Vilnius Business College to Offer Lithuanian Language and Culture Courses to Ukrainian Citizens Fleeing the War -

Vilnius Business College to Offer Lithuanian Language and Culture Courses to Ukrainian Citizens Fleeing the War

We are happy to announce that Vilnius Business College has received Lithuanian government funding to organize Lithuanian language and culture courses for Ukrainian citizens (students, lecturers, researchers, and employees of all fields of the education system) who left Ukraine for Lithuania as a result of the Russian Federation’s military agression in Ukraine.

The main aims of the course are:

 • to develop communication/speaking, listening, reading and writing skills (corresponding to the requirements of CEFRL A1.1 and A1.2 language proficiency levels);
 • socio-cultural competence (familiarisation with behavioral norms in everyday life situations);
 • develop comprehension (teaching how to relate the text heard or read to the environment) and compensatory strategies (overcoming difficulties in life situations due to a lack of communication skills and language knowledge, asking for and accepting help);
 • to develop the ability to understand texts and communicate on the following topics: personal identity, buildings and houses, the city and transport, food and drink;
 • Introduce and consolidate basic vocabulary related to these topics;
 • Introduce the basic grammatical forms of the Lithuanian language.

Besides in-class lectures, course participants will also go on excursions, museums, and field trips, where they will be able to learn more about Lithuanian history, culture and traditions. The course is aimed to help ease integration of Ukrainians in to Lithuanian society.

The courses will start on 5th of September and go on until 4th of November.

The classes will be held from Monday through Friday for 2 academic hours every day and will be held in Vilnius Business College main building (Kalvariju str. 129).

The course is completely free of charge and will cover all expenses for Ukrainian citizens.

For more information please contact: marius.zalieckas@kolegija.lt

Or you can register for the course here: Registration to Lithuanian Language and Culture Courses at Vilnius Business College for Ukrainian Citizens (google.com)

————————————————————————————————————————————————————————-

Вільнюський бізнес-коледж запропонує курси литовської мови та культури громадянам України, які втікають від війни.

Ми раді повідомити, що Вільнюський бізнес-коледж отримав фінансування від уряду Литви на організацію курсів литовської мови та культури для громадян України (студентів, викладачів, науковців та працівників усіх галузей системи освіти), які виїхали з України до Литви в результаті військова агресія Російської Федерації в Україні.

Основними цілями курсу є:

 • розвивати навички спілкування/говоріння, аудіювання, читання та письма (відповідно вимогам рівня володіння мовою CEFRL A1.1 та A1.2);
 • соціокультурна компетентність (ознайомлення з нормами поведінки в повсякденних життєвих ситуаціях);
 • розвивати розуміння (навчання співвідносити почутий або прочитаний текст з навколишнім середовищем) і компенсаційні стратегії (подолання труднощів у життєвих ситуаціях через брак комунікативних навичок і знання мови, прохання та прийняття допомоги);
 • розвивати вміння розуміти тексти та спілкуватися на такі теми: особистість, будівлі та будинки, місто та транспорт, їжа та напої;
 • Ввести та закріпити базовий словниковий запас, пов’язаний з цими темами;
 • Познайомтеся з основними граматичними формами литовської мови.

Окрім лекцій у класі, учасники курсу також поїдуть на екскурсії, музеї та екскурсії, де зможуть більше дізнатися про історію, культуру та традиції Литви. Курс спрямований на полегшення інтеграції українців у литовське суспільство.

Заняття проводитимуться з понеділка по п’ятницю по 4 академічні години щодня і проводитимуться у головному корпусі Вільнюського бізнес-коледжу (вул. Кальварія, 129).

Курс абсолютно безкоштовний і покриває всі витрати громадян України.

За додатковою інформацією звертайтесь: marius.zalieckas@kolegija.lt

Або ви можете зареєструватися на курс тут: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvMteE_ZFxMdDpT44UnOWjChoepUrUI-9s3c9XJfFATodxmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Back

Contacts

Company information

Vilnius Business College Company code 191807983