Svarbiausi žingsniai įstojus į VVK - Vilniaus verslo kolegija

Svarbiausi žingsniai įstojus į VVK

Labas, VVK pirmakursi (-e) !

Sveikiname tapus kolegijos bendruomenės dalimi!

Naujas etapas ir daugybė klausimų, į kuriuos mėginsime atsakyti šių žingsnių pagalba 😊

LSP yra Lietuvos studento pažymėjimas – tai vienintelis oficialus studento statusą įrodantis dokumentas. Šiuo metu LSP gamina vienintelė studentų interesams nacionaliniu lygmeniu atstovaujanti organizacija – Lietuvos studentų sąjunga (LSS).

LSP tau suteiks viešojo transporto lengvatas – tai reiškia, kad su miesto viešuoju transportu važiuosi net iki 80 proc., o tarpmiestiniu – 50 proc. pigiau. Ištęstinių studijų studentams viešojo transporto lengvatos netaikomos. LSP – tavo viešojo transporto bilietas! Jei turi LSP, gali nebesijaudinti, jog pamirši viešojo transporto bilietą – vilniečio kortelė jau įrašyta į tavo pažymėjimą.

Daugiau informacijos rasi adresu: https://www.lsp.lt/

El.pašto dėžutė skirta studijų metu komunikuoti su VVK administracija, dėstytojais, bendrakursiais bei gauti visą reikalingiausią informaciją apie studijų procesą bei kolegijoje organizuojamas veiklas.

Kaip prisijungti?

Kuomet Tau bus sukurta kolegijos el. pašto dėžutė, gausi automatinį pranešimą į studijų sutartyje nurodytą el. pašto adresą. El. pašto dėžutę turėsi aktyvuoti per 48 valandas nuo pranešimo gavimo.

Moodle sistema

Virtuali mokymosi aplinka (VMA) http://mano.kolegija.lt

Moodle skirta:

  • Studijų dalykų mokomoji medžiaga
  • Studijų dokumentai
  • Paskaitų, egzaminų ir perlaikymų tvarkaraščiai

Visą informacinį paketą, kaip prisijungti, ką daryti pamiršus slaptažodį ir pan., gausite el.paštu.

Paskaitų tvarkaraščius rasi moodle aplinkoje: https://mano.kolegija.lt/course/view.php?id=530

2023-2024 mokslo metų studijų kalendorius čia:  https://www.kolegija.lt/studentams/studiju-kalendorius/

Bibliotekos informacinius išteklius ir daugiau informacijos apie bibliotekos veiklą rasi čia: https://www.kolegija.lt/biblioteka/

Informaciją apie galimus finansavimo šaltinius rasi čia: https://www.kolegija.lt/stojantiesiems/finansavimas/

Bendrosios ir akademinės etikos kodeksas, kuriame apibrėžtos Kolegijos akademinės vertybės, užtikrinančios mokslo ir studijų proceso skaidrumą, akademinės bendruomenės narių akademinį sąžiningumą, tarpusavio pasitikėjimą, pagarbą, lygybę, teisingumą, nediskriminavimą, atsakingumą, tausų išteklių vartojimą, akademinę laisvę, mokslo ir studijų darbų vertinimo nešališkumą ir intelektinės nuosavybės apsaugą. DOKUMENTAS

Vilniaus verslo kolegijos studijų reglamentas, kuris apibrėžia studijų Vilniaus verslo kolegijoje procesą, nustato studijuojančiųjų ir klausytojų pareigas, teises, sąlygas ir santykius su Vilniaus verslo kolegija. DOKUMENTAS

Vilniaus verslo kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, kuri nustato studijų rezultatų vertinimo principus ir kriterijus, studentų vertinimą ir informavimą apie studijų rezultatų vertinimo tvarką Kolegijoje. DOKUMENTAS

Visus dokumentus, kurie reglamentuoja studijų organizavimą rasi čia – studijų organizavimo dalyje

 

Apie kolegijoje organizuojamus renginius ar kitas veiklas skelbiame kolegijos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose bei siunčiame info el.paštu.

Norėdamas įsilieti į studentų astovybės veiklas registruokis čia REGISTRACIJA ir mes tave informuosime apie vyksiantį studentų atstovybės susitikimą bei pakviesime sudalyvauti.

Studijuojantiems sudarome sąlygas studijuoti ir atlikti praktiką užsienio aukštojo mokslo institucijose, verslo įmonėse ar organizacijose pagal ERASMUS+ programą. Šios programos tikslas – suteikti studentams galimybę įgyti dar daugiau akademinių bei praktinių žinių ir patobulinti užsienio kalbų žinias.

Daugiau informacijos:

Erasmus+ galimybės

Vilniaus verslo kolegijoje vykdomos šios apklausos:

  • studentų apklausa semestro pabaigoje,
  • alumni apklausa,
  • įstojusiųjų apklausa.

Šiuo metu vykdoma įstojusiųjų apklausa. Labai prašome atsakyti į keletą mums labai svarbių klausimų – ANKETA

Jei turite pastabų dėl VVK vykstančių procesų galite išsakyti savo nuomonę rašydami el.paštu: info@kolegija.lt

Dalyvavimas apklausose yra anonimiškas. Apklausų rezultatai yra naudojami atnaujinant studijų dalykus, vertinant dėstytojų darbą, peržiūrint ir atnaujinant studijų programas. Bendrieji apklausų rezultatai yra aptariami rektorato, dekanatų bei katedrų posėdžiuose.

Studijų skyriaus kontaktai:

Justina Zaicevienė
Dieninių studijų vyr. koordinatorė

Laima Kregždienė
Savaitgalinių ir nuotolinių studijų koordinatorė

Monika Klimašauskaitė
Tarptautinių studijų koordinatorė

Mindaugas Latišenka
Institucinis Erasmus+ koordinatorius

 

Pagalba studentams

Kolegijoje numatėme ir taikome studentų konsultavimo strategijas:

– privalomos konsultacijos, kurioms skiriamos kontaktinės valandos, numatytos dalykų aprašuose, o jų laikas skelbiamas viešai;

– esant poreikiui, dėstytojai konsultuoja studentus po paskaitų arba iš anksto sutartu laiku tiek individualiai, tiek grupėmis, elektroniniu paštu arba virtualioje mokymosi aplinkoje.

Studijų skyrius konsultuoja ir padeda dėstytojams ir studentams organizuoti nuoseklų studijų procesą.

Koordinuojame ir vykdome projektinių darbų, baigiamųjų darbų, praktikų pasirinkimo procesų stebėseną, teikiame pirminę informaciją kandidatams dėl galimybės įvertinti jų neakademinėje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus kolegijoje.

Daugiau informacijos šiame skyriuje – PAGALBA STUDENTAMS

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983