Stojantiesiems / Studijų programos

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

Apie

Sparčiai populiarėjant anglų ir kitų užsienio kalbų vartojimui versle, politiniame ir kultūriniame gyvenime, didėja specialistų, gebančių dirbti tarptautinėse organizacijose ir projektuose, poreikis.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Studijų kryptis: Anglų filologija

Trukmė: Nuolatinės – 3 metai; ištęstinės – 4 metai

Kreditai (ECTS): 180

Dėstymo kalbos: Lietuvių-anglų; rusų-anglų

Metinė studijų kaina: Nuolatinės (dieninės, nuotolinės) – 1 800 €; ištęstinės (savaitgalinės, nuotolinės) – 1 350 €

Studijų programa padės įgyti didesnį konkurencinį pranašumą darbo rinkoje, kadangi jos turinys ir studijų metodai suderinti su atitinkamo lygio tarptautinių bendrinės ir verslo anglų kalbos C1 lygio egzaminų reikalavimais, todėl būsi pasirengęs išlaikyti tokius egzaminus kaip Cambridge English C1 Advanced (CAE), Cambridge English C1 Business Higher (BEC) arba London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications in English for Business. Taip pat turėsite platų antrosios užsienio kalbos pasirinkimų spektrą: rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų, švedų, kinų kalbas.

Tikslas

Parengti kalbos paslaugų specialistus, gebančius teikti profesionalias užsienio kalbų paslaugas verslo komunikacijos, dalykinės dokumentacijos vertimo ir informacinių šaltinių kūrimo srityse.

Karjera

Baigę šią programą įgysite tvirtus anglų ir antrosios užsienio kalbos pagrindus, tarpkultūrinės ir dalykinės komunikacijos gebėjimus, išmanysite verslo procesus ir projektų valdymą. Įgytas kompetencijas galėsite sėkmingai pritaikyti tiek versle, tiek viešajame sektoriuje dirbant paslaugų teikimo, klientų aptarnavimo, pardavimų, komunikacijos ir kitose srityse, kuriose profesionalus užsienio kalbų žinojimas yra būtinas ieškant naujų užsienio rinkų, palaikant santykius su užsienio partneriais bei atstovaujant įmonę įvairaus lygio tarptautiniuose susitikimuose bei renginiuose.

Mūsų absolventai sėkmingai dirba eksporto / importo, turizmo, gamybos, prekybos, klientų aptarnavimo srityse bei pradėję karjerą tokiose tarptautinėse bendrovėse kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“, „Western Union“ Lietuva, „KPMS ir partneriai“ ir t.t.

Studijų dalykai

1 kursas

 • Šiuolaikinė anglų kalba
 • Anglų kalbos gramatika
 • Informacinių technologijų taikymas
 • Medijų įvadas
 • Psichologija
 • Kalbotyros įvadas
 • Dalykinė lietuvių kalba ir rašytinė komunikacija
 • Leksikologija ir leksikografija
 • Antroji užsienio kalba
 • Įvadas į komunikacijos studijas
 • LPD 1 Sociologijos įvadas
 • Mokomoji dalykinės komunikacijos praktika

2 kursas

 • Šiuolaikinė anglų kalba
 • Anglų kalbos sintaksė
 • Kalbos pragmatika
 • Akademinis rašymas
 • Medijų kalba
 • Komunikacija organizacijoje
 • Tarpkultūrinė verslo komunikacija
 • Vertimo teorija ir praktika
 • Antroji užsienio kalba
 • LPD 2 Prezentacinių įgūdžių ugdymas
 • Praktika įmonėje

3 kursas

 • Šiuolaikinė anglų kalba
 • Lingvistinė teksto analizė
 • Marketingo komunikacija ir vartotojo elgsena
 • Integruotos verslo studijos
 • Vertimas ir redagavimas
 • Moderniosios vertimo technologijos
 • Teisės pagrindai
 • Baigiamojo darbo rašymo pagrindai
 • Antroji užsienio kalba
 • LPD 3 Konferencinių renginių organizavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Priėmimo sąlygos

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

I dalykas
Lietuvių kalba ir literatūra: 0,4

II dalykas
Istorija: 0,2

III dalykas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais: 0,2

IV dalykas
Užsienio kalba: 0,2

Reikalingi dokumentai

 • Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 • Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 • 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
 • Prašymas (pildomas internetu arba Kolegijoje)
 • Registracijos mokestis 30 €

VVK Buzz

Rubrika Dėstytojas (-a) iš art‘i

Nori sužinoti daugiau apie savo dėstytojus? Tačiau nedrįsti užkalbinti? Kokie jie, ką mėgsta veikti. Ar turite panašumų? Kviečiame skaityti rubriką Dėstytojas (-a) iš art‘i.
Daugiau

Anglų kalbos ir komunikacijos dėstytojas Andrejus Račkovskis sako, kad profesija jį pasirinko, o ne jis ją.

Esu tam, kad padėčiau studentui atrasti jam geriausią mokymosi būdą, suprasti ko jis iš tikrųjų nori iš studijų, kaip jas paversti galimybėmis planuojant savo karjerą – nuosekliai, kryptingai ir užtikrintai.
Daugiau