Priėmimas 2023 - Vilniaus verslo kolegija

Priėmimas 2023

Priėmimą nustato 2023 m. Priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės

2023 m. VVK Priėmimo taisyklės

Institucinis priėmimas (ankstyvasis)

Institucinis stojančiųjų priėmimas  į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vyksta nuo 2023 m. kovo 21 d. adresu Kalvarijų g. 129, Vilnius, 4 aukštas (Studijų skyrius) arba internetu (institucinio priėmimo metu įstoti gali turintys brandos atestatą).

Elektroninė priėmimo studijuoti prašymo forma

 

LAMA BPO bendrasis priėmimas

Bendrasis LAMA BPO priėmimas į pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu nuo 2023 m. birželio 1 d. pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti numatomus terminus ir procedūras.

Prašymų teikimas pagrindinio priėmimo metu 2023.06.01 – 2023.07.28 12 val.  (daugiau informacijos LAMABPO sistemoje)

Prašymų teikimas papildomo priėmimo metu – I etapas 2023.08.07 – 2023.08.10 (daugiau informacijos LAMABPO sistemoje)

Prašymų teikimas papildomo priėmimo metu – II etapas 2023.08.21 – 2023.08.24  (daugiau informacijos LAMABPO sistemoje)

 

Konsultacijos vykdomos el.paštu ir telefonu šiais kontaktais:

priemimas@kolegija.lt

+370 615 96 680

+370 616 55 422

 

Studijų programos lietuvių kalba

 Studijų programa

 Valstybinis kodas

Studijų (tvarkaraščio) forma1  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
 Verslo vadyba ir marketingas  6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
nuotolinė
ištęstinė savaitgalinė 4 metai
Verslo vadyba ir marketingas (studijоs Team Academy metodu)  6531LX012  nuolatinė  dieninė 3 metai
E.verslas – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 6531LX124 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
 Logistikos verslas  6531LX014 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
Tarptautinio svetingumo vadyba – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 6531lx125 nuolatinė dieninė 3 metai
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos  6531BX037 nuolatinė dieninė 3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai
Žaidimų kūrimas 6531BX007 nuolatinė dieninė 3 metai
Interaktyvios medijos ir technologijos 6531BX025  nuolatinė  dieninė 3 metai
Programavimas finansinėms technologijoms – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 6531BX042 nuolatinė dieninė 3 metai
HUMANITARINIAI MOKSLAI
 Anglų kalba tarptautinei komunikacijai  6531NX001  nuolatinė  dieninė 3 metai Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai

 

1 Studijų (tvarkaraščių) formos:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.
  • Nuolatinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.
  • Ištęstinė (savaitgalinė) – užsiėmimai vyksta šeštadieniais Kolegijoje ir per nuotolį.
  • Ištęstinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.

Studijų programos anglų kalba

 Studijų programa  Valstybinis kodas Studijų (tvarkaraščio) forma2  Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas  6531LX012  nuolatinė  dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
E.verslas NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 6531LX124  nuolatinė  dieninė 3 metai
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos  6531BX037  nuolatinė  dieninė 3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Žaidimų kūrimas 6531BX007  nuolatinė  dieninė 3 metai
Programavimas finansinėms technologijoms – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 6531BX042 nuolatinė dieninė 3 metai

2 Studijų (tvarkaraščio) forma:

  • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.

Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba

Studijų programa Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas 1050 Eur 2100 Eur 820 Eur 1640 Eur
Verslo vadyba ir marketingas (studijоs Team Academy metodu) 1050 Eur 2100 Eur
Logistikos verslas 1050 Eur 2100 Eur
E.verslas – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 1050 Eur 2100 Eur
Tarptautinio svetingumo vadyba – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 1050 Eur 2100 Eur
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos 1250 Eur 2500 Eur 970 Eur 1940 Eur
Žaidimų kūrimas 1250 Eur 2500 Eur
Interaktyvios medijos ir technologijos 1250 Eur 2500 Eur
Programavimas finansinėms technologijoms – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 1250 Eur 2500 Eur
HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų kalba tarptautinei komunikacijai 1200 Eur 2400 Eur 930 Eur 1860 Eur

 

Metinė studijų kaina, studijuojantiems anglų kalba

 Studijų programa Nuolatinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas 1550 Eur 3100 Eur
E.Verslas – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 1550 Eur 3100 Eur
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos 1700 Eur 3400 Eur
Žaidimų kūrimas 1700 Eur 3400 Eur
Programavimas finansinėms technologijoms – NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA! 1700 Eur 3400 Eur

 

Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos vykdomas studijų programas turi pateikti reikalingus dokumentus.

  Pateikiant prašymą   Įforminant priėmimą
1.1 Prašymas institucinio priėmimo metu nuo 2023-03-21 d. pildomas kolegijoje arba internetu. PILDYTI PRAŠYMĄ ĮSTOTI

1.2 Prašymas pagrindinio priėmimo metu nuo 2023-06-01 d. iki papildomo priėmimo pabaigos pildomas LAMABPO sistemoje.

 1. Pasas ar asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti)
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija  2. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (originalus parodyti)
  3. Registracijos mokesčio (60 Eur), sumokėto banke, kvitas arba grynais Kolegijoje         apmokėtas registracijos mokestis  3. Kiti formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentai (originalus parodyti)
  4. Brandos atestato ir jo priedo kopijos  4. Kiti dokumentai, kurių  pagrindu suteikiami papildomi balai (originalus parodyti)
  5. 1 fotonuotrauka  5. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo   kopija (originalą parodyti, taikoma       baigusiems mokyklą už LR ribų)
  6. Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos (jeigu yra)  6. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ne visi pateikiami   dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu  (originalą parodyti)
  7. Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos (jeigu yra)
  8. Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio   pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų)
  9. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami     dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija

* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

Eil.  Nr. Kriterijus Kriterijaus vertė
1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
3. Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;

sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;

bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas

4. Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo; sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas; bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
5. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
6. Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 0,25 balo
7. Baigusiems profesinio mokymo programas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 5 kriterijų). 0,5 balo
8. Baigusiems bakalauro studijas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 9 kriterijų) 1,5 balo
9. Baigusiems magistro studijas 2,5 balo
10. Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo
11. Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programas) 1 balas
12. Bet koks Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos baigimo pažymėjimas 1 balas

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje grynais arba pavedimu bankuose:

AB „Swedbank“

Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 73000
A. s.: LT397300010002431920

AB „Luminor Bankas“

Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 40100
A. s.: LT594010049500144594

Pavedime nurodyti gavėją, gavėjo kodą, mokėjimo paskirtyje nurodyti – registracijos mokestis už stojantįjį (vardas, pavardė).

Gavėjas: VšĮ Vilniaus verslo kolegija
Gavėjo kodas: 191807983
Mokėjimo paskirtis: registracijos mokestis už Vardenį Pavardenį
Suma: 60 Eur

NORIU STUDIJUOTI!

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983