ES projektai - Vilniaus verslo kolegija

ES projektai

PROJEKTAI

Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY

Finansines technologijas kurianti UAB Systems Integration Solutions kartu su projekto partneriu – Viešąja įstaiga Vilniaus verslo kolegija – pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Eksperimentas“ projektą „Inovatyviomis technologijomis paremtos atsiskaitymo platformos sukūrimas INO-PAY“. Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės bei partnerio lėšomis. Bendras projekto biudžetas – 805 493,93 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta suma sudaro 498 298,57 Eur.

Projekto metu bus atlikti moksliniai tyrimai bei vykdomos eksperimentinės plėtros veiklos, skirtos sukurti pirmąją pasaulyje Blockchain technologiją, „Request-to-Pay“ standartizavimo bei eDelivery sprendimą apjungiančią platformą. Kuriamas sprendimas iš esmės pakeis mokėjimų duomenų perdavimo bei valdymo procesus. INO-PAY ne tik sumažins įmonių patiriamus finansinių operacijų kaštus, bet ir užtikrins finansinių atsiskaitymų patogumą, saugumą, bus sudaroma galimybė sekti savo finansines operacijas, galint patikrinti jų turinį, bus užtikrinta galimybė valdyti mokėjimus bei taip kontroliuoti pinigų srautus, platformoje bus matomi visi su atliekamu mokėjimu susiję dokumentai.

INO-PAY sprendimas atliepia ir globalias tendencijas (taip pat ir ilgalaikius nacionalinius iššūkius) – inovacijų finansų sistemoje skatinimas yra viena iš Europos komisijos (taip pat ir Lietuvos) strateginių krypčių. Projekto metu sukurtas produktas prisidės ir prie Lietuvos bei Europos ūkio subjektų konkurencingumo didinimo – sukurta inovatyvi platforma bus prieinama ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams.

Projektą numatoma įgyvendinti per 24 mėnesius.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/inovatyviomis-technologijomis-paremtos-atsiskaitymo-platformos-sukurimas-ino-pay

Dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos kūrimas ir komercinimas Miscanthus-20

Vilniaus verslo kolegija kartu su partneriu – MB Miskantas – pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektą „Dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos kūrimas ir komercinimas“. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Projekto biudžetas – 99 953,64 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta suma sudaro 99 953,64 Eur).

Projekto metu bus vykdomos eksperimentinės plėtros veiklos, skirtos sukurti, išbandyti ir įvertinti dirbtiniu intelektu grįstos žinių ir pasiekimų vertinimo paramos sistemos galutinį prototipą bei bandomąją versiją. VšĮ Vilniaus verslo kolegijos bei partnerio tyrėjų kuriama sistema bus pirmoji pasaulyje tiek uždarojo, tiek atvirojo tipo klausimų vertinimą automatizuojanti žinių ir pasiekimų paramos sistema, neapsiribojanti pasiekimų konkrečioje dalykinėje srityje vertinimu bei formuojanti grįžtamąjį ryšį tiek testuojamam, tiek testuojančiam asmeniui.

Projekto idėja atitinka tiek globalius, tiek nacionalinius siekius – inovacijų švietimo sistemoje bei dirbtiniu intelektu grįstų inovatyvių produktų kūrimo skatinimas yra viena iš Europos Komisijos (taip pat ir Lietuvos) strateginių krypčių. Projekto metu sukurtas produktas prisidės ir prie Lietuvos bei Europos ūkio subjektų konkurencingumo didinimo – bendradarbiaujant mokslo ir studijų institucijai kuriama inovatyvi sistema po projekto įgyvendinimo bus komercializuojama bei taps prieinama ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių vartotojams.
Projektą numatoma įgyvendinti per 15 mėnesių.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/dirbtiniu-intelektu-gristos-ziniu-ir-pasiekimu-vertinimo-paramos-sistemos-kurimas-ir-komercinimas-1

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983