Kolegija

VVK Projektai

PROVYP

SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ JAUNŲ ŽMONIŲ PROFESINIS ORIENTAVIMAS

Projekto Nr.: 2015-1-ES01-KA204-015554

KODĖL šis projektas buvo vykdomas?

Nes siekta:

 • Visapusiškai tobulinti socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių profesinio orientavimo sritį;
 • Pateikti rekomendacijas, padedančias užtikrinti geresnį įstatyminį suaugusiųjų švietimo reglamentavimą ugdymo karjerai srityje;
 • Skatinti skaitmeninių ir virtualių priemonių naudojimą mokymo ir mokymosi procese;
 • Sudaryti specialias sąlygas mokytis socialinę atskirtį patiriantiems ir kitaip socialiai pažeidžiamiems jauniems žmonėms;
 • Tobulinti suaugusių švietimo srityje dirbančių profesionalų informacinių komunikacinių technologijų (IKT) taikymo įgūdžius ir metodikas;
 • Didinti pažeidžiamų jaunų žmonių supratimą apie naujų mokymosi metodų teikiamas galimybes persikvalifikuojant ir keliant kvalifikaciją;
 • Plėtoti ir palaikyti švietimo portalą – ES lygiu prieinamą, kokybišką ir tvarią mokymosi priemonę.

KAM skirtas šis projektas?

Projekto tikslinė auditorija:

 • Socialiai pažeidžiami jauni žmonės (18–30 metų amžiaus): nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas (NEET), žemos kvalifikacijos, negalintys rasti darbo asmenys;
 • Švietimo institucijų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, darbo rinkos konsultantai;
 • Valstybinių institucijų atstovai ir darbuotojai, atsakingi už suaugusiųjų ir jaunimo švietimo politiką
 • Politikai

KAS buvo daroma?

 • Gerosios praktikos tyrimai ir sklaida 8 ES šalyse;
 • Rekomendacijos politikams;
 • Elektroninė priemonė, skirta profesiniam orientavimui ir karjeros planavimo įgūdžiams gerinti;
 • Informacijos sklaida (informaciniai pranešimai, skrajutės, renginiai).

Šis projektas finansuotas remiant Europos Komisijai.

Pateikiama projekto idėjas atspindinti informacija, už kurios sklaidą ir naudojimą Europos Komisija nėra atsakinga.

Projekto tinklalapis: http://provyp.eu/lt/

 

 

Kiti projektai

IDEATE

IDEATE High Tech Projekto pavadinimas – LLP Erasmus Multilateral projects. IDEATE-HighTech (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) […]

Daugiau

UNITY IN DIVERSITY

Projekto tikslas – Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market […]

Daugiau

ADUQUA

Projekto pavadinimas – Suaugusių migrantų integracijos mokymų kokybės užtikrinimas Projekto tikslas – plėtoti kokybės standartus suaugusių migrantų mokymuose. Projekto koordinatorius […]

Daugiau