Mokymai ir inovacijos - Vilniaus verslo kolegija

Mokymai ir inovacijos

Mokymo ir inovacijų skyrius

Mokymo ir inovacijų skyrius atsakingas už Vilniaus verslo kolegijos vykdomą švietimo ir verslo inovacijų diegimą, darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų profesinių kompetencijų tobulinimą bei neformaliojo ugdymo organizavimą.

Skyrius organizuoja šiuos mokymus:

Nuotolinių studijų organizavimas

Nuotolinės studijos – tai studijų organizavimo būdas, kai studijos organizuojamos naudojant virtualią mokymosi aplinką, vaizdo konferencijų priemones bei pagal poreikį kitas informacines komunikacines technologijas, organizuojamas kontaktinis nuotolinis darbas (sinchroninių konferencijų ir sinchronininių ir/ar asinchroninių konsultacijų būdu). Studijų procese studentai studijuoja studijų dalykus, pritaikytus ir atestuotus nuotolinėms studijoms.

Vilniaus verslo kolegijos nuotolinių studijų organizavimo tvarka

Daugiau informacijos apie Vilniaus verslo kolegijoje vykdomas studijų organizavimo tvarkas bei formas galite rasti dalyje – Studijų organizavimas

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983