Verslo vadyba ir marketingas - Vilniaus verslo kolegija

Studijų programos

Verslo vadyba ir marketingas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Studijų kryptis:

Verslas

Kreditai:

180 (ECTS)

Dėstymo kalbos:

Lietuvių / anglų

Studijų trukmė:

Nuolatinės (dieninės)

3 metai

Nuolatinės (nuotolinės)

3 metai

Metinė studijų lietuvių kalba kaina:

Nuolatinės (dieninės)

2200 €

Nuolatinės (nuotolinės)

2200 €

Metinė studijų anglų kalba kaina:

Nuolatinės (dieninės)

3400 €

Nuolatinės (nuotolinės)

3400 €

Turite idėjų ir degate noru jas įgyvendinti, bet aiškiai nežinote, nuo ko pradėti? Mokate užmegzti ryšius, išdrįstate prisiimti riziką ir vietoj vingiuoto klaidų kelio verčiau skrietumėte greitkeliu į tikslą? Jus labiau veža veiksmas, motyvuoja rezultatas, o energijos suteikia aktyvi aplinka ir kūrybiškas kolektyvas? Tuomet skaitykite apie jums skirtą studijų programą – verslo vadybą ir marketingą!

Verslo vadybos ir marketingo studijų programa išplės ir pagilins jūsų supratimą, kas gi yra verslumas ir verslininkystė. Mokysitės pristatyti savo idėjas ir paversti jas galimybėmis, gausite žinių, kaip organizuojamas verslas ir kokie esminiai jo procesai (kaip valdomi finansai, personalas, duomenys ir pan.), kaip spręsti iškilusias problemas, kokie yra verslo planavimo, organizavimo ir efektyvumo pamatavimo įrankiai. Studijų metu gausite tvirtus marketingo pagrindus, kurie suteikia platesnes žinių pritaikymo ir darbo galimybes. Kartu ugdysite tokius asmeninius gebėjimus kaip kritinis mąstymas, kūrybiškumas, darbas komandoje, laiko valdymas, asmeninių tikslų kėlimas, iniciatyvumas ir kt. Sujungę įgytas žinias su minėtomis versle ypač svarbiomis savybėmis galėsite sėkmingai dirbti tiek norimoje įmonėje, tiek kurdami ar vystydami savo verslą.

Mokant verslo vadybos ir marketingo taikomas tarpdisciplininis mokymas, leidžiantis apjungti ir praktiškai pritaikyti žinias iš skirtingų sričių, pvz., IT ir rinkodaros, finansų ir apskaitos, ir taip stiprinti jūsų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, strateginį mąstymą, gebėjimą taikyti inovacijas. Daug praktinių įgūdžių ir asmeninių patyrimų suteikia pažangus projektinis mokymas, kai kiekvienas studentas pats pereina visus projekto įgyvendinimo etapus, turėdamas galimybę kurti, ieškoti bei modeliuoti verslo sprendimus. Gautos žinios dar labiau įtvirtinamos atliekant dvi praktikas, kurios kai kuriems studentams tampa jų karjeros pradžia.

Vilniaus verslo kolegija dažnai organizuoja svečių iš įvairių verslo sričių susitikimus, tad jums tai yra galimybė klausti ir iš pirmų lūpų sužinoti apie kitų patirtį, pasisemti įkvėpimo ir užmegzti vertingas pažintis.

Parengti iniciatyvius, savarankiškus ir atsakingus specialistus, turinčius visapusiškų žinių apie verslo kūrimą, valdymą ir plėtrą, šiuolaikinės rinkodaros principus, ir išlavinti įgūdžius kūrybiškai taikyti šias žinias bei gebėjimus plačiame profesinės veiklos lauke.

Studijų metu įgytos žinios – universalios, kurias galėsite pritaikyti pasirinktoje veiklos srityje (dirbti įmonėje vadybos srityje, įgyvendinant projektus, organizuojant padalinio veiklą, tiriant klientų / vartotojų nuomones, vadovaujant personalui ir t. t.) ar įkuriant nuosavą verslą.

Verslo vadybininko profesija yra viena paklausiausių Lietuvoje, todėl baigę studijas motyvuoti specialistai greitai susiras darbą arba galės rinktis asmeninio verslo kūrimo kelią. Baigę verslo vadybos ir marketingo studijų programą galėsite pretenduoti į pardavimo, marketingo, projektų, klientų aptarnavimo vadybininko, komunikacijos specialisto pareigas gamybos, prekybos bei paslaugų įmonėse, personalo, marketingo, komunikacijos ir kituose funkciniuose padaliniuose, viešųjų ryšių, reklamos agentūrose.

Šios programos absolventai pradėjo ir sėkmingai tęsia savo karjerą UAB KRKA Lietuva, UAB EKT, LiMA (Lietuvos Marketingo Asociacija), UAB Wavin Baltic, UAB Magrės baldai, UAB Gubernijos alus“, „Danske bank“, AB „Telia Lietuva“, „Western Union“, AB SEB bankas, UAB „Vinted“, AB „Nasdaq Vilnius“ ir kt.

