Projektinis mokymas: daugiau galimybių patirti verslo realybę - Vilniaus verslo kolegija

Projektinis mokymas: daugiau galimybių patirti verslo realybę

Kas yra projektinis mokymas, kuris taikomas Vilniaus verslo kolegijos studijų programose? Atrodo paprasta: gavai užduotį, įgyvendinai ir ramia širdimi parašei varnelę. Tačiau ar tikrai tai, kas skamba paprastai, yra lengvai įgyvendinama švietimo srityje? Apie projektinio mokymosi vystymą, rezultatus ir gaunamą naudą pasakoja mokymo inovacijų skyriaus vadovas Andrejus Račkovskis ir projektinio mokymo vadovė doc. dr. Virgilija Zinkevičiūtė.

Projektinis mokymas – tai verslo idėjų projektavimas čia ir dabar

Projektinis mokymas – tai mokymasis nuo idėjos konkretizavimo ir jos vystymo naudojantis projektų principais, kai aiškiai numatomas tikslas, terminas, darbų grafikas ir siekiamas rezultatas. Projektą įgyvendina komanda, susidedanti iš skirtingų specialybių studentų, o visą procesą prižiūri dėstytojai. „Kiekvienas narys susidaro planą, ką darys ir per kokį laiko tarpą. Kartu mokomasi susikalbėti su komanda, pasidalinti atsakomybę, planuoti. Taip projektinė veikla daug labiau priartina studentus prie realybės, su kuria jie susidurs baigę studijas, nes šis mokymosi būdas paremtas praktika,“– paaiškino A. Račkovskis.

Projektinį mokymą taiko geriausios pasaulio verslo mokyklos, o mūsų kolegijoje jis nuosekliai veikia nuo 2015 m., perėmus metodiką iš švietimo lyderių suomių. Idėjos įgyvendinimas, verslo pritraukimas, mokymasis dirbti komandoje, proga pačiam patirti pokyčių versle valdymą, žinių pritaikymas, galimybė peržengti vieno dalyko ribas, išėjimas iš komforto zonos – dėl šių priežasčių projektinė veikla tapo efektyviu mokymo būdu.

Račkovskis pastebi: „Projekto įgyvendinime yra daug neapibrėžtumo: ar suvaldysi procesą, ar susitarsi su komandos nariais, ar teisingai apskaičiuosi finansus, ar gebėsi dalintis darbais, o jei kažkas savo darbų neatliko – juos perimti, nes projektas laikymas įgyvendintu tada, kai pasiektas rezultatas. Šioje veikloje – kaip ir versle – studentai patiria, jog yra priklausomi nuo kitų. Tai daug duodanti patirtis“.

Kaip viskas vyksta?

Pasak doc. dr. Virgilijos Zinkevičiūtės, Vilniaus verslo kolegijoje projektinė veikla derinama su dalykų mokymu ir trunka 3 mėn.

  • Studentai renkasi tematiką, kokias problemas spręs jų projektas, aiškiai suformuluoja idėją.
  • Pasirašoma komandinio darbo sutartis. Joje apibrėžiamas kiekvieno nario indėlis, procentine išraiška nustatomas (ir vėliau balais paskirstomas) kiekvieno apsibrėžtas tikslas, taigi studentai patys vienas kitą vertina.
  • Projekto vykdymas, kai studentai mokosi integruoti skirtingų dalykų žinias ir įgūdžius, dirbti komandoje, gauna praktikos.
  • Projekto rezultatų pristatymas ir viešas gynimas. Tai su realiu gyvenimu susijęs gebėjimas, nes darbe dažnai tenka pristatyti ir apginti pasiektus rezultatus. Studentams tai ir repeticija, kaip ginti baigiamąjį darbą bei būsimus projektus. Projekto įgyvendinimą balais vertina skirtingų sričių dėstytojai.
  • Individuali reflekcija, kurią po gynimo apie savo indėlį įgyvendinant projektą rašo kiekvienas studentas. Tai padeda jam suprasti, kas sekėsi / nesisekė, ką galėjo padaryti geriau ar kitaip ir pan.

Sėkmingai įgyvendinti projektai tampa veikiančiomis įmonėmis

Vilniaus verslo kolegijoje nemažai studentų, kurie projektinę veiklą panaudojo realiam verslui. Verslo vadybos ir marketingo studentų grupė atidarė vasaros kavinę Palangoje, A. Rubinsky ruošė projektą savo verslui – išmaniajai telefonų taisyklai „Can‘t stop“, kepyklėlė „Crustum“ šeimininkai – savo verslui. Sėkmingą socialinį projektą „Paguoda“ (renginys onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams) IT krypties studentai įgyvendino kartu su tuometiniais turizmo ir renginių studentais. Pagal „Team academy“ metodą verslą ir vadybą studijavę studentai sėkmingai bendradarbiavo su saulės energetikos rinkoje dirbančia įmone „Saulės grąža“.

Kitas projektinės veiklos modelis – tęstinis projektas, kai tą patį projektą atskirais etapais studentai įgyvendina per visus mokslo metus. Kiekvienas etapas yra susijęs su mokymosi dalykais, kuriais papildomas projektas. Studijų programa e. verslas išsiskiria taip vystoma projektine veikla. Jei studentas turi savo verslo idėją, po studijų jis turi pilnai paruoštą ar net veikiantį projektą.

Studentų projektai – didelė nauda įmonėms

„Kolegija stiprina projektinį mokymąsi ir siekia turėti kuo daugiau užsakomųjų projektų, kai į mus kreipiasi verslas su konkrečiais poreikiais, studentai sukuria sprendimą ir gauna įmonės apdovanojimą. Tokiu atveju komandos varžosi, kieno sprendimas laimės. Taip mokymasis tampa verslo dalimi, didėja projektų vertė ir studentų motyvacija, gaunamas finansavimas, studentai dirba realiomis sąlygomis“, – paaiškino Andrejus Račkovskis.

Vilniaus verslo kolegija nuolat glaudžiai bendradarbiauja su verslininkais, kuriems studentų įgyvendinti projektai padeda rasti sprendimą, naujų idėjų, net potencialių darbuotojų. Šalia visada yra dėstytojas – mentorius, kuris prižiūri studentų darbus, konsultuoja ir garantuoja, kad projekto rezultatas bus kokybiškas. Na, o studentams tai galimybė veikti, būti pastebėtiems ir įvertintiems už kolegijos ribų, gauti vietą praktikai ar darbui.

Atgal

Kiti blogo įrašai

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983