Projektai

Nuo 2004 metų Vilniaus verslo kolegija aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje tiek tarptautinėse, tiek nacionalinėse programose bei iniciatyvose. Kolegijos projektinės veiklos skyrius inicijuoja naujus projektus, sėkmingai koordinuoja bei dalyvauja kaip partneris. Projektų rezultatai yra sėkmingai integruojami į studijų programas, skatina studijų kokybės tobulinimą, tarptautinį mokymo institucijų bendradarbiavimą, naujovių kūrimą bei diegimą.

Šiuo metu Vilniaus verslo kolegija dalyvauja šiuose tarptautiniuose projektuose:

 • EUROSOL
 • EUcom4U Projektas “European Union: common past, present and future for you” (EUcom4U) su 6 partnerėmis šalimis (Vokietija, Ispanija, Italija, Bulgarija, Portugalija, Lietuva).

APIE KĄ?

Pagrindinė visų vyksiančių renginių tema yra TAIKA ir VIENYBĖ.

KAS BUS DAROMA?

2020-2021 m. numatyti ir jau suplanuoti 6 svarbiausi edukaciniai renginiai Madride (Ispanija), Romoje (Italija), Lisabonoje (Portugalija), Potsdame (Vokietija), Vilniuje (Lietuva) ir Vėliko Tarnavo (Bulgarija).

Pagrindinės renginių temos:

 • Hagos kongresas ir Šumano deklaracija su Vienybės idėja
 • 1957 m. – Europos ekonominės bendrijos pradžia
 • 1979 m. – pirmieji tiesioginiai Europos Parlamento rinkimai
 • 1990 m. – Vokietijos susivienijimas (Berlyno sienos griuvimas)
 • 2004 m. – Europos Sąjungos plėtra (naujosios šalys narės) – organizuojama Vilniaus verslo kolegijoje, 2020 m. lapkričio 11-13 d.
 • 2000 m. – Pagrindinių žmogaus teisių Chartija

Pasitelkiant skirtingus renginių formatus – konferencijas, seminarus, debatus, parodas, Facebook paskyrą ir kitus neformaliojo švietimo įrankius – bus skleidžiama ir stiprinama Europos vienybės ir bendrystės samprata. 

Įvykdyti projektai:

 • UCC ,,Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“ 2018 https://bit.ly/2lGq0oM
 • PROVYP (Professional Orientation of Vulnerable Young People) / 2015-2017 / http://provyp.eu/lt/
 • IDEATE (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) / 2013-2016 / http://ideate.me
 • LLO (Kalbų mokymosi galimybės, siekiant mažinti nedarbo riziką) / 2012-2014 / www.language-learning-opportunities.com
 • ADUQUA (Suaugusiųjų migrantų integracijos mokymų kokybės užtikrinimas) / 2011-2014 / www.aduqua.eu
 • RELESE (Reintegracija į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius) / 2010-2012 / www.relese.eu
 • Mokymas skaitmeniniame amžiuje: suaugusiųjų mokytojų mokymas diegiant mišraus mokymosi modulius / 2010-2011
 • In Charge of My World (Mišrus anglų kalbos (A2/B1) mokymo modulis suaugusiems) / 2009-2010
 • 4 E-trainer (Svetainė E-mokytojui – geriausių e-mokymosi pavyzdžių valorizacijai tarp Europos mokytojų ir dėstytojų) / 2009-2011 / 2006-2008
 • ICT4T (ICT4T – IKT dėstytojų, dirbančių su vyresniojo amžiaus žmonėmis, rengimas) / 2006-2008
 • EIT* (E-mokymosi modulis – Anglų kalbos mokymas IT specialistams) / 2006-2008 / www.english-it.eu

(*2009 m. gautas kokybės apdovanojimas)