Duomenų apsauga

Vilniaus verslo kolegija (VVK) tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą. VVK asmens duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) reikalavimų ir taikytinus nacionalinius teisės aktus.

Duomenų apsaugos dokumentai
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Atsisiųsti
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas Atsisiųsti
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės Atsisiųsti
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Atsisiųsti

Šiuose teisės aktuose yra nurodyta, kaip VVK tvarko jūsų Asmens duomenis, abiejų šalių teisės ir pareigos.

VVK yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris padeda užtikrinti duomenų tvarkymo atitiktį BDAR keliamiems reikalavimams:
el. paštas dap@vvk.lt.