Baigusiems magistro studijas 2,5 balo
10. Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo
11. Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programas) 1 balas
12. Bet koks Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos baigimo pažymėjimas 0,5 balo
13. Motyvacijos vertinimas (motyvacijos vertinimo tvarka pateikta priėmimo taisyklių V skyriuje). Iki 2,25 balų

Stojančiuosius į VVK studijų programas kviečiame dalyvauti motyvacijos vertinime, nes tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai besirenkantiems studijų programas stojantiesiems gauti papildomus, į minimalų konkursinį balą įskaičiuojamus balus. Motyvacijos vertinime rekomenduojama dalyvauti visiems stojantiesiems. Maksimalus balas už motyvaciją – 2,25 balai.

Motyvacijos vertinimą sudaro struktūruotas: motyvacinis laiškas arba pokalbis žodžiu (registruotis el. paštu: priemimas@kolegija.lt). Pokalbio žodžiu turinys ir struktūra atitinka motyvacinio laiško turinį.

Lietuvos ir užsienio studentų motyvacijos vertinimas, stojant tiesiogiai, vyksta nuo 2022-04-01 iki 2022-09-01, pateikus prašymą studijuoti, stojantysis informuojamas dėl motyvacijos vertinimo laiko, daugiau apie motyvacijos vertinimą skaitykite 2022 m. VVK Priėmimo taisyklėse. Motyvacijos vertinimo datos sutampa su bendrojo priėmimo LAMA BPO datomis, nurodytos LAMA BPO svetainėje.

Motyvacinio laiško forma

Kaip pateikti motyvacinį laišką LAMABPO sistemoje. Instrukcija

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje grynais arba pavedimu bankuose:

AB „Swedbank“

Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 73000
A. s.: LT397300010002431920

AB „Luminor Bankas“

Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 40100
A. s.: LT594010049500144594

Pavedime nurodyti gavėją, gavėjo kodą, mokėjimo paskirtyje nurodyti – registracijos mokestis už stojantįjį (vardas, pavardė).

Gavėjas: VšĮ Vilniaus verslo kolegija
Gavėjo kodas: 191807983
Mokėjimo paskirtis: registracijos mokestis už Vardenį Pavardenį
Suma: 60 Eur

NORIU STUDIJUOTI!

LAMA BPO bendrasis priėmimas

Bendrasis LAMA BPO priėmimas į pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu nuo 2022 m. birželio 1 d. pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti numatomus terminus ir procedūras.

LAMA BPO Svetainė

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983