Priėmimas 2024 - Vilniaus verslo kolegija

Priėmimas 2024

 

Pradėkite savo kelionę į sėkmę kartu su Vilniaus verslo kolegija!

Čia rasite visą reikalingą informaciją apie studijų priėmimą.

Vilniaus verslo kolegija – tai galimybė kartu su bendraminčiais studijuoti tai, kas patinka, renkantis modernias ir praktiškas studijų programas. Tai vieta jūsų asmeniniams atradimams, kai studijuojant kiekvienas žingsnis tampa įdomus, įkvepiantis ir nepakartojamas.

Dalyvaukite išankstiniame 2024 m. priėmime!

Dabar metas pasinaudoti galimybėmis ir kurti savo ateitį!

 

Išankstinis 2024 m. priėmimas

Vilniaus verslo kolegija jau dabar tiesiogiai priima prašymus į valstybės nefinansuojamas vietas!

Konsultacijos vykdomos el.paštu ir telefonu šiais kontaktais:

priemimas@kolegija.lt

+370 616 55 422

Norint įstoti reikalingi šie dokumentai*:

 • Užpildyta ir pateikta registracijos forma studijoms (žemiau užpildykite pateiktą registracijos formą studijoms). Matydami jūsų registracija – susisieksime);
 • Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
 • Brandos atestato ir jo priedo kopijos;
 • 1 fotonuotrauka;
 • (jeigu yra) Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos;
 • (jeigu yra) Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos;
 • (jeigu yra) Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų);
 • (jeigu yra) Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami  dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija;
 • Pasirašant sutartį registracijos mokesčio (60 Eur), sumokėto banke, kvitas arba grynais kolegijoje apmokėtas registracijos mokestis;

Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka. *Asmenys, dalyvaujantys priėmime, registracijos mokestį moka teikiant dokumentus.

Priėmimą reglamentuoja priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės 2024

Studijų programos lietuvių kalba

Studijų programa

Valstybinis kodas

Studijų (tvarkaraščio) forma1 Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas 6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
nuotolinė
Verslo vadyba ir marketingas (studijоs Team Academy metodu) 6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai
E.verslas 6531LX124 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
 

Grožio ir sveikatingumo verslas 

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

6531LX136 nuolatinė dieninė 3 metai
Logistikos verslas 6531LX014 nuolatinė dieninė 3 metai
nuotolinė
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos 6531BX037 nuolatinė dieninė 3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai
Žaidimų kūrimas 6531BX007 nuolatinė dieninė 3 metai
Interaktyvios medijos ir technologijos 6531BX025 nuolatinė dieninė 3 metai
HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų kalba tarptautinei komunikacijai 6531NX001 nuolatinė dieninė 3 metai Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras
ištęstinė nuotolinė 4 metai

1 Studijų (tvarkaraščių) formos:

 • Nuolatinė (dieninė) – užsiėmimai vyksta darbo dienomis dienos metu Kolegijoje ir per nuotolį.
 • Nuolatinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.
 • Ištęstinė (nuotolinė) – užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu darbo dienomis vakarais ir šeštadieniais.

Studijų programos anglų kalba

Studijų programa Valstybinis kodas Studijų (tvarkaraščio) forma Studijų trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
Studijų forma Tvarkaraščio forma
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas 6531LX012 nuolatinė dieninė 3 metai Verslo vadybos profesinis bakalauras
nuotolinė
E.verslas  6531LX124 nuolatinė dieninė 3 metai
Grožio ir sveikatingumo verslas

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

6531LX136 nuolatinė dieninė 3 metai
Verslo plėtra ir antreprenerystė

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

6531LX137 nuolatinė dieninė 3 metai
Tarptautinio svetingumo vadyba 6531LX125 nuolatinė dieninė 3 metai
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos 6531BX037 nuolatinė dieninė 3 metai Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba*

Studijų programa Nuolatinė studijų forma Ištęstinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas 1100 Eur 2200 Eur
Verslo vadyba ir marketingas (studijоs Team Academy metodu) 1200 Eur 2400 Eur
Logistikos verslas 1100 Eur 2200 Eur
E.verslas 1100 Eur 2200 Eur
Grožio ir sveikatingumo verslas

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

1100 Eur 2200 Eur    
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos 1300 Eur 2600 Eur 1000 Eur 2000 Eur
Žaidimų kūrimas 1300 Eur 2600 Eur
Interaktyvios medijos ir technologijos 1300 Eur 2600 Eur
HUMANITARINIAI MOKSLAI
Anglų kalba tarptautinei komunikacijai 1200 Eur 2400 Eur 930 Eur 1860 Eur

Metinė studijų kaina, studijuojantiems anglų kalba*

Studijų programa Nuolatinė studijų forma
Semestro studijų kaina Metinė studijų kaina
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Verslo vadyba ir marketingas 1700 Eur 3400 Eur
E.Verslas 1700 Eur 3400 Eur
Sveikatingumo ir grožio verslas

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

1700 Eur 3400 Eur
Verslo plėtra ir antreprenerystė

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

1700 Eur 3400 Eur
Tarptautinio svetingumo vadyba 2250 Eur 4500 Eur
INFORMATIKOS MOKSLAI
Programavimas ir internetinės technologijos 1850 Eur 3700 Eur

 

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas įgytas (metai) Į valstybės nefinansuojamas vietas:
2024 m. Išlaikyti ne mažiau kaip trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (turi būti ne mažesnis nei 16 balų).
2018-2023 m. Išlaikytas vienas valstybinis brandos egzaminas.
Iki 2017 m. Įgytas vidurinis išsilavinimas.

