IDEATE - Vilniaus verslo kolegija

IDEATE

IDEATE High Tech

Projekto pavadinimas – LLP Erasmus Multilateral projects. IDEATE-HighTech (Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies) – LLP Erasmus Daugiašaliai projektai. IDEATE High Tech (tarpdisciplininė verslumo programa transformuojant švietimą aukštųjų technologijų srityje).

Projekto tikslas – vystyti aukštojo mokslo Europoje galimybes, reaguojant į naujai kylančius rinkos poreikius  ir  kompleksinio darbinio patyrimo reikalavimus rinkoje, kas padėtų  plėtoti aukštojo mokslo institucijų studentų įsidarbinimo galimybes.

Projekte dalyvavo partnerinės institucijos iš 4 ES šalių: Jungtinės Karalystės, Suomijos, Slovėnijos ir Lietuvos (VVK).

Projekto strateginiai uždaviniai:

  1. Sukurti trans-Europinio lygmens verslumo mokymo koncepciją ir modelį, kuris atitiktų Magistro lygio studijų programos reikalavimus ir sudarytų galimybes plėtoti tardisciplininį požiūrį ir bendradarbiavimą jungiant tokias disciplinas kaip medijos ir menas, kūrybinės industrijos ir IKT, technologijos (valdymas) ir verslas, sveikatos ir bio-mokslai pritraukiant šių verslo sričių ekspertus;
  2. Sukurti realias prielaidas diplomantams, baigusiems šią mokymo programą, kurti verslą ir verslo įmones.

 

Projekto naudos

Projekto naudos skirtingoms projekto dalyvių grupėms per įgytas naujas žinias ir įgūdžius:

  1. Studentai ir dėstytojai įgyjo naują patyrimą ir žinias tokiose srityse, kaip: sprendimų priėmimas/verslo derybos (žinios);
  2. Verslo atstovai įgyjo naujų įgūdžių, kaip  kūrybinio proceso valdymas ir komunikacija (įgūdžiai);
  3. Pasitikėjimo ir bendro supratimo ugdymas per patyrimo ir įgūdžių mainus (įgūdžiai);
  4. Naujo patyrimo ugdymas kaip optimizuoti organizacijos pajėgas ieškant asmenų, galinčių pasiūlyti verslo organizacijai vertingus kūrybinius sprendimus  (įgūdžiai);
  5. Aukštojo mokslo organizacijos išmoko kaip gali būti pertvarkytas gamybinis-operacinis procesas siekiant jo atitikimo klientų poreikiams (žinios).
Atgal

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983