VVK tarptautiškumas - Vilniaus verslo kolegija

VVK tarptautiškumas

Tarptautiškumas yra vienas iš svarbiausių mūsų strateginių tikslų. Šiuo metu bendradarbiaujame su daugiau nei 60 užsienio aukštojo mokslo bei kitų institucijų, kas suteikia plačias galimybes studentams, dėstytojams ir administraciniam personalui dalyvauti tarptautinėse mainų programose, konferencijose, projektuose ir kituose renginiuose. Nuolat plečiame užsienio partnerių tinklą, kuris ženkliai prisideda prie kolegijos vardo stiprinimo ir sklaidos pasaulinėje švietimo paslaugų rinkoje.

Vykdomas studentų ir personalo tarptautinis mobilumas sudaro puikias sąlygas studentams išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas atlikti praktiką ar studijuoti, taip pat ir dėstytojams bei personalo darbuotojams stažuotis partnerių institucijose. Į kolegiją periodiškai atvyksta ir lektoriai iš užsienio, kurie dėsto paskaitas studentams ar vykdo ir dalyvauja bendruose mokymuose kolegijos darbuotojams.

Kolegijos tarptautiškumo veiklos:

  • Tarptautiniai studentų mainai studijoms ir praktikai
  • Tarptautinės studijų programos
  • Tarptautiniai projektai
  • Kolegijos organizuojama tarptautinė konferencija
  • Tarptautiniai dėstytojų mainai ir gerosios patirties sklaida

 

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983