Studijų tęstinumas

Vilniaus verslo kolegijos absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, to pačios krypties magistrantūros studijose. Norėdami studijuoti Lietuvos universitetuose, kolegijos absolventai dažniausiai turi pabaigti ir papildomas pasirinkto universiteto organizuojamas studijas, apimančias universitetinio bakalauro studijų dalykus, kurių kolegijos absolventai nesimokė. Tokios studijos paprastai užtrunka vienerius ar dvejus metus, o jų pabaigoje suteikiamas universitetinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Lietuvos universitetai priimantys kolegijų studentus į magistrantūros studijas:

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Tęsti studijas siūloma visų studijų krypčių Vilniaus verslo kolegijos studentams.

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS
Tęsti studijas galima visų KSU siūlomas studijų kryptis atitinkančių studijų programų absolventams.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Tęsti studijas galima teisės, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo, socialinio darbo ir edukologijos krypčių programų papildomose studijose.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
Tęsti studijas galima visų VU siūlomas studijų kryptis atitinkančių studijų programų absolventams.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Tęsti studijas galima visų KTU siūlomas studijų kryptis atitinkančių studijų programų absolventams.

ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS
Tęsti studijas siūloma tarptautinėje magistrantūroje.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Tęsti studijas galima visų VGTU siūlomas studijų kryptis atitinkančių studijų programų absolventams.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
Studijas tęsti siūloma sutrumpintose bakalauro studijose ir papildomose edukologijos studijose siekiantiems magistro laipsnio.

VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINĖ VERSLO MOKYKLA
Tęsti studijas gali absolventai įgiję verslo vadybos ir administravimo arba ekonomikos  studijų profesinio bakalauro kvalifikaciją.

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Studijas tęsti siūloma absolventams įgijusiems turizmo ir renginių profesinio bakalauro kvalifikaciją, konkrečiai pasirenkant LMTA siūlomą magistro studijų programą MENO VADYBA.