Verslo vadyba ir marketingas Team Academy® metodu - Vilniaus verslo kolegija

Studijų programos

Verslo vadyba ir marketingas Team Academy® metodu

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Studijų kryptis:

Verslas

Kreditai:

180 (ECTS)

Dėstymo kalbos:

Lietuvių

Studijų trukmė:

Nuolatinės (dieninės)

3 metai

Metinė studijų lietuvių kalba kaina:

Nuolatinės (dieninės)

2400 €

Norite studijuoti kitaip ir jau pirmaisiais studijų metais įkurti verslą? Skamba per daug gerai, kad tai būtų tiesa? Tuomet skaitykite toliau. Mokydamiesi pagal šį pažangų švietimo pionierių suomių sukurtą ir daugybėje kitų šalių veikiantį mokymosi metodą dar studijų metu susibursite į patikimą komandą, atrasite savo stipriąsias vietas ir baigsite studijas turėdami 3 metų darbo praktiką. Taigi sveiki atvykę į Vilniaus verslo kolegiją – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri gali mokyti pagal „Team academy“ metodą!

Kuo patrauklu?

  • Mokymasis per praktiką su komanda įkuriant savo verslą pirmaisiais studijų metais.
  • Koučerių ir verslo praktikų (teisininkų, įmonių vadovų, verslininkų ir pan.) pagalba ir patarimai.
  • Moderni, kūrybiška bei komandiniam darbui pritaikyta aplinka.
  • Vadybos – verslumo įgūdžių bei kompetencijų įgijimas per realius projektus dirbant komandose.
  • Aktyvus bendradarbiavimas su įmonėmis.
  • Praktinės patirties ir žinių iš perskaitytų knygų dalijimasis komandoje.
  • Paskaitose įgytų žinių pritaikymas realiuose projektuose.
  • Įvairiapusis kompetencijų ugdymas pasirenkant skirtingas roles įvairiuose projektuose.
  • Individualių asmenybinių savybių išsigryninimas bei kryptingas jų panaudojimas siekiant rezultato.
  • Tarptautinė „Team academy“ bendruomenė – galimybė įgyti tarptautinės patirties.
  • Galimybė užsidirbti studijų metu.
  • Mažai paskaitų – daug praktikos!

Verslo vadybos ir marketingo studijos pagal „Team academy“ metodą – tai ne standartinės paskaitos ir įprastas sėdėjimas suoluose žiūrint į kitų pakaušius. Čia svarbiausia – komandinis darbas. Visas mokymosi procesas vyksta per realią patirtį:  nuo pat studijų pradžios kartu su kitais savo grupės studentais įkursite įmonę ir valdysite ją remdamiesi realių įmonių verslo procesų praktika. Tokiu būdu turėsite galimybę užsidirbti lėšų savo verslo plėtrai ar kelionėms po kitas šalis, kuriose mokoma pagal „Team academy“ metodą. Tai unikali proga susipažinti su kitų šalių rinkomis, kultūra bei verslo sąlygomis, galbūt net pradėti tarptautinį verslą. Tokia patirtis itin vertinga, nes ugdo globalų požiūrį ir atveria naujas galimybes.

„Team academy“ mokymosi metodas skatina savarankiškumą, iniciatyvumą, motyvaciją bei asmeninę atsakomybę už savo sprendimus. Šis metodas orientuotas į tvarų, socialiai atsakingą verslą bei subalansuotą lyderystę, kuri nukreipta ne į vieną lyderį, bet į komandinės lyderystės dvasią ir dinamišką komandinę veiklą. Tai puiki galimybė atrasti ir suprasti, kas jums tinka, o kas ne, kokios stipriosios ir silpnosios jūsų asmenybės savybės bei kokių kompetencijų reikia įgyti norint pasiekti gerų rezultatų.

Dirbant savarankiškai, komandose, su profesionaliais lektoriais ir ugdančiaisias komandų vadovais (koučeriais) pasirengiami ir įgyvendinami asmeniniai norimų išsiugdyti kompetencijų planai. Taip studijų metu įgysite lyderystės, darbo komandoje, konfliktų sprendimo, bendruomeniškumo, lojalumo, lankstumo, atsakomybės bei kitas kompetencijas, būtinas kiekvienos subalansuotos asmenybės formavimui.

