KURSUOK.LT Anglų kalba A2 lygiu - Vilniaus verslo kolegija

Mokymai

KURSUOK.LT Anglų kalba A2 lygiu

Programos kontaktinio mokymosi trukmė – 54 val. Tikslas – ugdyti gebėjimą suprasti žodžiu perduodamą žinią, pradėti, palaikyti ir užbaigti pokalbį, skaityti, suprasti susikalbėti anglų kalba kasdienėse situacijose. Aptariamos šios temos: asmenybės bruožai ir charakteris, pomėgiai ir laisvalaikis, miestai ir pastatai, sveikata ir gera savijauta, mokymasis ir švietimas, šeima ir draugai, maistas ir pan. Kartojami, įtvirtinami ir sisteminami pagrindiniai gramatikos reiškiniai: esamieji, būtieji ir būsimieji laikai, artikeliai ir kiekybiniai žodžiai, būdvardžių laipsniavimas. Studentai mokosi susijusį teminį ir funkcinį žodyną, kuria dialogus, dalyvauja pokalbiuose, diskusijose ir vaidmenų žaidimuose. Atlieka įvairius pratimus ir užduotis žinioms įtvirtinti. Vystomi visi kalbiniai įgūdžiai: skaitymas, klausymas, kalbėjimas ir rašymas. Dalyviai panaudoja įgytas žinias ir tobulina kalbinius įgūdžius įvairiose komunikacinėse situacijose.

Daugiau informacijos:

www.kursuok.lt

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983