Mokslas / Tyrimai - Vilniaus verslo kolegija

Mokslas / Tyrimai

„iSnacks“

Surasti klientų ką tik įsteigtai įmonei, kurioje dirba studentai, – ne toks paprastas uždavinys, todėl kai „Team academy“ studentai Haroldas Barauskas, Mantas Lapinis ir Kasparas Mišinas suprato, jog turi pirmąjį didesnį klientą, jų džiaugsmui nebuvo ribų. „iSnacks“ – taip vadinasi įmonė, patikėjusi studentų gebėjimais ir atsidavimu. Tai savitarnos krautuvėlių ir pardavimų automatų paslaugas teikianti įmonė, kuri į studentus kreipėsi su konkrečių darbų sąrašu ir sąmata.

„Pasiėmę sąrašą, visa komanda susėdom ir, eidami pagal kiekvieną punktą, tikrinome, ką ir kaip reikės padaryti, ar mes sugebėsime tai atlikti. Tai buvo vienas iš rimtesnių mūsų projektų, nes reikėjo įgyvendinti daugiau nei vieną užduotį. Supratome, kad veiklos turės visi, tad darbus reikėjo pasiskirstyti ir tarpusavyje aiškiai susitarti“, – prisiminė studentas Mantas Lapinis.

Komandos laukė tokios užduotys kaip sukurti tinklalapį, savitarnos krautuvėlių apipavidalinimą, užsiimti paslaugos sklaida, kurti maketus, fotografuoti ir pan.

UAB „Saulės grąža“

Šiai įmonei, Vilniaus verslo kolegijos studentai atliko rinkos tyrimų projektą. Kliento pageidavimu tyrė saulės energetikos bendroves įsikūrusias Anglijoje bei Airijoje.

Pakalbinome “Saulės grąžos” rinkodaros vadovę Deimintą Noreikienę. Ko ji tikėjosi prieš samdydama studentus numatytam projektui, kokių rezultatų sulaukė ir kas ją nustebino?

Kviečiame pažiūrėti!

Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY

Finansines technologijas kurianti UAB Systems Integration Solutions kartu su projekto partneriu – Viešąja įstaiga Vilniaus verslo kolegija – pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Eksperimentas“ projektą „Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY“. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės bei partnerio lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 805 493,93 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta suma sudaro 498 298,57 Eur.

Projekto metu bus atlikti moksliniai tyrimai bei vykdomos eksperimentinės plėtros veiklos, skirtos sukurti pirmąją pasaulyje Blockchain technologiją, „Request-to-Pay“ standartizavimo bei eDelivery sprendimą apjungiančią platformą. Kuriamas sprendimas iš esmės pakeis mokėjimų duomenų perdavimo bei valdymo procesus. INO-PAY ne tik sumažins įmonių patiriamus finansinių operacijų kaštus, bet ir užtikrins finansinių atsiskaitymų patogumą, saugumą, bus sudaroma galimybė sekti savo finansines operacijas, galint patikrinti jų turinį, bus užtikrinta galimybė valdyti mokėjimus bei taip kontroliuoti pinigų srautus, platformoje bus matomi visi su atliekamu mokėjimu susiję dokumentai.

INO-PAY sprendimas atliepia ir globalias tendencijas (taip pat ir ilgalaikius nacionalinius iššūkius) – inovacijų finansų sistemoje skatinimas yra viena iš Europos komisijos (taip pat ir Lietuvos) strateginių krypčių. Projekto metu sukurtas produktas prisidės ir prie Lietuvos bei Europos ūkio subjektų konkurencingumo didinimo – sukurta inovatyvi platforma bus prieinama ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams.

Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėnesius.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/inovatyviomis-technologijomis-paremtos-atsiskaitymo-platformos-sukurimas-ino-pay

Dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos kūrimas ir komercinimas Miscanthus-20

Vilniaus verslo kolegija kartu su partneriu – MB Miskantas – pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektą „Dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos kūrimas ir komercinimas“. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Projekto biudžetas – 99 953,64 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta suma sudaro 99 953,64 Eur).

Projekto metu bus vykdomos eksperimentinės plėtros veiklos, skirtos sukurti, išbandyti ir įvertinti dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos galutinį prototipą bei bandomąją versiją. VšĮ Vilniaus verslo kolegijos bei partnerio tyrėjų kuriama sistema bus pirmoji pasaulyje tiek uždarojo, tiek atvirojo tipo klausimų vertinimą automatizuojanti žinių ir pasiekimų paramos sistema, neapsiribojanti pasiekimų konkrečioje dalykinėje srityje vertinimu bei formuojanti grįžtamąjį ryšį tiek testuojamam, tiek testuojančiam asmeniui.

Projekto idėja atitinka tiek globalius, tiek nacionalinius siekius – inovacijų švietimo sistemoje bei dirbtiniu intelektu grįstų inovatyvių produktų kūrimo skatinimas yra viena iš Europos Komisijos (taip pat ir Lietuvos) strateginių krypčių. Projekto metu sukurtas produktas prisidės ir prie Lietuvos bei Europos ūkio subjektų konkurencingumo didinimo – bendradarbiaujant mokslo ir studijų institucijai kuriama inovatyvi sistema po projekto įgyvendinimo bus komercializuojama bei taps prieinama ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams.
Projektą numatoma įgyvendinti per 15 mėnesių.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/dirbtiniu-intelektu-gristos-ziniu-ir-pasiekimu-vertinimo-paramos-sistemos-kurimas-ir-komercinimas-1

Vilniaus verslo kolegijos Atitikties mokslinių tyrimų etikai komiteto pirmininkas dr. Alytis Gruodis (VVK mokslo darbuotojas, kadencija 2022.08.23-2025.08.23)

„Applied Business: Issues & Solutions“ – tai naujas Vilniaus verslo kolegijos ir Mariaus Jakulio Jason fondo įsteigtas mokslinis elektroninis žurnalas. Atviras taikomojo pobūdžio leidinys anglų kalba išeis du kartus per metus. Jame bus skelbiami recenzuoti straipsniai šiomis temomis: taikomieji verslo sprendimai, verslo procesų modeliavimas, programavimas finansinėms technologijoms (FinTech), švietimo inovacijų technologijos (EduIno), taikomasis programavimas.

Tik „online“ versija išeinantis žurnalas skirtas ir akademinei, ir plačiajai visuomenei. „Publikuojamuose straipsniuose verslas ras sau pritaikomų idėjų, kurios dar tik vystomos ar jau sėkmingai veikia kitur, o akademinei bendruomenei – tai erdvė skelbti taikomojo pobūdžio publikacijas, kuriose realizuota informatikos, vadybos, ekonomikos, edukologijos, komunikacijos sričių tarpdisciplininė simbiozė.

Beje, straipsnius anglų kalba gali pateikti ne tik akademikas, bet ir bet kuris veiklus, turintis ką pasakyti žmogus. Svarbu, kad jis turėtų idėjų, norėtų vertinti ir gebėtų dalintis įžvalgomis“, – akcentavo žurnalo redaktorius dr. Alytis Gruodis.

Šiuos ir kitus įdomius straipsnius skaitykite čia:

http://applied-business-solutions.eu/

 

 

Mokslinį leidinį rasite paspaudę šią nuorodą: http://applied-business-solutions.eu/

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983