Spręsdami realias verslo problemas iškart praktikoje išbandysite verslo vadybai reikiamus įgūdžius, o atsakymų į kylančius klausimus ieškosite bei specialybės žinias (rinkodaros, finansines, teisines, psichologines ir kitas) įgysite skaitydami kruopščiai atrinktą literatūrą. Siekdami savo įgyvendinamų projektų rezultatyvumo, išmoksite naudotis pažangiais projektų valdymo įrankiais bei kitomis naujausiomis IT galimybėmis ir taip įgysite reikiamus technologinius įgūdžius.

Verslo vadybos ir marketingo mokantis pagal „Team academy“ metodą svarbu suprasti, kad mokymasis vyksta per klaidas ir nesėkmes. Taip ugdomos tokios svarbios savybės kaip atkaklumas, atsparumas, kryptingas tikslo siekimas ir kt. Tikras antrepreneris nebijo rizikuoti ir prisiimti atsakomybę, nevengia nesėkmių, klaidas vertina kaip pamokas, iš kurių reikia pasimokyti ir toliau siekti savo tikslų, nežiūrint į iškylančius sunkumus ir iššūkius. Tai žmogus, kuris nori būti ir yra atsakingas už savo ateitį.

Mokymosi metodas „Team academy“ turi tam tikrus privalomus vertinimo kriterijus. Visose 18 šalių, kuriose šį metodą aktyviai naudoja apie 40 verslo ir mokslo institucijų, veikla grindžiama „Rocket Model™“ metodika. Ši sistema sukurta komandų darbo kokybei gerinti bei stiprinti.

Kitas privalomas komponentas – atitinkamai įrengtos mokymosi erdvės, atitinkančios šio metodo standartus. „Team academy“ studentai, dar vadinami „teampreneur’iai“ (liet. verslių žmonių komanda), renkasi į šiuolaikiškas, atviras erdves, kurios pritaikytos komandiniam darbui. „Teampreneur’iai“ visose šalyse laikosi tų pačių taisyklių – skaito daug reikalingos literatūros, dalinasi įgytomis žiniomis su kitais komandos nariais, diskutuoja, analizuoja ir pritaiko tai realiai vykdomuose projektuose.

Atsižvelgiant į konkrečios šalies įstatymus, švietimo sistemas, finansines galimybes bei kultūrinius aspektus, yra ir tam tikrų skirtumų. Mokymasis pagal „Team academy“ daugelyje šalių yra mokamas, nes jo diegimas ir pritaikymas reikalauja nemažai investicijų. Tačiau yra tokių šalių kaip Suomija (šio metodo pradininkė), kurioje mokslas naudojant „Team academy“ būdą yra finansuojamas valstybės. Suomijoje absolventų, baigusių studijas pagal šį metodą, įsidarbinimo arba savo verslo sukūrimo procentas yra gerokai aukštesnis nei baigusių įprastas studijas. Tai patvirtina aukštas studijų kokybės lygio pripažinimas bei įvairios nominacijos šalies mastu, pavyzdžiui, Suomijos švietimo ir mokslo ministerija yra pripažinusi mokymąsi pagal „Team academy“ metodą kokybės ženklu švietimo sistemoje.

Parengti aukštos kvalifikacijos verslo vadybos ir marketingo specialistus – praktikus, turinčius verslumo įgudžius, kuriuos jie galės pritaikyti kurdami savo verslą ar aktyviai dalyvaujadami bet kurios įmonės verslo procesų kūrime ir valdyme.

Marketingo, vadybos, psichologijos, finansų, projeketų valdymo, teisės, IT žinios, apjungtos su lyderystės, komandinio darbo, anglų kalbos įgudžiais, suteiks galimybę integruotis į Lietuvos bei tarptautinę rinką ir tapti globalios bendruomenės dalimi. Nestardantiniu mokymosi metodu susiformavę verslumo įgūdžiai suteiks išskirtinumą darbo rinkoje, nes savarankiška, atsakinga, kūrybiška, tikslo siekianti bei vertę kūrianti asmenybė yra tai, ko reikia pažangiam verslui.

Studijų metu įgytos žinios bei praktiniai įgūdžiai bus lengvai pritaikomi tiek kuriant savo verslą, tiek įsidarbinant bet kurioje įmonėje.

