Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skątinimas - Vilniaus verslo kolegija

Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skątinimas

Projektas – ,,Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“ 2018

Projekto tikslas – studijų kokybės gerinimas, ugdant studentų (būsimų startuolių) ir dėstytojų socialinio verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius. Pagrindinis socialinio verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo tikslas – padėti ugdyti socialines verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas per praktinių gebėjimų ir įgūdžių lavinimą. Bus ugdoma siekti pokyčių visuomenėje – spręsti miesto, regiono problemas, ugdoma mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus ir socialines struktūras socialiniams pokyčiams įgyvendinti, atpažinti ir pasitelkti naujas galimybes, įsitraukti į nuolatinį inovacijų procesą.

Partneriai – Klaipėdos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Viešąja įstaiga Socialinių mokslų kolegija.

Įvykdytos veiklos:

I etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų renginiai;

II etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų renginiai;

Baigiamasis renginys.

 

Pirmame etape mokymai vyko šiomis temomis:

 1. Verslumas, verslo samprata. Skirtumai nuo verslininko, soc. verslo kūrėjo, verslo angelo, investuotojo
 2. Lyčių lygybės ir nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, soc. padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos
 3. Rinkos poreikio tenkinimas
 4. Kaip kūrybiškas mąstymas padeda išspręsti iššūkius (design thinking metodas)
 5. Komandos svarba versle, jos formavimas, žmonių tipai ir psichologiniai triukai
 6. Soc. tinklų panaudojimas marketingo strategijos produktų kūrime, vystyme

Antro etapo mokymų pagrindinės temos:

 1. Soc. verslumo apibrėžtis ir skirtumai nuo kitų veiklų
 2. Finansinis raštingumas, rodikliai
 3. Strateginio valdymo modelis (Socialinio verslo drobė)
 4. Laiko planavimas, projekto valdymas
 5. Komandos formavimas
 6. Kūrybiškumas ir verslumas
 7. Rinkodara ir marketingas

Daugiau informacijos – https://bit.ly/2lGq0oM

Atgal

Kontaktai

Įmonės informacija

VšĮ Vilniaus verslo kolegija Įmonės kodas 191807983