„Can‘t stop“ (mobili telefonų taisykla), kepyklėlė Crustum – tai  Vilniaus verslo kolegijos absolventų įkurtos, gerai žinomos Lietuvoje verslo įmonės.

Verslo vadybos ir marketingo studijų programa ir studijų rezultatai buvo kuriami bei tobulinami bendradarbiaujant su kolegijos socialiniais partneriais UAB „EKT“, LiMA, UAB „VSCV“, UAB „Skytech“, UAB „Favro“, UAB „Kilo health“, UAB „AdTech“ ir kt.

 • Psichologija
 • Anglų kalba
 • Informacinių technologijų taikymai
 • Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija
 • Ekonomika
 • Verslininkystė
 • Specialybės anglų kalba
 • Marketingas
 • Turinio kūrimas medijoms
 • Apskaitos pagrindai
 • E-verslas ir projektas
 • Verslo organizavimas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Vadyba ir organizacinė elgsena
 • Projektų valdymas ir projektas
 • Specialybės anglų kalba
 • Verslo teisė
 • Finansinė ir valdymo apskaita
 • Marketingo tyrimai ir duomenų analizė
 • Pardavimai
 • E-marketingas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Praktika verslo įmonėje
 • Įmonės finansai
 • Marketingo komunikacija ir vartotojo elgsena
 • Verslo procesai
 • Įmonės marketingo planavimas + projektas
 • Verslo strategija ir inovacijos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai:

0,4

I dalykas

Matematika

0,2

II dalykas

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

III dalykas

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

IV dalykas

Lietuvių kalba ir literatūra

Reikalingi dokumentai:

 • Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 • Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 • 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
 • Prašymas
 • Registracijos mokestis 60 €

„Per paskaitas dažnai diskutuodavome, tad šie pokalbiai, iliustruoti pavyzdžiais, padėjo praktiškai pasitikrinti, ar į tą pusę judu. Tokie dėstytojai, mūsų diskusijos labai įsiminė. Studijos VVK yra labai gerai pritaikomos gyvenime. Čia gavau daug bazinių žinių ir žingeidumą nuolat mokytis.“

Ramūnas Ažukas, VVK alumnas, UAB Agrofirma „Sėklos“ (valdo parduotuves „Žalia stotelė“ ir „Žaliasis centras“) vadovas

„Mokymasis nuotoliniu būdu yra patogus, ypač padeda paskaitų įrašai, kai lengva pasikartoti, geriau suprasti perteiktą informaciją. Per paskaitas gauname grupinių užduočių, o tai suteikia progą labiau susipažinti su kitais žmonėmis.“

Balys Širvinskas, VVK studentas

„Visada žinojau, kad vieną dieną sugrįšiu prie mokslų. Man buvo labai svarbi galimybė suderinti juos su darbu, todėl pasirinkau ištęstines studijas. Darbo savaitę skiriu darbui, o savaitgalius – mokslui. Esu labai patenkintas šiuo pasirinkimu. Kolegijoje gautas žinias panaudoju šiandienos verslo vystymosi etapuose. Prilyginčiau tai dėlionei, kuomet kaskart atrandu trūkstamų detalių, kurios atveria bendrą paveikslą.“

Donatas Jašmontas, VVK studentas

„Studijos man labai patinka, tiek daug įdomių paskaitų. Entreprenerystė, rinkos analizė, tinklaveika, projektų įgyvendinimas – visos jos naudingos ir padeda mano verslo idėjos įgyvendinimui. Dėstytojai čia žemiški ir padedantys, o Lietuva – rami ir saugi šalis.“

Ali Abdelaziz (Egiptas), VVK studentas

„Norėjau studijuoti anglų kalba. Galimybė studijuoti vadybą anglų kalba nulėmė, jog pasirinkau Vilniaus verslo kolegiją. Iš verslo aplinkos girdėjau, kad darbdaviai ieško kolegiją baigusių žmonių, kurie žino, kaip reikia daryti, o ne išmano teoriją. Įsitikinau, kad taip ir yra, nes Vilniaus verslo kolegijoje nesimokau nereikalingų dalykų.“

Benas Kuprys, VVK studentas, VVK studentų asociacijos prezidentas

 

Video atsiliepimai:

Armandas Pranaitis, VVK alumnas

Gediminas Česnavičius, VVK alumnas, UAB „Real fusion“ bendrasavininkis

Darius Sinkevičius, VVK alumnas, UAB „KRKA Lietuva“ direktorius

Alimas Rubinskis, VVK alumnas, mobilios taisyklos ant ratų „Can‘t stop“ įkūrėjas

Įmonės, kuriose dirba VVK studentai:

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983