 

 

Studijų kryptis

Studijų programa Konkursiniai dalykai
I dalykas II dalykas III dalykas IV dalykas
Pirmasis dalykas, jo svertinis koeficientas Antrasis dalykas, jo svertinis koeficientas Bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas

(arba kito dalyko, jeigu Lietuvių k. yra pirmasis dalykas)

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

L01

Verslas

 

 

VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos,

arba

geografija,

arba

užsienio kalba

0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

VERSLO VADYBA IR MARKETINGAS

(studijоs Team Academy metodu)

LOGISTIKOS VERSLAS
E-VERSLAS
GROŽIO IR SVEIKATINGUMO VERSLAS

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

VERSLO PLĖTRA IR ANTREPRENERYSTĖ

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

L02

Vadyba

TARPTAUTINIO SVETINGUMO VADYBA

NAUJA STUDIJŲ PROGRAMA

INFORMATIKOS MOKSLAI

B01

Informatika

 

INTERAKTYVIOS MEDIJOS IR TECHNOLOGIJOS Matematika

0,4

informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija

0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Lietuvių kalba ir literatūra

0,2

PROGRAMAVIMAS IR INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS
ŽAIDIMŲ KŪRIMAS

HUMANITARINIAI MOKSLAI

N07

Kalbos studijos

ANGLŲ KALBA TARPTAUTINEI KOMUNIKACIJAI Lietuvių kalba ir literatūra

0,4

istorija arba geografija, arba matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba, jei kalba nesikartoja su trečiojo ar ketvirtojo dalyko kalba

0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Užsienio kalba

0,2

Papildomi balai skiriami už kitus stojančiojo pasiekimus ir papildo konkursinį balą:

 • Vertinami 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai;
 • Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą nurodytomis vertėmis, kurios pateiktos papildomų kriterijų dalyje (žr. Papildomi kriterijai).
Eil.  Nr. Kriterijus Kriterijaus vertė
1. Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
2. Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba 0,5 balo
3. Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;

sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;

bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas

4. Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo; sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas; bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
5. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiesiems ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas
6. Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius 0,25 balo
7. Baigusiems profesinio mokymo programas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 5 kriterijų). 0,5 balo
8. Baigusiems bakalauro studijas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal lentelės 9 kriterijų) 1,5 balo
9. Baigusiems magistro studijas 2,5 balo
10. Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai 0,25 balo
11. Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla (taikoma tik stojantiems į tos pačios krypties programas) 1 balas
12. Bet koks Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos baigimo pažymėjimas 1 balas

Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos vykdomas studijų programas turi pateikti reikalingus dokumentus.

  Pateikiant prašymą   Įforminant priėmimą
1.1 Prašymas institucinio priėmimo metu nuo 2024-02-01 d. pildomas kolegijoje arba internetu. PILDYTI PRAŠYMĄ ĮSTOTI

1.2 Prašymas pagrindinio priėmimo metu nuo 2024-06-01 d. iki papildomo priėmimo pabaigos pildomas LAMABPO sistemoje.

 1. Pasas ar asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti)
  2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija  2. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai (originalus parodyti)
  3. Registracijos mokesčio (60 Eur), sumokėto banke, kvitas arba grynais Kolegijoje         apmokėtas registracijos mokestis  3. Kiti formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentai (originalus parodyti)
  4. Brandos atestato ir jo priedo kopijos  4. Kiti dokumentai, kurių  pagrindu suteikiami papildomi balai (originalus parodyti)
  5. 1 fotonuotrauka  5. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo   kopija (originalą parodyti, taikoma       baigusiems mokyklą už LR ribų)
  6. Kito formalaus ir (arba) neformalaus išsilavinimo, mokymo dokumentų, kopijos (jeigu yra)  6. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu ne visi pateikiami   dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu  (originalą parodyti)
  7. Kitų dokumentų, kurių pagrindu suteikiami papildomi balai, kopijos (jeigu yra)
  8. Studijų kokybės vertinimo centro pažymos dėl kvalifikacijos akademinio   pripažinimo kopija (taikoma baigusiems mokyklą už LR ribų)
  9. Pavardės ar vardo keitimą patvirtinančio dokumento, jeigu ne visi pateikiami     dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija

* Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių ar anglų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų numatyta tvarka.

Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje grynais arba pavedimu bankuose:

AB „Swedbank“

Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 73000
A. s.: LT397300010002431920

AB „Luminor Bankas“

Įmonės kodas: 191807983
Banko kodas: 40100
A. s.: LT594010049500144594

Pavedime nurodyti gavėją, gavėjo kodą, mokėjimo paskirtyje nurodyti – registracijos mokestis už stojantįjį (vardas, pavardė).

Gavėjas: VšĮ Vilniaus verslo kolegija
Gavėjo kodas: 191807983
Mokėjimo paskirtis: registracijos mokestis už Vardenį Pavardenį
Suma: 60 Eur

+370 616 55 422 Skambinti
priemimas@kolegija.lt Rašyti

Konsultacijos vykdomos el.paštu ir telefonu šiais kontaktais:

priemimas@kolegija.lt

+370 616 55 422

 

NORIU STUDIJUOTI!

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983