PRADĖK SAVO VERSLĄ

 • Psichologija
 • Anglų kalba
 • Informacinių technologijų taikymai
 • Dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija
 • Ekonomika
 • Verslininkystė
 • Specialybės anglų kalba
 • Marketingas
 • Turinio kūrimas medijoms
 • Apskaitos pagrindai
 • E-verslas ir projektas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas

TOBULINK SAVO VERSLĄ

 • Vadyba ir organizacinė elgsena
 • Projektų valdymas ir projektas
 • Specialybės anglų kalba
 • Verslo teisė
 • Finansinė ir valdymo apskaita
 • Marketingo tyrimai ir duomenų analizė
 • Pardavimai
 • E-marketingas
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Praktika verslo įmonėje

AUGINK IR VERTINK SAVO VERSLĄ

 • Įmonės finansai
 • Marketingo komunikacija ir vartotojo elgsena
 • Verslo procesai
 • Įmonės marketingo planavimas + projektas
 • Verslo strategija ir inovacijos TA
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai:

0,4

I dalykas

Matematika

0,2

II dalykas

Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba

0,2

III dalykas

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

IV dalykas

Lietuvių kalba ir literatūra

Reikalingi dokumentai:

 • Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti jų nuorašai
 • Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
 • 1 Fotonuotrauka (3×4 cm)
 • Prašymas
 • Registracijos mokestis 60 €

„Jei dabar būčiau dvyliktokas ir baigčiau mokyklą, be jokios abejonės stočiau mokytis verslo vadybos ir marketingo pagal „Team academy“ metodą. Mano nuomonė nepasikeitė. Man čia patinka. Man „Team academy“ reiškia mokymosi būdą nekalant teorijos, o mokantis per praktiką. Čia išmokau bendrauti komandoje, jaučiuosi ir studentu, nes dalyvauju paskaitose, ir darbuotoju, nes turiu įgyvendinti projektus mūsų įmonės klientams.“

Haroldas Barauskas, „Team academy“ studentas

„Mokytis pagal šį metodą – tai tobulėjimas pačia rimčiausia šio žodžio prasme. Tobulinu savo verslumo kompetencijas, kaip dirbti, priimti sprendimus, bendradarbiauti su komanda, pasiekti bendrą tikslą. Visame šiame procese yra iššūkių, bet nepasakyčiau, kad jie pernelyg sunkūs ar neįveikiami. Antra, tai motyvacija veikti, dirbti, pasiekti tikslą. Mano motyvacija čia labai išaugo. Trečia, tai naujas etapas mano gyvenime. Aš dabar labai aiškiai suvokiu, ką turiu veikti ir kaip tai padaryti. Jau turiu patirties. Labiau pasitikiu savimi ir esu stipresnis.“

Anton Shcherbak, „Team academy“ studentas

„Aš nesimokau sausų mokslų. Gaunu praktikos, patirties ir iššūkių. Manau, reikia suprasti, kad tai yra komandinis darbas ir mokymasis. Čia svarbu būti atsakingam, nes negali pavesti kitų, žinoti, jog reikės įdėti pastangų. Tai mokymosi būdas tiems, kurie iš tiesų nori mokytis, turi idėjų ir motyvacijos.”

Kotryna Dunojūtė, „Team academy“ studentė

„Team academy“ man reiškia pasitikėjimą. Aš viską darau ne vienas. Man nebaisu. Komandos nariai padeda, papildo, dalinasi atsakomybe. Padeda ir dėstytojai. Komanda padeda ir pasidalinti darbais, ypač sunkesniais, ir pakelia nuotaiką. Mes visi labai smagiai bendraujame.“

Mantas Lapinis, „Team academy“ studentas

Video atsiliepimai:

Deiminta Noreikienė, UAB „Saulės grąža“ rinkodaros vadovė

Loreta Pivoriūnaitė, „Team academy“ studentų koučerė

Aušra Gaivenienė apie „Team academy“ mokymosi metodo išskirtinumą

Pirmosios „Team academy“ absolventų laidos alumni – Anton Shcherbak

Pirmosios „Team academy“ absolventų laidos alumni – Haroldas Barauskas

Pirmosios „Team academy“ absolventų laidos alumni – Mantas Lapinis

Įmonės, kuriose dirba VVK studentai:

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983