Erasmus+ personalui - Vilniaus verslo kolegija

Erasmus+ personalui

Erasmus+ programos tikslas – skatinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų tarptautinį mobilumą, suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti žinių ir gerosios patirties mainus tarp akademinio ir administracinio personalo bei jų kompetencijų plėtrą.

  • Visi VVK dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali dalyvauti Erasmus+ personalo mobilumo programoje
  • Mobilumo trukmė: nuo 2 d. iki 2 mėn. (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau 8 dėstymo val. per savaitę
  • Personalo atranka dėstymui arba mokymuisi vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
  • Gali būti vykdoma individuali atranka, esant poreikiui, remiantis patvirtinta darbo programa
  • Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems dėstytojams ir darbuotojams el. paštu

Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:

  • Mobilumo programos turinys ir aktualumas kolegijos veiklai
  • Užsienio kalbos mokėjimas
  • Prioritetas teikiamas dėstytojams ir darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą arba mobilumams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami kolegijos ryšiai ir/arba aptariami būsimi bendradarbiavimo projektai

Kas toliau?

  • Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija
  • Laimėjus konkursą, dėstytojui ir darbuotojui skiriama Erasmus+ dotacija padengti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas

Personalo mobilumo projektams Programos šalyse nustatytos fiksuotos normos kelionės išlaidoms padengti, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

Kelionės atstumas Suma Ekologiškos kelionės suma
Nuo 10 iki 99 km: 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba: Stulpelyje „Kelionės atstumas“ pasirenkamas atstumas tik nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos (t. y. atstumas į vieną pusę), tačiau atitinkamame stulpelyje „Suma“ numatytos lėšos apima lėšas už kelionę tiek į, tiek iš veiklos vykdymo vietos (t. y. suma skirta į abi puses).

Dėstytojai ir personalas, kuriems pagal Programos vadovą yra netaikoma parama kelionei, tačiau jie renkasi ekologišką kelionę, gauna papildomą 50 EUR individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Kelionės atstumo skaičiuoklė Pereiti

 

Darbuotojų pragyvenimo išlaidoms:

Priimanti šalis Suma per dieną
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 160 EUR
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 140 EUR
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 120 EUR

Pastaba: Suma dienai skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos imtinai: suma vienam dalyviui dienai, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje;
+
nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% anksčiau lentelėje nurodytos sumos (neapvalinant) vienam dalyviui dienai.

Dėstytojus ir darbuotojus, pageidaujančius dalyvauti Erasmus+ programoje, kviečiame susipažinti su Erasmus+ nuostatais, VVK personalo judumo tvarka, pateikiamais dokumentais ir kt.:

Erasmus+ dokumentai personalui Pereiti

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983